AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studia Podyplomowe budowa linii elektroenergetycznych wysokich napięć

Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć- NOWOŚĆ

Studia Podyplomowe budowa linii elektroenergetycznych wysokich napięć

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest szczegółowe przedstawienie wymagań projektowo-wykonawczo-odbiorowych w zakresie współczesnych zaktualizowanych zasad projektowania i budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć określonych wymaganiami normy PN-EN 50341 wraz załącznikiem krajowym oraz Eurokodami. Zakres studiów kompleksowo obejmuje problematykę tj. zagadnienia geotechniczne, konstrukcyjne oraz elektryczne.

GRUPA DOCELOWA

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków budowlanych oraz elektrycznych, chcących ukierunkować swoje zainteresowania zawodowe w obszarze budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych. Adresatem studiów jest również personel techniczny z przemysłu energetycznego, operatorów liniowych przesyłu i dystrybucji związanych z liniami elektroenergetycznymi o profilu elektrycznym lub budowlanym pracujący w zakresie odbioru i utrzymania linii napowietrznych.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 • Zagadnienia geotechniczne
 • Fundamenty konstrukcji wsporczych
 • Stalowe konstrukcje wsporcze
 • Zagadnienia elektryczne
 • Projektowanie linii na terenach górniczych
 • Badania fundamentów i konstrukcji wsporczych
 • Zagadnienia wykonawstwa i montażu
 • SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent specjalizujący się w zakresie projektowania i budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych obszarze projektowania, wykonawstwa, odbioru i ich utrzymania, w zależności od wykształcenia podstawowego w branży elektrycznej lub budowlanej.

  KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  dr inż. Sławomir Labocha Stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa uzyskał w 2000 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie i analiza giętno-skrętnych drgań wysokich budowli szkieletowo-trzonowych". W latach 1993-2006 pracował na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Dalszą pracę akademicką kontynuuje na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych na Akademii Śląskiej. Zajmuje się problematyką konstrukcji stalowych, konstrukcji zespolonych stalowo- betonowych, oraz konstrukcji stalowych i żelbetowych, w tym fundamentów w budownictwie energetycznym. Uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych, autor publikacji książkowych i artykułów naukowo-technicznych z obszaru aplikacyjnego mechaniki konstrukcji budowlanych i metody elementów skończonych. W 2008 roku uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Jest autorem licznych prac projektowych i ocen stanu technicznego obiektów budowlanych.

  CZAS TRWANIA

  1 rok - 2 semestry

  kierunek
  Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć

  rodzaj studiów
  studia podyplomowe

  tryb studiów
  studia niestacjonarne

  czas trwania:
  1 rok (2 semestry)

  opłata rekrutacyjna:
  0,00 zł

  czesne za semestr:
  3.300 zł (3 raty x 1.170 zł)

  WARUNKI REKRUTACJI

  rekrutacja online

  Kontakt:

  mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
  Tel. 885-399-800
  e-mail:

  © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie