Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Stypendia

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 z dnia 30.08.2021

Uprzejmie informujemy, że w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zostały umieszczone nowe wnioski stypendialne, obowiązujące w roku akademickim 2021/2022. Wnioski należy składać w następującej formie:

 • osobiście, w wyznaczonych dniach i godzinach, pokój A009 – obok Dziekanatu,
 • przez skrzynkę podawczą w holu głównym uczelni,
 • poprzez wysłanie wniosku tradycyjną pocztą na adres uczelni z dopiskiem „DZIAŁ STYPENDIALNY” (wtym przypadku data nadania przesyłki jest jednoznaczna z terminem złożenia wniosku).

Przyjmowanie wniosków stypendialnych na nowy rok akademicki rozpoczniemy od 20 września 2021 roku. Wnioski przyjmowane będą do dnia 16 października, do soboty włącznie.

Pełnomocnik Rektora będzie dostępny dla studentów niestacjonarnych w następujących dniach i godzinach:
SOBOTA 25.09.2021 – 8.30 – 14.30
SOBOTA 2.10.2021 – 8.30 – 14.30
SOBOTA 9.10.2021 – 8.30 – 14.30
SOBOTA 16.10.2021 – 8.30 – 14.30

Dla studentów stacjonarnych Pełnomocnicy Rektora dostępni będą w dni powszednie:
od wtorku do czwartku w godz. 9.00 – 13.00
w poniedziałki i piątki w godz. 11.00 – 15.00

UWAGA! STUDENCI WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI NA SWOIM WYDZIALE, W DZIEKANACIE W ZABRZU W DNIACH I GODZINACH URZĘDOWANIAINFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 Z DNIA 06.07.2021

Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie wniosków stypendialnych na nowy rok akademicki rozpoczniemy od 20 września 2021 roku. Zgodnie z regulaminem ostateczny termin złożenia wniosku przypada na 15 października. Jeżeli nastąpi taka konieczność, termin ten zostanie wydłużony. Nowe wnioski zostaną udostępnione z początkiem września 2021. Wtedy też zostanie podana kwota uprawniająca do starania się o stypendium socjalne i inne szczegóły dotyczące stypendiów i zapomóg.
Pełnomocnik ds. stypendiów i osób niepełnosprawnych.


Informacja o składaniu wniosków

 • Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci WST niezależnie od systemu studiów.
 • Pytania w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów:
 • O stypendia można się również ubiegać w Urzędach Miast w swoim mieście oraz w Urzędach Pracy.
 • Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów. pobierz regulamin

Formy pomocy materialnej

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora (za wyniki w nauce)
 • stypendium Rektora (za wyniki w sporcie)
 • stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców
 • zapomogi

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy starają się o stypendium Rektora za wyniki w nauce muszą posiadać wszystkie zaliczenia i egzaminy w pierwszych terminach (dopuszczalana jest jedna ocena niedostateczna). Średnia obliczana jest przez pracownika Dziekanatu, zgodnie z regulaminem studiów jest to średnia ważona.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej:

 • Rektor ustalił w roku akademickim miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na nieprzekraczalną kwotę: 1051,70 zł netto.
 • Podstawowym dokumentem przy składaniu wniosku o stypendium socjalne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie traci ważność w trakcie trwania roku akademickiego. Student musi okazać się nowym orzeczeniem.


Uwaga! Przy ubieganiu się o stypendium za wyniki w nauce nie ma konieczności wpisywania uzyskanych ocen oraz obliczania średniej - robi to pracownik Rektoratu.

Od roku akademickiego 2018/2019 dopuszczalana jest również jedna ocena niedostateczna.

DOKUMENTY DO POBRANIA

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie