Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaKompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu: 7 303 232,18 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 7 084 135,19 zł.

Cel projektu: Wzrost jakości, efektywności procesów zarządzania oraz procesu dydaktycznego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach poprzez:

  • opracowanie i realizację zmodyfikowanego programu kształcenia na kierunku Informatyka dla studentów
  • realizację wsparcia dla studentów z kierunków Informatyka oraz Wzornictwo w postaci trzech elementów
  • szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje,
  • wizyt studyjnych,
  • spotkań z pracodawcami w ramach form aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami
  • realizację warsztatów podnoszących komp. kadry kierowniczej i admin, dydaktycznej a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia WST
  • w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2023 prowadzących do:

  • zwiększenia dostępności do programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności i podniesienie kompetencji praktycznych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, łącznie dla 40 studentów na 1 kierunku kształcenia objętym wsparciem w projekcie, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów WST
  • podniesienia kompetencji: zawod. i/lub analit. i/lub komunik. i/lub przeds., a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów WST,
  • wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni, w tym podniesienia kompetencji należących do kadry kierowniczej i administracyjnej i należących do kadry dydaktycznejZapytania ofertoweZapytania ofertowe


Zapytania ofertowe 14.08.2019 - Zapytanie ofertowe "Modyfikacja programu kształcenia, przygotowanie sylabusów, opracowanie materiałów dydaktycznych, korekta językowa i edytorska na kierunku Informatyka"Zapytania ofertowe 27.08.2019 - Zapytanie ofertowe "Modyfikacja programu kształcenia, przygotowanie sylabusów, opracowanie materiałów dydaktycznych, korekta językowa i edytorska na kierunku Informatyka"Zapytania ofertowe 25.10.2019 - Zapytanie ofertowe "Zapytanie ofertowe Dostawa licencji oraz kompleksowe wdrożenie zaawansowanego oprogramowania do obsługi toku studiów oraz kształcenia za pomocą systemów informatycznych (1/10/19)"Zapytania ofertowe 05.11.2019 - Zapytanie ofertowe "Dostawa licencji oraz kompleksowe wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz Aplikacji Mobilnej (AM)" (1/11/19)Zapytania ofertowe 06.12.2019 - Zapytanie ofertowe "Zapytanie ofertowe Dostawa licencji oraz kompleksowe wdrożenie zaawansowanego oprogramowania do obsługi toku studiów oraz kształcenia za pomocą systemów informatycznych (2) (1/12/19)"Zapytania ofertowe 16.12.2019 - Zapytanie ofertowe "Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług realizacji szkoleń dla studentów i pracowników WST (3/12/19)"Zapytania ofertowe Zapytania o cenę - usługa przeprowadzenia bilansu kompetencji uczestników projektuZapytania ofertoweHarmonogramy form wsparcia


Zapytania ofertoweOgłoszenie naboru dla kadry do udziału w projekcie REG


Zapytania ofertoweOgłoszenie naboru dla studentów do udziału w projekcie REG


Zapytania ofertoweOgłoszenia rekrutacji na poszczególne formy wsparcia


Terminy najbliższych szkoleń

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie