Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

studia podyplomowe bezpieczeństwo higiena pracy katowice śląsk BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

studia podyplomowe bezpieczeństwo higiena pracy katowice śląsk BHP

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny praca zgodnie w aktualnie obowiązującymi przepisami istandarami. Uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu przepisów BHP; źródeł i zagrożeń w środowisku pracy oraz metod oceny ryzyka zawodowego. Będzie posiadał umiejętności z zakresu obserwacji zjawisk i procesów dotyczących BHP; sporządza rejestr wypadków przy pracy oraz rejestru potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy. Uczestnikbędzie posiadał kompetencje do rozumienia działań udzielania pierwszej pomocy. Będzie potrafił współuczestniczyć w opracowaniu wytycznych w zakresie bezpiecznych zachowań z uwzględnieniem prawnych aspektów.

GRUPA DOCELOWA

UUczestnikami mogą być pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnicy kierowników organizacji ds. zarządzania bezpieczeństwem, osoby które, chcą podjąć pracę w tym obszarze bądź osoby które chcą prowadzić samodzielną działalność szkoleniowo-profilaktyczną w tym obszarze.

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy
 • Ekonomiczne aspekty związane z BHP. Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych. Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe
 • Elementy prawa pracy. System ochrony prawa pracy w Polsce i Unii Europejskiej
 • Metody i sposoby oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Multimedialne wspomaganie bezpiecznych warunków pracy
 • Ogólne i szczegółowe wymagania przepisów BHP
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Problematyka wypadków przy pracy. Postępowanie powypadkowe
 • Psychologiczne aspekty kreowania kultury bezpieczeństwa
 • Psychospołeczne aspekty zachowań pracowników w środowisku pracy
 • Ratownictwo medyczne i choroby zawodowe
 • Seminarium
 • Systemy zarządzania BHP oraz środowiska
 • Wybrane metody diagnozy psychologicznej bezpiecznych zachowań
 • Zarządzanie ryzykiem

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Prof. nzw dr hab. inż. Joachim Foltys - prof. nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie i jakość Współpraca Politechniką Śląską z wydziałem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej oraz wydziałem Mechaniczno- Technologicznym. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Sytuacją Kryzysową oraz Bezpieczeństwo i Higiena pracy w szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie Dyrektor oddziału BRE Services Sp. z o.o. spółka „córka” BRE Banku SA zajmująca się leasingiem (obecnie BRE LEASING SA). Dyrektor o. BRE Banku SA w Rybniku, Prokurent BRE Banku. Członek Zarządu ds. Rozwoju w Spółce Huty Stali Sp z o.o. Prezes Zarządu Opolskiego Parku Naukowo - Technologicznego przy Politechnice Opolskiej.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
1.900 zł raty (3 x 680 zł)

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie