Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

KONKURS - PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza 2021

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS zaprasza dyplomantów wyższych uczelni architektonicznych, konserwatorskich lub zajmujących się problematyką ochrony krajobrazu kulturowego do udziału w dorocznym Międzynarodowym Konkursie im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie studentów, podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

W nawiązaniu do zasad ochrony i konserwacji prezentowanych przez Pana Prof. Jana Zachwatowicza w konkursie Jego imienia na szczególne wyróżnienie zasługiwać będą prace:

  • projektowe w zakresie konserwacji, adaptacji i modernizacji zabytków (zespołów) architektonicznych, uwzględniające i szanujące autentyczność budowli zabytkowej bądź jej detali, oparte o wnikliwe badania historii obiektu i jego wartościowanie.
  • teoretyczne w zakresie konserwacji obiektów architektury i historii konserwacji,
  • badawcze dotyczące metod i materiałów stosowanych w konserwacji architektury, po dokładnym określeniu budowy i właściwości materiałów oryginalnych,

Prace na tegoroczny Konkurs należy nadsyłać do dnia 25 października 2021 r. na adres:

 

Sekretariat PKN ICOMOS 

Łazienki Królewskie w Warszawie (Oberża)

ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa

sekretariat@icomos-poland.org

z dopiskiem : Międzynarodowy Konkurs PKN ICOMOS 

im. Profesora Jana Zachwatowicza

Posiedzenie Jury odbędzie się w listopadzie 2021 r., a ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień na Walnym Zgromadzeniu PKN ICOMOS na Zamku Królewskim w Warszawie w grudniu 2021 roku. Obowiązująca forma prac przesyłanych na Konkurs jest zawarta w regulaminie załączonym do listu.

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania prac oraz prosimy o upowszechnienie informacji wśród promotorów i dyplomantów Państwa uczelni. Informacje na temat Konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej: www.icomos-poland.org w zakładce: Konkurs im. Prof. Jana Zachwatowicza.

 

Regulamin konkursu dostępny pod linkiem:

Regulamin

powrót

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie