Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Praktyki

Praktyki studenckie dla studentów rozpoczynających studia po 01.10.2015

Praktyki studenckieczas trwania praktyk

Praktyki studenckieProgram praktyk

Regulamin studiówZARZĄDZENIE REKTORA – Opiekunowie praktyk

AnkietyANKIETA OCENY PRAKTYK STUDENCKICH

AnkietyWzór porozumienia o organizacji praktyk zawodowych - Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych


Regulamin praktyk

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych – wzór dziennika praktyk i zaświadczenie o odbyciu praktyki

Wydział Nauk Medycznych – dzienniki praktyk wydawane są w dziekanacie w wyznaczonych terminach

Praktyki zawodowe podlegają kontroli ze strony Uczelni. Osobami uprawnionymi do kontroli praktyk zawodowych ze strony Uczelni są opiekunowie praktyk oraz kierownicy kierunków.

Studia I stopnia


Opiekun/Kierownik kierunku

Kierunek

E-mail

mgr inż. arch. Sylwia Niedziela-Wawrzyniak Architektura sylwia.niedziela@wst.com.pl
dr inż. arch. Jan Muszyński Architektura-plener rysunkowy jan.muszynski@wst.com.pl
mgr Marcin Bochenek Architektura Wnętrz marcin.bochenek@wst.pl
prof. zw. dr hab. Adam Pociecha Architektura Wnętrz - plener rysunkowy - studia stacjonarne
prof. zw. dr hab. Tomasz Chudzik
prof. nzw. dr hab. Witold Zaręba
Architektura Wnętrz-plener rysunkowy – studia niestacjonarne tomasz.chudzik@wst.pl
witold.zareba@wst.com.pl
dr inż. Lidia Wanik Budownictwo lidia.wanik@wst.com.pl
mgr inż. arch. Magda Tunkel Gospodarka przestrzenna - rok 1 i 3 magda.tunkel@wst.com.pl
mgr inż. arch. Katarzyna Gocko-Gomoła Gospodarka przestrzenna - rok 2 katarzyna.gocko@wst.com.pl
prof. nzw. dr hab. Tomasz Jędrzejko Grafika tomasz.jedrzejko@wst.com.pl
dr hab. inż. Lucjan Kozielski Mechatronika lucjan.kozielski@wst.com.pl
mgr inż. Robert Gaca Informatyka robert.gaca@wst.com.pl
dr Magda Duraj Wzornictwo-praktyka po 1 i 2 roku
dr inż. Monika Bogusławska-Bączek Wzornictwo-praktyka po 3 roku monika.boguslawska@wst.com.pl
dr Magda Duraj Wzornictwo-plener rysunkowy
lek. med. Kamil Wiśniowski kier. lekarski kamil.wisniowski@wst.com.pl
mgr Justyna Tkocz Pielęgniarstwo – zajęcia praktyczne/praktyki zawodowe justyna.tkocz@wst.com.pl

Studia II stopnia


Opiekun/kierownik kierunku

Kierunek

E-mail

dr inż. arch. Kinga Palus Architektura kinga.palus@wst.com.pl
dr inż. arch. Agnieszka Ziębik Architektura wnętrz agnieszka.ziebik@wst.com.pl
dr inż. Andrzej Malczyk Budownictwo andrzej.malczyk@wst.com.pl

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie