Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaZainwestuj w swoją przyszłość.

Projekt współfinansowany w Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent: innoPark Sp. z o.o.

Partner: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet XI.: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2.: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku dla poddziałania 11.2.3.: Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Cel projektu: Projekt dotyczy zwiększenia praktycznego doświadczenia zawodowego, uzyskania kwalifikacji, dodatkowych umiejętności oraz podniesienie wiedzy w zakresie nauk ścisłych i technicznych przez 444 uczniów szkół kształcenia zawodowego w województwie śląskim, poprzez udział w stażach, kursach przygotowawczych oraz zajęciach naukowych organizowanych przez otoczenie społeczno – gospodarcze szkół kształcenia zawodowego w okresie 01.09.2016 – 31.08.2019, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w tej grupie w przyszłości.

Okres realizacji: od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.

Rezultat projektu: Projekt ma za zadanie przyniesienie trwałej poprawy efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zwiększenie liczby absolwentów znajdujących zatrudnienie na makroregionalnym rynku pracy dzięki stworzeniu komplementarnej oferty edukacyjnej, skorelowanej z makroregionalnymi potrzebami rynku pracy. Osiągnięcie tego rezultatu możliwe będzie przede wszystkim dzięki rozwojowi współpracy szkół kształcenia zawodowego z otoczeniem społeczno – gospodarczym regionu poprzez umożliwienie uczniom udziału w zajęciach zwiększających ich wiedzę oraz doświadczenie zawodowe poprzez organizowanie staży, praktyk, zajęć dodatkowych, które rozwijają wiedzą i nabyte umiejętności.Zapytania ofertoweZapytania ofertowe© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie