Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Doroczna Polsko-Niemiecka nagroda integracyjnej BDA - SARP

Celem NAGRODY jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów działań twórczych wspieranie wzajemnych kontaktów.
Nagroda dla absolwenta kierunku Architektura wyższych uczelni w Polsce i w Niemczech przyznana zostanie pracy dyplomowej, której przedmiotem jest projekt dotyczący kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka świadczący o innowacyjnych pomysłach i wyjątkowo twórczych uzdolnieniach autora.
Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski, zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powoływaną przez właściwe Zarządy Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów Architektury. Jednocześnie Zarząd Główny zwrócił się do Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice z prośbą o nawiązanie kontaktu z Wydziałem Architektury w sprawie zakwalifikowania projektów do Konkursu.
Prace należy dostarczyć elektronicznie poprzez aplikację wetransfer, zgodnie z obowiązującym regulaminem, na adres mailowy: dz@sarp.pl do dnia 16 kwietnia 2021.
​Więcej informacji w załącznikach

Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

powrót

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie