Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaKlucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość projektu: 1 545 897,60 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 499 520,67 zł.

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji u 80 studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego oraz u 7 osób należących do kadry dydaktycznej Uczelni w obszarze nauczania projektowania uniwersalnego.

Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2023 r. poprzez:

 • modyfikację programów kształcenia, tj. wprowadzenie zajęć z projektowania uniwersalnego, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, na 7 kierunkach studiów:
  • Architektura (st. I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).
  • Architektura Wnętrz (st. I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).
  • Architektura Wnętrz (st. II stopnia, niestacjonarne).
  • Wzornictwo (st. I stopnia, niestacjonarne).
  • Budownictwo (st. I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).
  • Budownictwo (st. II stopnia, niestacjonarne).
  • Informatyka (st. I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).
 • działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni, tj. realizację szkoleń dla kadry dydaktycznej w celu efektywnego nauczania projektowania uniwersalnego.

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie zajęć na temat praktycznego stosowania zasad uniwersalnego projektowania i diagnozowania dostępności z wykorzystaniem „Symulatora ograniczeń sprawności” w technologii VR, która łączy innowacyjną technologię „wirtualnej rzeczywistości” z symulatorami rzeczywistymi.

Efekty projektu:

Zwiększenie kompetencji studentów dotyczących projektowania uniwersalnego, niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej po zakończeniu studiów oraz kadry dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć w ww. obszarze. W wyniku projektu wdrożone zostaną zmodyfikowane programy kształcenia na 7 kierunkach studiów. Programy, które zostaną zmienione w ramach projektu, będą wykorzystane przez uczelnię do pracy z kolejnymi rocznikami studentów,dzięki czemu wzmocni się potencjał uczelni do uczenia osób ze szczególnymi potrzebami.Zapytania ofertoweZapytania ofertowe


Zapytania ofertowe 22.03.2021 r. - ZAPYTANIE O CENĘ nr 02/03/PUN/2021 na zakup i dostawę aparatów fotograficznych (2 szt.) na potrzeby realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”

Zapytanie o cenę nr 02/03/PUN/2021 z dnia 22.03.2021 r. zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę Wykonawcy:
Fotopanorama Michał Łuczko
ul. Metalowców 1
31-537 Kraków
cena: 29 432,00 zł bruttoZapytania ofertowe 22.03.2021 r. - ZAPYTANIE O CENĘ nr 03/03/PUN/2021 na zakup i dostawę tabletów graficznych (20 szt.) na potrzeby realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”

Zapytanie o cenę nr 03/03/PUN/2021 z dnia 22.03.2021 r. zostało rozstrzygnięte. Wybrano ofertę Wykonawcy:
TERG S.A.
Ul. Za Dworcem 1D
77-400 Złotów
cena: 7 600,00 zł bruttoZapytania ofertowe 17.03.2021 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/03/PUN/2021 na zakup i dostawę drukarek 3D oraz skanerów 3D niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”

Zapytanie ofertowe nr 04/03/PUN/2021 z dnia 17.03.2021 r. zostało rozstrzygnięte.
Wybrano ofertę Wykonawcy:
SEBASTIAN MAZUREK "SEB-COMP"
ul. Kościelna 15A
07-106 Miedźna
NIP: 8241748945, REGON: 142490014
data wpłynięcia oferty: 26.03.2021 r.
cena: 110 966,00 zł bruttoZapytania ofertowe 08.03.2021 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/PUN/2021 na kompleksową dostawę i wdrożenie „Symulatora ograniczeń sprawności” w ramach projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”

Zapytanie ofertowe nr 01/03/PUN/2021 z dnia 08.03.2021 r. zostało rozstrzygnięte.
Wybrano ofertę Wykonawcy: InterIT Spółka z o.o.
Al. Zwycięstwa 96 lok. 98
81-451 Gdynia
NIP: 584-268-04-00 | KRS: 0000333787

Oferta złożona przez Wykonawcę była najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w postępowaniu - uzyskała największą liczbę punktów po ich zsumowaniu wg kryteriów oceny ofert. Cena brutto oferty złożonej w postępowaniu przez ww. Wykonawcę to 933 527,10 zł brutto. Powyższa kwota przekraczała zakładany budżet na realizację zamówienia. Wobec powyższego, zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego, podjęto negocjacje cenowe z Wykonawcą. Ostateczna cena oferty brutto po przeprowadzonych negocjacjach cenowych to 918 527,10 zł. Pozostałe warunki realizacji zamówienia przedstawione przez Wykonawcę nie uległy zmianie.Zapytania ofertowe 31.08.2020 - Zapytanie ofertowe "Warsztaty z zakresu projektowania uniwersalnego w ramach Programu Podnoszenia Kompetencji Kadry Dydaktycznej, realizowanego w projekcie pn.„Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanieZapytania ofertowe10.09.2020 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2020 na usługę opracowania zajęć dla studentów obejmujących projektowanie uniwersalne (w tym sylabusów i materiałów) w ramach modułu I projektu „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”Zapytania ofertowe10.09.2020 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/09/2020 na usługę modyfikacji programu kształcenia, przygotowania sylabusu i materiałów dydaktycznych, korekty językowej i edytorskiej dokumentacji na kierunku Architektura studia I stopnia w ramach modułu II projektu „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”Zapytania ofertowe10.09.2020 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/09/2020 na usługę modyfikacji programu kształcenia, przygotowania sylabusu i materiałów dydaktycznych, korekty językowej i edytorskiej dokumentacji na kierunku Wzornictwo studia I stopnia w ramach modułu II projektu „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”Zapytania ofertowe10.09.2020 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/09/2020 na usługę modyfikacji programu kształcenia, przygotowania sylabusu i materiałów dydaktycznych, korekty językowej i edytorskiej dokumentacji na kierunku Informatyka studia I stopnia w ramach modułu II projektu „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”Zapytania ofertowe10.09.2020 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/09/2020 na usługę modyfikacji programów kształcenia, przygotowania sylabusów i materiałów dydaktycznych, korekty językowej i edytorskiej dokumentacji na kierunkach Budownictwo studia I i II stopnia w ramach modułu II oraz III projektu „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”Zapytania ofertowe10.09.2020 r. - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/09/2020 na usługę modyfikacji programów kształcenia, przygotowania sylabusów i materiałów dydaktycznych, korekty językowej i edytorskiej dokumentacji na kierunkach Architektura Wnętrz studia I i II stopnia w ramach modułu II oraz III projektu „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”Ogłoszenie naboru dla kadry dydaktycznej do udziału w projekcieOgłoszenie naboru dla kadry dydaktycznej do udziału w projekcie "Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie"


Ogłoszenie naboru dla studentówOgłoszenie naboru dla studentów do udziału w projekcie "Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie"


Harmonogramy form wsparciaHarmonogramy form wsparcia


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie