AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

KONKURS O DOROCZNE NAGRODY TUP

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2022 roku.

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.

Prace należy przesłać do 1 października 2023 r. na adres: konkurs@tup.org.pl.

W przypadku przekazywania pracy w wersji analogowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przewodniczącym Sądu konkursowego ( §10 pkt 1. Regulaminu Nagrody TUP), należy złożyć ją w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 także przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 10.00-12.30; można je również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 24.09.2023.

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu – e-mail: konkurs@tup.org.pl.

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze swoimi promotorami. Zapraszamy!

Więcej informacji: https://tup.org.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa/

powrót

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie