AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

RekrutacjaWarunki rekrutacji - ROK AKADEMICKI 2024/2025

WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI

Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone w języku polskim lub angielskim


KIERUNEK LEKARSKIKIERUNEK LEKARSKI – studia jednolite magisterskie

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWOPIELĘGNIARSTWO – STUDIA I i II STOPNIA

RATOWNICTWO MEDYCZNE – STUDIA I STOPNIARATOWNICTWO MEDYCZNE – STUDIA I STOPNIAWYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone w języku polskim lub angielskim


ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA – STUDIA I i II STOPNIA

ARCHITEKTURA WNĘTRZ  ARCHITEKTURA WNĘTRZ – STUDIA I i II STOPNIA

BUDOWNICTWO   BUDOWNICTWO – STUDIA I i II STOPNIA

GRAFIKAGRAFIKA – STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

INFORMATYKAINFORMATYKA – STUDIA I STOPNIA

MECHATRONIKAMECHATRONIKA – STUDIA I i II STOPNIA

WZORNICTWOWZORNICTWO – STUDIA I STOPNIAWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

Studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone w języku polskim lub w innym języku


ZARZĄDZANIE – STUDIA I STOPNIAZARZĄDZANIE – STUDIA I i II STOPNIAUCHWAŁY SENATU

Uchwała Senatu Akademii Śląskiej w sprawie zmiany Uchwały Senatu Akademii Śląskiej w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2024 2025

Uchwała Senatu Akademii Śląskiej w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia jednolite magisterskie - kierunek lekarski w roku akademickim 2024 2025

Uchwała Senatu Akademii Śląskiej w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2024 2025

Uchwała Senatu Akademii Śląskiej w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia - kierunek zarządzanie w roku akademickim 2024 2025

Uchwała Senatu Akademii Śląskiej w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia drugiego stopnia - kierunek zarządzanie w roku akademickim 2024 2025

Uchwała Senatu Akademii Śląskiej w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2024 2025 - kierunek pielęgniarstwo - Filia Akademii Śląskiej w Rybniku

Harmonogramy REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI NA ROK AKADEMICKI 2022/2023HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM ROK AKADEMICKI 2024/2025 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY


rejestracja on-line

12.04.2024 - 10.07.2024
test z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 15.07.2024 | 8:00-9:00
Egzamin wstępny z biologii oraz chemii w języku angielskim dla osób nieposiadających egzaminów z przynajmniej dwóch przedmiotów spośród czterech: biologia, chemia, fizyka, matematyka. 15.07.2024
9:30-12:30 biologia | 13:30-16:30 chemia
Egzamin wstępny z fizyki oraz matematyki w języku angielskim dla osób nieposiadających egzaminów z przynajmniej dwóch przedmiotów spośród czterech: biologia, chemia, fizyka, matematyka. 16.07.2024
9:00-12:00 fizyka | 12:30-15:30 matematyka
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz osób wpisanych na listę rezerwową 18.07.2024
potwierdzenie przez kandydatów z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia - oświadczenia woli studiowania poprzez podpisanie umowy 19.07.2024 – 25.07.2024
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej 26.07.2024
potwierdzenie przez kandydatów z listy rezerwowej - oświadczenia woli studiowania poprzez podpisanie umowy 27.07.2024 – 2.08.2024

Od dnia 11.07.2024 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc. Wzór podania do Rektora o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia sie wolnych miejsc do pobrania tutaj od dnia 11.07.2024 r. Podanie powinno zostać złożone nie później niż do dnia 22.09.2024 r.
Kandydaci na studia z maturą polską: podanie wraz ze skanem świadectwa należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres international@akademiaslaska.pl

Kandydaci na studia z maturą zagraniczną oraz cudzoziemcy: podanie wraz ze skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwem dojrzałości i tłumaczeniem przysięgłym świadectwa na język polski lub angielski, należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres international@akademiaslaska.pl.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania.
Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 3.08.2024 r.
Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNKI: PIELĘGNIARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, BUDOWNICTWO, GRAFIKA, MECHATRONIKA, INFORMATYKA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie na kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, architektura wnętrz, architektura, wzornictwo, grafika, budownictwo, mechatronika, informatyka, studia I stopnia na kierunku zarządzanie - dla studiów prowadzonych w języku innym niż polski rok akademicki 2024/2025 - nabór na semestr zimowy


rejestracja on-line

12.04.2024 r. – 15.09.2024 r.

Test z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, (z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat/ocenę potwierdzającą znajomość języka angielskiego na poziomie B2).
terminy zostaną podane do wiadomości
Test z języka ukraińskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku ukraińskim, których językiem ojczystym nie jest język ukraiński (z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat/ocenę potwierdzającą znajomość języka ukraińskiego na poziomie B2). terminy zostaną podane do wiadomości
Test z języka rosyjskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku rosyjskim, których językiem ojczystym nie jest język rosyjski (z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat/ocenę potwierdzającą znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2). terminy zostaną podane do wiadomości

W terminie 16.09.2024 r. – 6.10.2024 r. – istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Podanie wraz ze skanem świadectwa należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres international@akademiaslaska.pl. Wzór podania do pobrania tutaj od dnia 16.09.2024 r.

Kandydaci na studia z maturą polską składają podanie wraz ze skanem świadectwa.

Kandydaci na studia z maturą zagraniczną składają podanie wraz ze skanem zalegalizowanego, lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości oraz tłumaczeniem uwierzytelnionym na język polski, lub angielski. Podanie powinno zostać złożone nie później niż do dnia 6.10.2024 r.

W terminie 16.09.2024 r. – 6.10.2024 r. – istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia drugiego stopnia. Podanie wraz z skanem dyplomu oraz suplementu należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres international@akademiaslaska.pl. Wzór podania do pobrania tutaj od dnia 16.09.2024 r.
Kandydaci na studia z dyplomem polskim składają podanie wraz ze skanem dyplomu oraz suplementu do dyplomu.

Kandydaci na studia z dyplomem zagranicznym składają podanie wraz ze skanem zalegalizowanego, lub opatrzonego apostille dyplomu i suplementu do dyplomu oraz tłumaczeniem uwierzytelnionym dyplomu i suplementu do dyplomu na język polski lub angielski. Podanie powinno zostać złożone nie później niż do dnia 6.10.2024 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania
Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 20.09.2024 r.
Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI PROWADZONY W JĘZYKU POLSKIM ROK AKADEMICKI 2024/2025 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWYHARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI PROWADZONY W JĘZYKU POLSKIM ROK AKADEMICKI 2024/2025 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY


rejestracja on-line

06.05.2024 r. - 15.07.2024 r.

test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski,z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2
22.07.2024 r.
8:30-9:30
egzamin wstępny z biologii oraz chemii w języku polskim - dotyczy cudzoziemców lub kandydatów na studia ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji, którzy na swoim świadectwie nie posiadają ocen z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, będących podstawą kwalifikacji na studia 22.07.2024 r.
10:00-13:00 biologia | 13:30-16:30 chemia
egzamin wstępny z fizyki oraz matematyki w języku polskim - dotyczy cudzoziemców lub kandydatów na studia ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji, którzy na swoim świadectwie nie posiadają ocen z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, będących podstawą kwalifikacji na studia 23.07.2024 r.
9:00-12:00 fizyka| 12:30-15:30 matematyka
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz osób wpisanych na listę rezerwową 25.07.2024 r.
oświadczenie woli studiowania przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęciana studia poprzez okazanie oryginałów dokumentów oraz podpisanie umowy o usługi edukacyjne 26.07.2024 r. – 29.07.2024 r.
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej 31.07.2024 r.
oświadczenie woli studiowania przez kandydatów z listy rezerwowej zakwalifikowanych do przyjęcia na studia poprzez okazanie oryginałów dokumentów oraz podpisanie umowy o usługi edukacyjne 01.08.2023 r. – 03.08.2024 r.

Od dnia 16.07.2024 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc. Wzór podania do Rektora o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc do pobrania od dnia 16.07.2024 r.

Pliki do pobrania: Studia Stacjonarne Studia Niestacjonarne

Kandydaci na studia z maturą polską: podanie wraz z skanem świadectwa dojrzałości należy złożyć nie później niż do dnia 26.09.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl
Kandydaci na studia ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji oraz cudzoziemcy : podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa wydanego poza polskim systemem edukacji wraz z tłumaczeniem przysięgłym świadectwa na język polski lub angielski (przy czym dokument przetłumaczony na język angielski musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza do dnia rozpoczęcia zajęć)i, należy złożyć nie później niż do dnia 26.09.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl
Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania
Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 06.08.2024 r.
Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI PROWADZONY W JĘZYKU POLSKIM ROK AKADEMICKI 2024/2025 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWYHARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNKI PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, GRAFIKA, BUDOWNICTWO, MECHATRONIKA, INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE - DLA STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKI ROK AKADEMICKI 2024/2025 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY


rejestracja on-line

06.05.2024 r. - 30.09.2024 r.

test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski,z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2
terminy zostaną podane do wiadomości
rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy tylko kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie przed potwierdzeniem woli studiowania

Od dnia 01.10.2024 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Wzór podania do Rektora o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc do pobrania tutaj od dnia 01.10.2024 r.

Kandydaci na studia z maturą polską: podanie wraz z skanem świadectwa dojrzałości należy złożyć nie później niż do dnia 09.10.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl

Kandydaci na studia ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji oraz cudzoziemcy : podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa wydanego poza polskim systemem edukacji wraz z tłumaczeniem przysięgłym świadectwa na język polski lub angielski (przy czym dokument przetłumaczony na język angielski musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza do dnia rozpoczęcia zajęć)i, należy złożyć nie później niż do dnia 09.10.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl"

Od dnia 01.10.2024 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia drugiego stopnia. Wzór podania do Rektora o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc do pobrania tutaj od dnia 01.10.2024 r.

Kandydaci na studia z dyplomem polskim: podanie wraz z skanem dyplomu oraz suplementem do dyplomu należy złożyć nie później niż do dnia 09.10.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl

Kandydaci na studia z dyplomem zagranicznym oraz cudzoziemcy: podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu i suplementu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski (przy czym dokument przetłumaczony na język angielski musi zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza do dnia rozpoczęcia zajęć)i, należy złożyć nie później niż do dnia 09.10.2024 r, wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl."

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania
Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 03.10.2024 r.
Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI PROWADZONY W JĘZYKU POLSKIM ROK AKADEMICKI 2024/2025 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWYHarmonogram rekrutacji na studia II stopnia na kierunku zarządzanie - dla studiów prowadzonych w języku innym niż polski rok akademicki 2024/2025 - nabór na semestr zimowy


rejestracja on-line

06.05.2024 r. - 15.09.2024 r.

Test z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, (z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat/ocenę potwierdzającą znajomość języka angielskiego na poziomie B2)
terminy zostaną podane do wiadomości
Test z języka ukraińskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku ukraińskim, których językiem ojczystym nie jest język ukraiński (z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat/ocenę potwierdzającą znajomość języka ukraińskiego na poziomie B2)
terminy zostaną podane do wiadomości
Test z języka rosyjskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku rosyjskim, których językiem ojczystym nie jest język rosyjski (z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat/ocenę potwierdzającą znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2).
terminy zostaną podane do wiadomości
rozmowa kwalifikacyjna przed potwierdzeniem woli studiowania

W terminie 16.09.2024 r. – 6.10.2024 r. – istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Podanie wraz ze skanem świadectwa należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres international@akademiaslaska.pl. Wzór podania do pobrania tutaj od dnia 16.09.2024 r.

Kandydaci na studia z maturą polską składają podanie wraz ze skanem świadectwa.

Kandydaci na studia z maturą zagraniczną składają podanie wraz ze skanem zalegalizowanego, lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości oraz tłumaczeniem uwierzytelnionym na język polski, lub angielski. Podanie powinno zostać złożone nie później niż do dnia 6.10.2024 r.

W terminie 16.09.2024 r. – 6.10.2024 r. – istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia drugiego stopnia. Podanie wraz ze skanem dyplomu oraz suplementu należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres international@akademiaslaska.pl. Wzór podania do pobrania tutaj od dnia 16.09.2024 r.

Kandydaci na studia z dyplomem polskim składają podanie wraz ze skanem dyplomu oraz suplementu do dyplomu.

Kandydaci na studia z dyplomem zagranicznym składają podanie wraz ze skanem zalegalizowanego, lub opatrzonego apostille dyplomu i suplementu do dyplomu oraz tłumaczeniem uwierzytelnionym dyplomu i suplementu do dyplomu na język polski lub angielski. Podanie powinno zostać złożone nie później niż do dnia 6.10.2024 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania
Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 20.09.2024 r.
Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni

Biuro rekrutacji

woj. Śląskie,

Katowice, ul. Rolna 43
Biuro przy wejściu głównym
lub pok. A 011

tel. 885 515 166, 885 105 700, 885 399 800, 885 515 167

32 11 10 400

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek - piątek / 09.00 - 15.00
Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

rekrutacja online
© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie