Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaUniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy WST

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności - Uniwersytet Dziecięco–Młodzieżowy WST

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Partner: Miasto Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dofinansowanie projektu z UE: 841 009,05 PLN, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Cel projektu: Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, a także wzmocnienie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci i młodzieży z Zabrza w wieku 7-17 lat oraz włączenie rodziców w ten proces. W ramach projektu przewidziano realizację programu, opartego na rozwijaniu wśród Uczestniczek i Uczestników projektu trzech podstawowych obszarów kompetencyjnych, wskazywanych jako niezbędne na rynku pracy, tj. kompetencji językowych, informatyczno-technicznych, osobistych. Zakłada się również zwiększenie skuteczności i trwałości form wsparcia, dzięki włączeniu rodziców w proces rozwoju kompetencji u dzieci, zwłaszcza osobistych. Zastosowanie praktycznych metod pracy na zajęciach w ramach Uniwersytetu Dziecięco- Młodzieżowego, przyczyni się do szybszego przyswojenia wiedzy, nabywania nowych umiejętności, a w konsekwencji przełoży się na późniejszą aktywną postawę zawodową i społeczną Uczestników Projektu.


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

ZAJĘCIA W RAMACH „UNIWERSYTETU DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO WST” ODBYWAJĄ SIĘ W: WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA - WYDZIAŁ W ZABRZU 41-800 ZABRZE, UL. PARK HUTNICZY 3-5

OBÓZ JĘZYKOWO-SPORTOWY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W ROKU 2019 ODBYWA SIĘ W OŚRODKU:
NATANAEL, UL. CYRYLA 62, 34-432 ŁOPUSZNA, W TERMINACH: 14 - 20.07.2019 (TURNUS I), 21 - 27.07.2019 (TURNUS II).


DRODZY RODZICE,

Z przyjemnością informujemy, że spełniając wszystkie wymogi bezpieczeństwa z dniem 17 października 2020 roku wznawiamy działalność Uniwersytetu Dziecięco – Młodzieżowego WST. Dokładamy wszelkich starań aby Dzieci i Państwo czuli się na Naszej Uczelni bezpiecznie. W obecnej sytuacji najważniejsze jest dla nas zapewnienie dzieciom, ich rodzicom, Wolontariuszom i naszym pracownikom odpowiednich warunków sanitarnych.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!!!

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

1. Podczas warsztatów będziemy dostosowywać się do aktualnych wymagań GIS, włączając w to liczbę dzieci przebywających w sali i dystans co najmniej 1,5 metra od innych osób

2. Liczebność grup zajęciowych będzie dostosowana do wielkości sal, tak by możliwe było zachowanie bezpiecznego odstępu między dziećmi - minimum 1,5 metra.

3. Dzieci zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych.

4. Pracownie zajęciowe będą regularnie wietrzone i wyposażone w płyny do dezynfekcji, a pracownicy Uczelni zabezpieczeni zgodnie z aktualnymi wymogami (maseczki oraz rękawiczki lub częsta dezynfekcja rąk).

Przygotowaliśmy specjalny dokument, w którym zebrane są zasady uczestnictwa w zajęciach w trakcie pandemii. Można pobrać go poniżej.

WAŻNE!

WARUNKIEM WEJŚCIA DZIECKA NA ZAJĘCIA JEST PODPISANE PRZEZ JEGO RODZICA LUB OPIEKUNA OŚWIADCZENIE, ŻE DZIECKO JEST ZDROWE I MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ.

Na każde zajęcia prosimy o przyniesienie osobnych oświadczeń. Zapraszamy na zajęcia tylko dzieci zdrowe. Bardzo dziękujemy za współpracę i... nie zapomnijcie maseczek!

Wiemy, że wszystkie standardy sanitarne nie są tylko na chwilę, ale w nowej rzeczywistości zostaną z Nami na dłużej, dlatego chcemy, aby każdy czuł się w nich bezpiecznie i komfortowo.


 • Oświadczenie dot. samodzielnego powrotu dziecka do domu
 • Oświadczenie COVID


 • Zapytania ofertoweZapytania ofertowe


  Obowiązek informacyjny - RODO_UDM

  NOWE!
  W związku z realizacją Projektu POWR.03.01-00-00-T107/18 pn. "Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST" Zapraszamy do składania ofert na Usługę organizacji obozu językowo-sportowego dla uczestników projektu (zapytanie ofertowe nr 1/02/2022)

  Zapytania ofertowe 10.02.2022- Zapytanie ofertowe na organizację obozu językowo-sportowego  NOWE!
  W związku z realizacją Projektu POWR.03.01-00-00-T107/18 pn. "Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST" Zapraszamy do składania ofert na Usługę organizacji obozu językowo-sportowego dla uczestników projektu (zapytanie ofertowe nr 1/02/2021)

  Zapytania ofertowe 15.02.2021- Zapytanie ofertowe na organizację obozu językowo-sportowego  NOWE!
  Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć artystycznych (zapytanie ofertowe nr 2/KAD/2020):

  Zapytania ofertowe 01.10.2020- Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajęć artystycznych  W ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć artystycznych (zapytanie ofertowe nr 1/KAD/2020):

  Zapytania ofertowe 05.03.2020 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć artystycznych

  Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na ryzyko braku możliwości realizacji zajęć dydaktycznych dla uczestników Uniwersytetu Dziecięco – Młodzieżowego  W ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć z robotyki (zapytanie ofertowe nr 7/KAD/2019):

  Zapytania ofertowe 22.07.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć z robotyki  Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć dla rodziców z coachingu (zapytanie ofertowe nr 6/KAD/2019):

  Zapytania ofertowe 17.07.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć dla rodziców  W ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć artystycznych (zapytanie ofertowe nr 2/KAD/2019), z matematyki (zapytanie ofertowe nr 3/KAD/2019) oraz z języka polskiego (zapytanie ofertowe nr 4/KAD/2019):

  Zapytania ofertowe 07.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć artystycznych


  Zapytania ofertowe 07.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć z matematyki


  Zapytania ofertowe 07.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć z języka polskiego  W ramach procedury rozeznania rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć – warsztatów komputerowych (zapytanie ofertowe nr 5/KAD/2019). Termin, miejsce oraz sposób składania ofert - zostały szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym:

  Zapytania ofertowe 08.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajeć komputerowych


  Zapytania ofertowe 19.03.2019 - Zapytanie ofertowe na Prowadzenie zajęć z j.polskiego - nowe


  © 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie