AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Stypendia

INFOMACJA DZIAŁU STYPENDIALNEGO z 1.12.2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 grudnia 2023 odbędą się obrady Komisji Stypendialnej.

W terminie 13 – 15 grudnia 2023 będą realizowane przelewy.

Przygotowane zostaną również imienne decyzje, które będzie można odbierać od 15 grudnia 2023, w wyznaczonych lokalizacjach:

 • Decyzje dla Studentów kierunku Lekarskiego będą do odbioru w Dziekanacie w Zabrzu.
 • Studenci kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne z lokalizacji Katowice i Jaworzno, odbierają decyzję w Kasie, w Katowicach.
 • Studenci kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne z Zabrza i Knurowa, odbierają decyzje w Dziekanacie w Zabrzu.
 • Decyzje dla Studentów Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych będą do odbioru w Kasie, w Katowicach.

INFORMACJA DZIAŁU STYPENDIALNEGO W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 Z DNIA 12.09.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA zostały umieszczone nowe wnioski stypendialne, obowiązujące w roku akademickim 2023/2024.

Wnioski należy składać w następującej formie:

 • osobiście, w wyznaczonych dniach i godzinach, pokój A009 – w Katowicach,
 • przez skrzynkę podawczą ( znajdującą się przy Dziekanatach w Katowicach i w Zabrzu),
 • poprzez wysłanie wniosku tradycyjną pocztą na adres uczelni z dopiskiem „DZIAŁ STYPENDIALNY” (w tym przypadku data nadania przesyłki jest jednoznaczna z terminem złożenia wniosku).

WNIOSKI STYPENDIALNE na nowy rok akademicki należy składać od 2 do 31 października 2023 r.

Pełnomocnik Rektora będzie dostępny dla studentów niestacjonarnych w następujących dniach i godzinach:

 • SOBOTA 7/10/2023 – 8.30 – 14.30
 • SOBOTA 14/10/2023 – 8.30 – 14.30
 • SOBOTA 21/10/2023 – 8.30 – 14.30
 • SOBOTA 28/10/2023 – 8.30 – 14.30

Dla studentów stacjonarnych Pełnomocnicy Rektora dostępni będą w dni powszednie w godzinach otwarcia Rektoratu, tj.:

 • od wtorku do czwartku w godz. 9.00 – 13.00
 • w poniedziałki i piątki w godz. 11.00 – 15.00

  UWAGA! STUDENCI WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI NA SWOIM WYDZIALE, W DZIEKANACIE W ZABRZU.

  Informacja o składaniu wniosków

  • Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci WST niezależnie od systemu studiów.
  • Pytania w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów:
  • O stypendia można się również ubiegać w Urzędach Miast w swoim mieście oraz w Urzędach Pracy.
  • Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów. pobierz regulamin
  Formy pomocy materialnej

  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora (za wyniki w nauce)
  • stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców
  • zapomogi

  WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

  STYPENDIUM REKTORA:

  Studenci, którzy starają się o stypendium Rektora za wyniki w nauce muszą posiadać wszystkie zaliczenia i egzaminy w pierwszych terminach (dopuszczalana jest jedna ocena niedostateczna). Średnia obliczana jest przez pracownika Dziekanatu, zgodnie z regulaminem studiów jest to średnia ważona.

  STYPENDIUM SOCJALNE:

  Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej:

  • Rektor ustalił w roku akademickim miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na nieprzekraczalną kwotę: 1294,40 zł netto.
  • Podstawowym dokumentem przy składaniu wniosku o stypendium socjalne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy.

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie traci ważność w trakcie trwania roku akademickiego. Student musi okazać się nowym orzeczeniem.


  Uwaga! Przy ubieganiu się o stypendium za wyniki w nauce nie ma konieczności wpisywania uzyskanych ocen oraz obliczania średniej - robi to pracownik Rektoratu.

  Od roku akademickiego 2018/2019 dopuszczalana jest również jedna ocena niedostateczna.

  DOKUMENTY DO POBRANIA

 • © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie