Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studenci Niepełnosprawni

Biuro ds. osób niepełnosprawnych (BON) :

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych – mgr Anna Panasiewicz
Kontakt: 693-693-989, mail: niepelnosprawni@wst.com.pl, stypendia@wst.com.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 15.30 oraz w wybrane weekendy.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, terminy spotkania należy wcześniej uzgodnić telefonicznie.

Do pobrania:

Do zadań BON należy podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia poprzez m.in.:

  • likwidację barier uniemożliwiających studentom z niepełnosprawnością udział w procesie kształcenia, w tym likwidację barier architektonicznych i transportowych, zapewnienie asystentów, tłumaczy języka migowego lub innych form pomocy,
  • zapewnienie odpowiednich rozwiązań technicznych studentom z niepełnosprawnością (np. stanowisk komputerowych, oprogramowania),
  • upowszechnianie informacji o możliwościach studiowania osób z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, celem pozyskania potencjalnych kandydatów w ramach współpracy z działem rekrutacji,
  • na wniosek studenta, umożliwiających pełny udział procesie kształcenia, odpowiednią organizację planowych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych,
  • podjęcie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników Uczelni prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych, a w szczególności przygotowanie kadry akademickiej do pracy ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami.


AKTUALNOŚCI:

Data aktualizacji 24.05.2022 r.

PORADNIK DLA KANDYDATÓW na temat studiowania z niepełnosprawnościami linkData aktualizacji 21.03.2022 r.

Czy można przeprowadzić trening pływania na sucho?

Seria treningów dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu już dostępna!

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ przygotowała serię 14 różnych treningów dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. W każdy wtorek i czwartek na profilu Facebook Fundacji oraz na kanale YouTube ukazują się kolejne odcinki dedykowane osobom z konkretnym rodzajem niepełnosprawności.

- Wszystkie treningi zostały wymyślone i skonsultowane z osobami z niepełnosprawnościami, fizjoterapeutami oraz z instruktorami sportu osób niepełnosprawnych. Są to krótkie filmy, które możemy samodzielnie wykonywać w domu i tym samym podtrzymywać dobrą kondycję oraz sprawność. Skupiliśmy się na odbiorcy, jego możliwościach i potrzebach. – podkreśla Maciej Wiatrowski, pomysłodawca i realizator projektu.

W jaki sposób przeprowadzić trening tenisa stołowego lub szermierki w przestrzeni domowej? Jakie ćwiczenia dobrać dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, zanikiem mięśni lub też z przepukliną oponowo rdzeniową? Jak w domu zrobić trening koszykówki bądź też rugby na wózkach? Jakie ćwiczenia są najlepsze dla osób z porażeniem czterokończynowym, a jakie dla tych z porażeniem dwóch kończyn? Co dla amputantów kończyn dolnych? Proponujemy też trening oddechowy. Filmy powstały jako odpowiedź na lockdown, ale szybko okazało się, że mogą być pomocne bez względu na okoliczności. Z filmów mogą korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani.
Fundacja Podaj Dalej
playlista - Trening i rehabilitacja do wykonania w domu

Filmy powstały w ramach projektu "Zdanie też jest fajnie" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.Data aktualizacji 23.02.2022 r.

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla studentów i pracowników WST w Katowicach
Więcej informacji tutajData aktualizacji 18.02.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie uruchomiona zostanie Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, a także Wsparcie psychologiczne, poprzez dyżury psychologa na terenie Uczelni, jak również w formie zdalnej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem.

Informacja

Informujemy, że zgodnie z art.94 ust.4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz.572, z późn. zm.) Uczelnia otrzymała dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Uczelnia może pokrywać m.in. koszty nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest niższa od kwoty 3.500 zł, oraz koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych, niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość jest niższa od wspomnianej kwoty. Należy podkreślić, iż zgodnie z przeznaczeniem dotacji (tj. dla uczelni), nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych o wartości początkowej niższej, niż 3.500 zł, może dotyczyć wyłącznie środków trwałych pozostających majątkiem uczelni i nieprzeznaczonych na konkretny użytek jednej osoby, tj. możliwych do dalszego wykorzystania przez kolejne osoby o analogicznej niepełnosprawności.

Ewentualne potrzeby, sugestie lub problemy jakie napotykacie Państwo podczas okresu studiowania proszę zgłaszać na adres mailowy:

zarzadzenie_nr_127Zarządzenie Rektora nr 127/WST/2014 z dnia 07.11.2014 r. w sprawie warunków udostępniania sprzętu dla niepełnosprawnych studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

zarzadzenie_nr_132Zarządzenie Rektora nr 132/WST/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie określenia warunków uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych w toku realizacji procesu dydaktycznego

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie