AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Zapisy Online

wybierz studia podyplomowe/kursy:

imię :

nazwisko :

tel. :

e-mail :

Miejscowość zapisu na studia podyplomowe/kurs:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem /am poinformowany /a, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą przy ul. Rolnej 43, 40-555 Katowice.

Wyrażam zgodę na powierzenie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podmiotom zewnętrznym realizującym zadania zgodnie z obowiązującymi standardami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach z siedzibą przy ul. Rolnej 43, 40-555 Katowice. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem /am poinformowany /a, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email oraz numer telefonu komórkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że zostałem /am poinformowany /a, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą przy ul. Rolnej 43, 40-555 Katowice.

Skad Pan/Pani dowiedział/a się o ofercie studiów

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wyższej Szkoły Technicznej z siedzibą w Katowicach

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych ...

Zapisy onlineczytaj dalej...

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), które zaczyna obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r., przedstawiamy informacje dotyczące Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Techniczna z siedzibą w Katowicach (40-555), Ul. Rolna 43, e-mail wst@wst.com.pl.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w następujący sposób
• Listownie na adres – Wyższa Szkoła Techniczna z siedzibą w Katowicach, Ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
• Mailowo – pisząc na adres dagmara.pietluch@gmail.com
3. Administrator przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, identyfikator użytkownika w serwisie internetowym Administratora, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres internetowy urządzenia, z którego korzystasz.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
4.1. niezbędności przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
4.2. niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4.3. Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych, a także podmioty świadczące usługi techniczne dla Administratora.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający jednej z podstaw prawnych zgodnie z RODO.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
• uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
• żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
• przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
• złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
• Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
9. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


(UWAGA: wypełnienie online formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

Informacji na temat uruchomienia studiów podyplomowych należy się spodziewać w okolicach miesiąca września.© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie