Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia podyplomowe MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Katowice

Master of Business Administration MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia- NOWOŚĆ

Studia podyplomowe MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Katowice

Cel studiów

Celem nadrzędnym studiów podyplomowych Master of Business Administration MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania oraz podniesienie kompetencji menedżerskich i przywódczych osób zarządzających podmiotami leczniczymi oraz nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej, poprzez właściwe określenie zjawisk w zarządzaniu, analizy przyczyn, zmian i reform w służbie zdrowia.

Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej placówkami służby zdrowia i posiadającej duże doświadczenie zawodowe, niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno– gospodarczego podmiotów leczniczych, poprawiających jakość procesów zarządczych. Celem studiów jest także uzupełnienie oraz pogłębienie wiedzy medycznej menedżerów posiadających wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub techniczne i uzupełnienie jej o ważne obszary wiedzy medycznej. Wpłynie to na poprawę jakości i efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Podyplomowe studia MBA odpowiadają wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, uprawniając do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Patronem honorowym studiów jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Adresaci studiów

Studia MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia przeznaczone są do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, którymi są członkowie zarządu, właściciele pełniący funkcje zarządcze, dyrektorzy, główni księgowi podmiotów leczniczych, menedżerów ochrony zdrowia zainteresowanych karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia, a także do urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Program składa się z pięciu modułów:

 • Moduł I Teoria i praktyka zarządzania organizacjami
 • Moduł II Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia na rynku polskim i w warunkach integracji europejskiej
 • Moduł III Prawo w systemie ochrony zdrowia
 • Moduł IV Inżyniera finansowa i ekonomia w praktyce placówek ochrony zdrowia
 • Moduł V Kompetencje menedżerskie
 • Sylwetka absolwenta

  Absolwenci studiów MBA będą posiadać kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność w sektorze ochrony zdrowia. Absolwenci będą w stanie wypełnić zauważalne w Polsce braki wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej w sektora ochrony zdrowia. Braki te uzasadniają tezę, iż absolwenci studiów zwiększają swą szansę na zatrudnienie na poziomie zarządczym w podmiotach gospodarczych z sektora medycznego.

  Absolwenci studiów podyplomowych MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia będą posiadać umiejętności rzeczowej analizy i tworzenia planów strategicznych, biznesplanów i projektów dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia, opierając się na wiedzy z zakresu prawa, finansów i zarządzania.

  Efekty kształcenia na studiach obejmują także sfery odnoszące się do uwarunkowań pracy menedżerskiej, zasad i form zatrudniania, zarządzania finansami i marketingiem, zasad i regulacji z zakresu prowadzenia badań klinicznych, marketingu i ekonomiki ochrony zdrowia, jak również prawa gospodarczego. Absolwent nabędzie także niezbędne kompetencje „miękkie” w szczególności wspierające procesy negocjowania i mediacji oraz organizowania pracy zespołowej.

  Kierownik studiów podyplomowych

  mgr Stanisław Radowicki

  Stanisław Rodowicki

  Stanisław Radowicki, senior managing associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, uzyskał dyplom The Center for American Law Studies of the University of Florida Levin College of Law and Warsaw University Faculty of Law and Administration. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na prawie i postępowaniu administracyjnym – w szczególności na prawie farmaceutycznym, zwłaszcza tematyce badań klinicznych – oraz na regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Jest jednym z niewielu prawników w Polsce wyspecjalizowanych w skomplikowanych regulacjach prawnych rynku gier hazardowych. Brał udział w wielu projektach i transakcjach mających wymiar międzynarodowy, doradzał Klientom zarówno polskim, jak i zagranicznym. Mecenas Radowicki ma znaczące doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych (w tym przed prezesami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Prezesem UOKiK czy Ministrem Finansów) oraz procesowe z zakresu spraw karnych i cywilnych.

  Mecenas Radowicki prowadzi także szeroką działalność naukową. Jest wykładowcą prawa medycznego na Wydziale Nauk Medycznych WST w Zabrzu, prowadzi także szkolenia z prawa medycznego i farmaceutycznego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. Jest także współredaktorem naukowym i współautorem najnowszego komentarza do ustawy o grach hazardowych (WoltersKluwer 2019) oraz współautorem komentarza do ustawy o rezerwach strategicznych pod red. M. Pawełczyka, P. Ligenzy i R. Stankiewicza (Iuris, 2012)

  Sędzia Sądu Koleżeńskiego w Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl zrzeszającego ponad 1100 osób.

  CZAS TRWANIA

  1 rok - 2 semestry

  kierunek
  Master of Business Administration MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

  rodzaj studiów
  studia podyplomowe

  tryb studiów
  studia niestacjonarne

  czas trwania:
  1 rok ( 2 semestry)

  czesne za semestr:
  4100 zł

  płatność w ratach:
  3 x 1450 zł

  opłata wpisowa:
  500 zł

  DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA
  Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

  WARUNKI REKRUTACJI

  rekrutacja online

  © 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie