AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Konkurs otwarty proHolz Student Trophy

Piąta edycja międzynarodowego otwartego konkursu proHolz Student Trophy została zainaugurowana. Film z tego wydarzenia jest udostępniony na stronie konkursu.

Można już zgłaszać projekty konkursowe poprzez formularz zgłoszeniowy, udostępniony na stronie konkursu.

Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, przesyłając odpowiednie dokumenty poprzez formularz zgłoszeniowy do piątku 1 marca 2024 roku do godz. 23.59.

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział studenci kierunków: architektura i inżynieria lądowa, studiujący w semestrze 2023/2024. Praca powinna być zgłoszona przez zespoły co najmniej dwuosobowe. Nie wyznaczono górnej granicy liczebności zespołów konkursowych, rekomendowane jest jednak nie więcej niż 5 osób.
Zalecane są zespoły interdyscyplinarne.

Zadanie konkursowe:
Opis zadań, informacje o 3 placach budowy, ich lokalizacja, zdjęcia i dokumentacja są dostępne się na stronie konkursu:
https://www.proholz.at/student-trophy
https://www.proholz.at/en/ausbildung/proholz-student-trophy
Warunki uczestnictwa, wymagane dokumenty, kryteria oceny i ważne daty można znaleźć w dokumentacji konkursu, dostępnej
w języku niemieckim oraz w języku angielskim.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Dokumenty

 • Informacje o zespole projektowym: wpis cyfrowy
 • Opis projektu: format pdf, maks. 4 strony DIN A4
 • Podsumowanie projektu i jego kluczowych założeń, wraz z objaśnieniami:
  . podstawowej koncepcji rozwiązania zadania
  . ogólne aspekty projektu uwzględniające otoczenie miejskie
  . raport techniczny: konstrukcja nośna, rozwiązanie systemowe, inżynieria usług budowlanych, fizyka konstrukcji, ochrona przeciwpożarowa, itp.
 • inne szczegółowe informacje, jeżeli są niezbędne do zrozumienia projektu

2. Plakaty
Projekt ma być zaprezentowany na dwóch plakatach (w formacie pdf, z układem zgodnym z szablonem) o następującej zawartości i w formacie do druku 70 X 100 cm
 • plan sytuacyjny (1:500)
 • rzut pięter, przekroje, widoki, z objaśnieniami niezbędnymi do zrozumienia projektu
 • reprezentatywny fragment planu piętra w odpowiedniej skali (1:100 lub 1:50)
 • reprezentatywny fragment elewacji z informacjami o konstrukcji, materiałach, konstrukcjach (1:50)
 • konkretne, istotne szczegóły w odpowiedniej skali (1:5 lub 1:10)
 • koncepcja konstrukcyjna i wyjaśnienia, o ile jest to konieczne do zrozumienia projektu
 • wizualizacja i potencjalna prezentacja projektu

3. Film
Film prezentacyjny z modelem architektonicznym stworzony przez zespół projektowy (długość maks. 4 min.)
Model architektoniczny musi służyć jako podstawa do dyskusji na temat projektu; skala i poziom szczegółowości modelu zależą od uznania zespołu projektowego.
Film, oprócz materiału projektowego, stanowi podstawę oceny jury.

Wręczenie nagród: 29 maja 2024 - Wiedeński Uniwersytet Techniczny

Organizator: proHolz Austria, we współpracy z proHolz Bavaria i Wiedeńskim Uniwersytetem Technicznym/ Instytutem Architektury i Wzornictwa
Kontakt w Polsce: m.wnorowska@forestor.pl/ s.modzelewska@forestor.pl

Więcej informacji: https://www.proholz.at/student-trophy

powrót

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie