Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaRozbudowa i kompleksowy remont oraz zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Unia Europejska wspiera rozój Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Na przełomie września i października 2009 roku Nasza Uczelnia otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pt. "Rozbudowa i kompleksowy remont oraz zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach" 28 września 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę nr 2463/309/III/2009 o wyborze projektów do dofinansowania, w ramach Działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego VIII Priorytetu Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość realizacji projektu wynosiła 24 176 573.88 zł, a kwota dofinansowania 19 713 881.49 zł.


stan uczelni po modernizacji
Rysunek 1. WST w Katowicach

Projekt obejmował: rozbudowę i kompleksowy remont oraz zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ulicy Rolnej 43 w Katowicach. Projekt zapewnia możliwość realizacji kształcenia na odpowiednim, wysokim poziomie we własnym, nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie dydaktycznym.

Celem ogólnym realizacji projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach. Celem bezpośrednim projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym realizowanym przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach na mocy pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej z dnia 12 listopada 2003 r., nr decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu DSW-3-4001-742/WB/03 poprzez rozbudowę i kompleksowy remont oraz zakup wyposażenia obiektów dydaktycznych umożliwiające odpowiednie warunki kształcenia na kierunkach architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, budownictwo i wzornictwo, gospodarka przestrzenna

Projekt obejmował realizację 13 głównych zadań:

 • Zadanie 1. Przygotowanie projektu
 • Zadanie 2. Rozbudowa segmentu B - stan zerowy
 • Zadanie 3. Rozbudowa segmentu B - stan surowy
 • Zadanie 4. Rozbudowa segmentu B - stan wykończeniowy wewnętrzny
 • Zadanie 5. Rozbudowa segmentu B - stan wykończeniowy zewnętrzny
 • Zadanie 6. Rozbudowa segmentu B - roboty instalacyjne
 • Zadanie 7. Rozbudowa segmentu A
 • Zadanie 8. Rozbudowa segmentu C
 • Zadanie 9. Wykonanie pozostałych prac oraz zagospodarowanie terenu
 • Zadanie 10. Zakup urzadzeń i sprzętu komputerowego
 • Zadanie 11. Zakup mebli i wyposażenia
 • Zadanie 12. Zarządzanie projektem i nadzór
 • Zadanie 13. Promocja projektu

Realizacja projektu zakończona została końcem października 2011 r.,

W wyniku realizacji projektu WST w Katowicach uzyskała możliwość świadczenia wysokiej jakosci usług dydaktycznych na poziomie wyższym w nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie odpowiadającym europejskim standardom. Fakt ten przyczyni się do poprawy dostępności (zwiększona zostanie liczba studentów) oraz jakości kształcenia.

Nowe obiekty są przyjazne dla środowiska oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych, co jest zgodne z politykami horyzontalnymi UE.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie