AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studia podyplomowe Kryminalistyczne badania odzieży i wyrobów tekstylnych Śląskie Katowice

Kryminalistyczne badania odzieży i wyrobów tekstylnych

Studia podyplomowe Kryminalistyczne badania odzieży i wyrobów tekstylnych Śląskie Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu badań odzieży i wyrobów tekstylnych wykorzystywanych w kryminalistyce. W ramach studiów słuchacze zapoznają się z wiedzą ekspercką z zakresu właściwości, jakości oraz przeznaczenia wyrobów tekstylnych i odzieżowych niezbędną w pracy śledczej, jak też przy sporządzaniu ekspertyz przez biegłych sądowych. Zdobędą umiejętności w przeprowadzaniu badań włókienniczych i odzieżowych dla potrzeb celno-skarbowych. Sposób prowadzenia zajęć opiera się na metodach aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na zajęcia praktyczne.Zajęcia z badań kryminalistycznych uzupełnione są zagadnieniami z podstaw prawnych dot. biegłych i ekspertów sądowych, przepisów celnych oraz fotografii wykorzystywanej w kryminalistyce.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką kryminalistyczną związaną z badaniami odzieży i wyrobów tekstylnych, zajmujących się zawodowo pracą śledczą i badaniami kryminalistycznymi, do osób związanych z branżą odzieżowo - tekstylną lub do osób zainteresowanych tą tematyką w sposób amatorski (np. pisarze, dziennikarze, reżyserzy, itp.).Studia skierowana są także do aplikantów i asesorów sądowych, prokuratorskich, osób pracujących w innych zawodach prawniczych, pracowników resortu MSWiA, pracowników urzędów celnych, skarbowych oraz do osób pragnących w przyszłości pełnić funkcję biegłego sądowego z zakresu „kryminalistycznej badań i ekspertyzy odzieży i wyrobów tekstylnych".

PROGRAM RAMOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 • Materiały i wyroby tekstylne - klasyfikacja, produkcja, zastosowanie, właściwości
 • Odzież - klasyfikacja, produkcja, właściwości i przeznaczenie
 • Kryminalistyczne badania odzieży, materiałów i innych wyrobów tekstylnych: identyfikacja włókien oraz włókno jako ślad w kryminalistyce; badanie materiałów dla potrzeb postępowania karnego; badania odzieży dla potrzeb postępowania karnego
 • Metody i urządzenia do badań odzieży i materiałów tekstylnych
 • Fotografia specjalna - sprzęt, metody badawcze, zasady fotografii kryminalistycznej
 • Metodologia badań wytrzymałościowych odzieży i wyrobów tekstylnych
 • Badania jakościowe odzieży i wyrobów tekstylnych
 • Metodologia badań wytrzymałościowych odzieży i wyrobów tekstylnych
 • Marka odzieżowa w funkcji identyfikacji pochodzenia odzieży. Metody fałszowania marek odzieży
 • Specjalne badania odzieży i wyrobów tekstylnych (materiałów spalonych, wpływ środowiska na zmiany właściwości materiałów, materiałów znalezionych przy zwłokach, wypadki drogowe, zgwałcenia, wnioskowanie na podstawie oględzin materiałowych – samobójstwa, itp.)
 • Podstawy prawne badań - ustawa o biegłych, przepisy celne, przepisy skarbowe, normatywy
 • Badania połączeń materiałowych: szwy, kleje, zamki, itp.
 • Wyroby tekstylne jako czynnik powodujący wypadek lub zdarzenie kryminalistyczne
 • Badania włókiennicze dla potrzeb celno-skarbowych: jakość, znaki towarowe, zgodność z Taryfą Celną
 • Konstrukcja sprawozdania/opinii/ z badań; sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych badań - dowód z opinii biegłego
 • Zabezpieczenie, konserwacja i archiwizacja odzieży i materiałów tekstylnych jako dowodów rzeczowych
 • Ćwiczenia eksperymentalne (rozprawa sądowa)
 • Etyka w badaniach kryminalistycznych

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dr inż. Monika Bogusławska – Bączek jest absolwentem Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku – Białej. Od roku 2009 pracuje na Kierunku Wzornictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, gdzie od października 2011 pełni funkcję Kierownika Katedry Wzornictwa. Prowadziła szereg wykładów na uczelniach zagranicznych, między innymi w Finlandii, w Hiszpanii, w Czechach, w Słowenii, w Turcji i na Litwie. W 2014 roku otrzymała II-ą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Projektów Badawczo – Rozwojowych w zakresie innowacyjnych wyrobów włókienniczo – odzieżowych, w Bursie w Turcji. Brała udział w szeregu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. W ramach swojej działalności naukowo – dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z konstrukcją i technologią odzieży, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonalności i komfortu użytkowania. Organizowała szereg studenckich pokazów mody, które odbywały się na terenie woj. śląskiego w tym Żory be Fashion.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Kryminalistyczne badania odzieży i wyrobów tekstylnych

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
3.500 zł (3 raty x 1.240 zł)

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

Kontakt:

mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
Tel. 885-399-800
e-mail:

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie