Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Praktyki

Praktyki studenckie dla studentów rozpoczynających studia po 01.10.2015

Instrukcje dla studentówInstrukcje postępowania

Praktyki studenckiePraktyki studenckie

Praktyki studenckieProgram praktyk

Opiekunowie praktykOpiekunowie praktyk

karty przedmiotukarty przedmiotu

Regulamin studiówczas trwania praktyk 2020/21


ANKIETY

AnkietyAnkieta dot. oceny praktyk studenckich


W związku z działaniami związanymi z Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych informujemy, że praktyki zawodowe podlegają kontroli ze strony Uczelni.
Osobami uprawnionymi do kontroli praktyk zawodowych ze strony Uczelni są pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich oraz kierownicy Katedry, zgodnie z prowadzonymi na Wydziale kierunkami studiów:

Studia I stopnia


Opiekun/Kierownik kierunku

Kierunek

E-mail

mgr inż. arch. Sylwia Niedziela-Wawrzyniak Architektura sylwia.niedziela@wst.com.pl
dr inż. arch. Jan Muszyński Architektura-plener rysunkowy jan.muszynski@wst.com.pl
mgr Marcin Bochenek Architektura Wnętrz marcin.bochenek@wst.pl
prof. nzw. dr hab. Adam Pociecha Architektura Wnętrz - plener rysunkowy - studia stacjonarne
prof. zw. dr hab. Tomasz Chudzik
prof. nzw. dr hab. Witold Zaręba
Architektura Wnętrz-plener rysunkowy – studia niestacjonarne tomasz.chudzik@wst.pl
witold.zareba@wst.com.pl
dr inż. Andrzej Mokrosz Budownictwo andrzej.mokrosz@wst.com.pl
mgr inż. arch. Magda Tunkel Gospodarka przestrzenna - rok 1 i 3 magda.tunkel@wst.com.pl
mgr inż. arch. Katarzyna Gocko-Gomoła Gospodarka przestrzenna - rok 2 katarzyna.gocko@wst.com.pl
prof. nzw. dr hab. Tomasz Jędrzejko Grafika tomasz.jedrzejko@wst.com.pl
dr hab. inż. Lucjan Kozielski Mechatronika lucjan.kozielski@wst.com.pl
mgr inż. Robert Gaca Informatyka robert.gaca@wst.com.pl
dr Magda Duraj Wzornictwo
dr inż. Monika Bogusławska-Bączek Wzornictwo-praktyka po 3 roku monika.boguslawska@wst.com.pl
dr inż. Monika Bogusławska-Bączek Wzornictwo-plener rysunkowy monika.boguslawska@wst.com.pl
dr n. med. Michał Ekkert kier. lekarski michal.ekkert@wst.com.pl
mgr Justyna Tkocz Pielęgniarstwo – zajęcia praktyczne/praktyki zawodowe justyna.tkocz@wst.com.pl

Studia II stopnia


Opiekun/kierownik kierunku

Kierunek

E-mail

dr inż. arch. Kinga Palus Architektura kinga.palus@wst.com.pl
dr inż. arch. Agnieszka Ziębik Architektura wnętrz agnieszka.ziebik@wst.com.pl
dr inż. Andrzej Malczyk Budownictwo andrzej.malczyk@wst.com.pl

KIEROWNIK KIERUNKU:


  • Budownictwo: mgr inż. Barbara Rubińska-Jonczy
  • Gospodarka Przestrzenna: prof. nzw. dr hab. Maciej Borsa
  • Architektura Wnętrz: dr inż. arch. Teresa Biernot
  • Architektura: dr inż. arch. Barbara Uherek-Bradecka
  • Informatyka: mgr inż. Robert Gaca
  • Wzornictwo: dr inż. Monika Bogusławska-Bączek
  • Mechatronika: dr inż. Katarzyna Łuczak
  • Grafika: prof. nzw. dr hab. Teresa Frodyma
  • Pielęgniarstwo: dr Ewa Mazur
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie