AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Stypendia

INFORMACJA DZIAŁU STYPENDIALNEGO Z DNIA 26.03.2024

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla studentów Akademii Śląskiej (§ 7 pkt. 3) wypłata stypendium za marzec zostanie wypłacone razem ze stypendium za kwiecień, na koniec kwietnia. Uczelnia oczekuje na informację w sprawie przyznania środków na obecny rok kalendarzowy. Przypominamy również, że stypendium przyznawane jest na rok akademicki, ale wysokość stypendium ustalana jest na semestr i jego kwota może ulec zmianie (zgodnie z § 7 pkt. 2 Regulaminu Świadczeń).


INFORMACJA DZIAŁU STYPENDIALNEGO Z DNIA 1.03.2024:

Uprzejmie informujemy, że Dział Stypendialny jest czynny w następujących dniach i godzinach:
- wtorek – 9.00 – 13.00
- środa – 9.00 – 13.00
- czwartek – 9.00 – 13.00
Oraz w wybrane soboty w godzinach od 9.00 – 14.00
(tj. 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 29 czerwca).


UWAGA! STUDENCI WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI NA SWOIM WYDZIALE, W DZIEKANACIE W ZABRZU.

Informacja o składaniu wniosków

 • Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci Akademii Śląskiej niezależnie od systemu studiów.
 • Pytania w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów:
 • O stypendia można się również ubiegać w Urzędach Miast w swoim mieście oraz w Urzędach Pracy.
 • Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów.

  pobierz regulamin

Formy pomocy materialnej

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora (za wyniki w nauce)
 • stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców
 • zapomogi

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy starają się o stypendium Rektora za wyniki w nauce muszą posiadać wszystkie zaliczenia i egzaminy w pierwszych terminach (dopuszczalana jest jedna ocena niedostateczna). Średnia obliczana jest przez pracownika Dziekanatu, zgodnie z regulaminem studiów jest to średnia ważona.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej:

 • Rektor ustalił w roku akademickim miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na nieprzekraczalną kwotę: 1294,40 zł netto.
 • Podstawowym dokumentem przy składaniu wniosku o stypendium socjalne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie traci ważność w trakcie trwania roku akademickiego. Student musi okazać się nowym orzeczeniem.


Uwaga! Przy ubieganiu się o stypendium za wyniki w nauce nie ma konieczności wpisywania uzyskanych ocen oraz obliczania średniej - robi to pracownik Rektoratu.

Od roku akademickiego 2018/2019 dopuszczalana jest również jedna ocena niedostateczna.

WNIOSKI DO POBRANIA

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie