Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Viral ART 2.0

Viral ART 2.0 ogłasza nabór prac na drugą edycję konkursu!

Superinfekcja w intersztuce!

Masz dość komercji w sztuce?
Szukasz przestrzeni, w której odnajdzie się Twoja buntownicza natura?
Jesteś gotowy na małą artystyczną rywalizację?

Viral ART 2.0 infekuje konkursem! Prace mają być eksperymentem artystycznym!
Tematem prac tej edycji konkursu jest szeroko rozumiane„Przeżycie”.

Zastanów się, czy jesteś na to gotowy, bo my na Ciebie jesteśmy. Zgłoś się i weź udział w wystawie intermedialnej.

Zarażamy młodą sztuką!

Założeniem Konkursu Open Call / Viral ART 2.0 jest prezentacja realizacji działań artystycznych w formie wystawy, która odbędzie się w terminie 29.05-30.06.2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka
Żaka w Lublinie.


Do konkursu można zgłaszać (nienagradzane wcześniej) prace/projekty wykonane we wszystkich mediach i obszarach sztuki, np. performance, obiekt, instalacja, działanie multimedialne wykorzystujące nowe technologie, sztuki cyfrowe, video, rysunek, malarstwo czy rzeźba itd., przy uwzględnieniu kryteriów oceny prac przez jury opisanych w regulaminie.

Data zgłoszeń: 08.03-18.04.2021 (godzina 23:59).

Dla kogo: młodych artystów, studentów i absolwentów trzech ostatnich lat uczelni polskich. Poprzez absolwentów rozumie się osoby które zrealizowały dyplom na studiach licencjackich bądź magisterskich w latach 2021, 2020, 2019.

Zgłoszenia kierujcie na adres: viralartfestival@ack.lublin.pl

Wystawa: 29.05-30.06.2021 r.

Miejsce: Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie

Do uczestnictwa w wystawie zakwalifikowanych zostanie dziesięć prac wyłonionych przez jury, powołane przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, w którym znajdą się specjaliści reprezentujący różnorodne dziedziny sztuki. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania większej ilości prac do wystawy.

Finałowa trójka artystów zostanie wyróżniona finansowymi nagrodami o wartości (brutto):

I miejsce – 7000 zł
II miejsce – 2000 zł
III miejsce – 1000 zł


Szczegółowy regulamin konkursu i karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej:


Kuratorzy festiwalu: Magdalena Markiewicz, Maciej Lachowicz.

Komisarz projektu: Izabela Pastuszko.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin oraz Województwa Lubelskiego.

powrót

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie