AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

studia podyplomowe BIM Executive projektowanie koordynacja wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych Katowice śląsk

BIM Executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych

studia podyplomowe BIM Executive projektowanie koordynacja wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych Katowice śląsk

CEL STUDIÓW

Dojrzały merytorycznie, innowacyjny program studiów podyplomowych „Executive BIM | projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych” jest odpowiedzią na najbardziej aktualne wyzwania spotykane przez profesjonalistów z sektora budownictwa, inżynierii i architektury.

Zaprojektowany przez praktyków dla praktyków plan zajęć w pełni odwzorowuje środowisko projektu BIM dzięki pracy na przykładach rzeczywistych problemów projektowych - warsztaty stanowią niemal 80% całości zajęć. Dedykowane materiały szkoleniowe zostały przygotowane tak, aby przyspieszyć proces uczenia się. Networking i wsparcie doświadczonych konsultantów sprawia, że przejście od teorii do praktycznych rozwiązań jest dużo prostsze.

Studenci przechodzą pięć stopni specjalizacji. Kolejne bloki wiedzy zostały ułożone tak, aby już od samego początku nauki uczestnicy zajęć mogli przenosić nowe umiejętności do realiów własnej pracy.

BIM Executive

ADRESACI STUDIÓW

Branże: architektura, usługi inżynieryjne, budownictwo, górnictwo, zamówienia publiczne, zarządy infrastruktury i nieruchomości

Grupy zawodowe: projektanci, architekci, kierownicy budów, koordynatorzy budów, menadżerowie projektów

PROGRAM STUDIÓW

 • Moduł 1: Wstęp do cyfrowego budownictwa i rynku BIM
 • Moduł 1: Wprowadzenie do środowiska narzędziowego BIM na przykładzie Revita
 • Moduł 2: Inwentaryzacja istniejącej zabudowy w oparciu o chmurę punktów
 • Moduł 3: Projekt koncepcji nowego budynku w dwóch wariantach, z uwzględnieniem etapu istniejącego i projektowanego
 • Moduł 4: Opracowanie wielobranżowego, skoordynowanego modelu budynku
 • Moduł 5: Międzybranżowa współpraca i koordynacja projektu w oparciu o usługi pracy grupowej w wersji stacjonarnej i chmurowej
 • Moduł 6: Dobre praktyki standaryzacji i prezentacji projektu
 • Moduł 7: Współpraca z wykonawcą i inwestorem
 • Moduł 8: Platformy CDE
 • Moduł 9: Nowoczesne metodyki zarządzania projektami
 • Moduł 10: Mój pierwszy projekt BIM
 • Moduł 11: BIM Execution Plan i Employer’s Information Requirements w praktyce
 • Moduł 12: BIM w zamówieniach publicznych i niepublicznych
 • Moduł 13: BIM w zarządzaniu obiektami budowlanymi (BIM for Facility Management)
 • Moduł 14: BIM trendy: AI, IoT, Big Data

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, koordynacji i wdrażania nowoczesnych projektów budowlanych. Będą posiadali wiedzę na temat najnowszych trendów technologicznych i biznesowych kształtujących branżę budownictwa i architektury a także najnowszych narzędzi informatycznych składających się na środowisko pracy BIM. Posiadać będą również znajomość zasad, metod realizacji i zarządzania projektami oraz technik zwiększania efektywności pracy zespołów projektowych. Zdobytą wiedzę będą potrafili praktycznie wykorzystać przygotowując opracowania projektowe zgodnie ze standardami BIM.


KADRA DYDAKTYCZNA

ŁUKASZ TOPOLIŃSKI

ŁUKASZ TOPOLIŃSKI

Magister Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej od początku starający się połączyć pasję tworzenia z praktycznym podejściem do zarządzania projektami i zespołami. Ukończył studia Zarządzania i Ekonomii a także studia podyplomowe MBA Franklin University i Kontroling Finansowy na Akademii Leona Koźmińskiego po to by jeszcze lepiej zrozumieć i wdrażać dobre praktyki, które stoją za zyskownymi projektami.

Na każdym etapie dotychczasowej kariery zawodowej poznawał od strony praktycznej i wdrażał technologie składające się na środowisko projektu BIM. Rozpoczynał od tworzenia modeli przestrzennych projektów drogowych w ramach prac dla Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. i projekcie węzła drogowego Rzeszów Zachód. Następnie jako Project Manager wykorzystywał w trakcie przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych najnowsze metody skaningu laserowego, wspomagania i sterowania maszyn budowlanych, modelowania i monitorowania postępu robót na poziomie BIM 4D i BIM 5D. Wchodząc w skład międzynarodowego zespołu menedżerskiego brał udział w implementowaniu środowiska BIM 5D na największym obecnie projekcie infrastrukturalnym w Europie: Obwodnicy Autostradowej Sztokholmu (E4 Stockholm By-pass).

Właściciel firm działających w obszarze konsultingu oraz IT: Topoliński Consulting, Plainly.pl oraz BIM Process Sp. z o.o. Skupiony na podnoszeniu efektywności i jakości pracy w sektorze architektury i budownictwa dzięki wykorzystaniu potencjału BIM i nowoczesnych metod zarządzania projektami.

Szczegółowy profil dostępny pod: www.linkedin.com/in/lukasz-topolinski

MACIEJ EDMUND WRZOSEK

MACIEJ EDMUND WRZOSEK

Magister inżynier architekt, absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, absolwent studiów podyplomowych BIM Manager na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Od ponad 10 lat buduje swoje doświadczenie w obszarze nowych technologii i oprogramowania dzięki wdrażaniu kolejnych elementów platformy BIM na prowadzonych przez siebie projektach. Obecnie pracuje jako BIM Manager w pracowni S.A.M.I Architekci Sp. z o.o. pełniąc rolę lidera w koordynowaniu nowych procesów i technologii składających się na wydajne środowisko pracy BIM.

Dostrzega potrzebę budowania dobrego zrozumienia wartości biznesowej BIM w środowisku klientów. W ramach prowadzonych przez siebie warsztatów narzędziowych zwraca szczególną uwagę na kryterium efektywności wykorzystania oprogramowania do założonych celów.

Szczegółowy profil dostępny pod: www.linkedin.com/in/maciejedmundwrzosek

SZYMON DORNA

SZYMON DORNA

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej o specjalności Inżynieria Środowiska. Członek EFCA Task Force on BIM ( European Federation of Engineering Consultancy Association – www.efcanet.org ). Wieloletni praktyk technologii BIM. Brał udział w projektowaniu pierwszego w Polsce zakładu przemysłowego, którego projekt stworzono w oparciu o wielobranżowe modele BIM. W ciągu ostatnich 9 lat brał udział w projektach BIM o różnym stopniu skomplikowania o łącznej powierzchni ponad 400 000 m2. Opracowywał standardy BIM (BEP – BIM Execution Plan) m.in. dla inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie, Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu.

Założyciel firmy BIM Manufacture. Doradza inwestorom, projektantom, producentom i wykonawcom jak optymalnie zaangażować do projektu narzędzia i procesy składające się na środowisko BIM. Specjalizuje się w obszarze wykorzystania technologii 3D na każdym z etapów procesu inwestycyjnego. Wykonuje skaningi laserowe i prowadzi na podstawie zebranych danych pełny proces analizy, transformacji i modelowania obiektów przestrzennych. Stosuje w ramach realizowanych projektów komercyjnych wielowymiarowe analizy i modele danych BIM 4D (model BIM 3D zsynchronizowany z harmonogramem), BIM 5D (model BIM 4D poszerzony o dane finansowe), BIM 6D (model BIM 5D uszczegółowiony o analizy środowiskowe, profil energetyczny lub dane dot. utrzymania i obsługi obiektu).

Prowadził szkolenia i wdrożenia z wykorzystania narzędzi i standardów pracy BIM w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Irlandii, Anglii, Singapurze i Indiach. W 2014 roku zorganizował program zajęć teoretycznych i praktycznych o tematyce Building Information Modeling dla studentów Politechniki Poznańskiej - Program Zintegrowanego Modelowania Informacji o Budynku (PZMIOB). Obecnie pełni funkcję BIM Managera na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu.

Szczegółowy profil dostępny pod: www.linkedin.com/in/szymondorna/

KRZYSZTOF ADACH

KRZYSZTOF ADACH

Absolwent budownictwa na Politechnice krakowskiej, specjalista BIM, certyfikowany instruktor Autodesk, założyciel CADach. Od 2007 roku związany z branżą CAD, jako projektant, konsultant oraz wdrożeniowiec. Od samego początku obecności BIM oraz Autodesk Revit w Polsce zaangażowany w ich popularyzację i implementację. Wielokrotny prelegent podczas konferencji dotyczących BIMu w kraju i za granicą (m.in. Autodesk BIM Day 2015 oraz 2017).

Prowadził warsztaty narzędziowe i szkolenia wdrożeniowe m.in. w Polsce, USA, Niemczech, UK, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozwijał kluczowe umiejętności pracowników między innymi w Xella, Rigips, SOLBET czy VTS. Autor licznych publikacji poruszających temat BIMu oraz Revita w wiodących czasopismach branżowych (Builder, Inżynier Budownictwa, Zawód: Architekt). Twórca pierwszych, polskich podręczników dla Revit Structure, pt: „Mój pierwszy projekt” (edycja 2008 oraz 2011).

Założyciel firmy CADach specjalizującej się we wdrażaniu idei BIM w firmach o charakterze projektowym, wykonawczym oraz produkcyjnym. Rozwiązania systemowe opracowane przez CADACH działają obecnie w kilkudziesięciu krajach na 5 kontynentach.

Szczegółowy profil dostępny pod: www.linkedin.com/in/cadachkrzysztofadach

BŁAŻEJ KORDZIŃSKI

BŁAŻEJ KORDZIŃSKI

Magister inżynier budownictwa, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Metodyką BIM zainteresowany od 10 lat. Poszukiwanie praktycznych zastosowań nowych technologii w budownictwie przełożyło się na przygotowanie innowacyjnych prac dyplomowych wykorzystujących model informacyjny budynku i kolejne projekty realizowane już w środowisku biznesowym.

Pierwsze doświadczenia zawodowe w cyfrowym budownictwie zdobywał pełniąc funkcję Koordynatora BIM w biurze projektowym, które realizowało, między innymi, projekt Studium Wykonalności Ambasady Polski w Moskwie oparty o BIM. Kolejne ważne kroki to zaangażowanie na stanowisku Koordynatora R&D w zespole BIM Innowacje Budimex S.A oraz udział w kluczowych dla polskiego rynku energetycznego wdrożeniach metodyki BIM dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Obecnie, jako BIM Manager po stronie inwestora, zajmuje się implementacją i wykorzystaniem metodyki BIM przy zarządzaniu kluczowymi zasobami fizycznymi sieci telekomunikacyjnej - Hamina Data Center w Finlandii.

Profil dotychczasowych doświadczeń pozwolił zbudować świetne zrozumienie ról i potrzeb każdego z uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego w kontekście metodyki BIM. W ramach programu studiów prowadzący będzie odpowiadał za bloki wiedzy związane z: komunikacją na linii projektant-wykonawca-inwestor, wykorzystaniem platform CDE, przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz wykorzystaniem modeli BIM i narzędzi cyfrowych na wszystkich etapach inwestycji. Autorski blok szkoleniowy wprowadzi uczestników studiów w problematykę utrzymania obiektów budowlanych w środowisku BIM.

Szczegółowy profil dostępny pod: www.linkedin.com/in/bkordzinski

RADOSŁAW KURZYP

RADOSŁAW KURZYP

Magister inżynier architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych BIM Politechniki Krakowskiej. Właściciel pracowni projektowej Plusart.

Metodyką BIM zainteresowany od 2009 roku. Sukcesywnie wdrożał we własnej pracowni kolejne składniki środowiska narzędziowego BIM bazując na rozwiązaniach z rodziny Autodesk. W jego autorskim portfolio jest obecnie ponad 25 projektów obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej o łącznym budżecie przekraczającym 200 mln €, zrealizowanych w całości zgodnie ze standardami BIM.

Jeden z prekursorów włączania skanowania laserowego do procesu projektowego. Praktyk, pracujący głównie w oparciu o chmury punktów LIDAR, szukający nieustannie nowych rozwiązań i weryfikujący wszelkie pojawiające się nowości w tym obszarze. Wykładowca i konsultant BIM. Aktywny zawodowo architekt.

Prywatnie miłośnik żeglarstwa dalekomorskiego, sternik jachtowy.

Szczegółowy profil dostępny pod: www.linkedin.com/in/radek-kurzyp-13479029/

TOMASZ ROSPĘDEK

TOMASZ ROSPĘDEK

absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Institute of Architecture w Dessau. Współpracował z renomowanymi pracowniami architektonicznymi w Polsce i na świecie.

W swoim dossier ma liczne projekty obiektów takich jak kina, sale widowiskowe i koncertowe, muzea, zabytki np. przebudowę dawnej hali na sterowce i samoloty, wielkomiejskie kamienice oraz serwerownie i obiekty przemysłowe. Najmniejszy z nich miał 30m2, największy zaś 200 000m2.

Większość projektów realizowana oczywiście w oparciu o technologię BIM, którą jest zainteresowany od czasu studiów. Jest prekursorem stosowania platformy projektowej opartej o pełne modelowanie 3D w wielobranżowych projektach kubaturowych. Podczas studiów będzie pomagał studentom \rozwijać praktyczne przypadki użycia środowiska projektowego Revit na każdym etapie prac projektowych.

Obecnie właściciel i główny projektant w firmie RR_Architekci (www.rrarchitekci.com.pl).

W codziennej pracy stara się połączyć niepohamowaną pasję tworzenia z optymalizacją procesów projektowych i dostosowaniem ich do potrzeb swoich Klientów. W nowych technologiach widzi przyszłość zawodu architekta. BIM to jeden z elementów tego świata.

Prywatnie miłośnik gór, historii XX wieku oraz łowca burz.

CZAS TRWANIA STUDIÓW

1 rok - 2 semestry

kierunek
BIM Executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

opłata rekrutacyjna:
0,00 zł

czesne za semestr:
3.300 zł (3 raty x 1.170 zł)

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

Kontakt:

mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
Tel. 885-399-800
e-mail:

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie