Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Harmonogram roku akademickiego

RAMOWY HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021
w WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH

studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

05.10.2020 r. - g. 12:00 - inauguracja w wersji online


Semestr zimowy - okres zajęć dydaktycznych wraz z sesją egzaminacyjną:
01.10.2020 – 28.02.2021 r.

 • 01.10.2019 r. – początek roku akademickiego i rozpoczęcie semestru zimowego
 • 05.10.2020 – 28.02.2021 – zajęcia dydaktyczne
 • 20.12.2020 r. – ostatni dzień zajęć dydaktycznych dla studentów semestru siódmego (dyplomowego) kierunków mechatronika oraz informatyka
 • 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r. - przerwa świąteczna
 • 04.01.2021 r. – 31.01.2021 r. - zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów semestru siódmego (dyplomowego) kierunków mechatronika oraz informatyka
 • 08.02.2021 r. – 28.02.2021 r. - zimowa sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna **
 • 28.02.2021 – zakończenie semestru zimowego
 • 03.03.2021 r. - ostatni dzień złożenia w dziekanacie kart zaliczeniowo-egzaminacyjnych oraz protokołów zaliczeniowo-egzaminacyjnych (studenci semestrów dyplomowych składają kartę razem z pracą dyplomową)

*Z uwagi na sytuację pandemiczną oraz przebudowę Wydziału Nauk Medycznych studenci kierunków lekarskiego oraz pielęgniarstwo mogą realizować końcowe zajęcia dydaktyczne również w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej. Wyznaczone w terminie zimowej sesji zaliczenia/egzaminy nie mogą kolidować formalnie ani merytorycznie z zajęciami.

** Studentom przysługują dwa terminy zaliczeniowe/egzaminacyjne. Zgodnie z Regulaminem Studiów pierwszy termin zaliczenia/egzaminu, za zgodą studentów, może być wyznaczony na ostatnich zajęciach w semestrze.

Semestr letni -okres zajęć dydaktycznych wraz z sesją egzaminacyjną:
01.03.2021 – 19.09.2021

 • 01.03.2021 r. – rozpoczęcie semestru letniego
 • 01.03.2021 r. – 27.06.2021 r. - zajęcia dydaktyczne
 • 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r – przerwa świąteczna
 • 30.05.2021 r. – ostatni dzień zajęć dla semestrów dyplomowych (z wyłączeniem studiów podyplomowych)
 • 31.05.2021 r. – początek letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów semestrów dyplomowych (z wyłączeniem studiów podyplomowych)
 • 28.06.2021 r. – 19.09.2021r. - letnia sesja zaliczeniowo/egzaminacyjna***
 • 12.07.2021 r. - 05.09.2021 r. przerwa wakacyjna
 • 22.09.2021 – ostatni dzień złożenia w dziekanacie kart zaliczeniowo-egzaminacyjnych oraz protokołów zaliczeniowo-egzaminacyjnych (studenci semestrów dyplomowych składają kartę razem z pracą dyplomową)
 • 30.09.2021 r. – zakończenie roku akademickiego

*** Studentom przysługują dwa terminy zaliczeniowe/egzaminacyjne. Zgodnie z Regulaminem Studiów pierwszy termin zaliczenia/egzaminu, za zgodą studentów, może być wyznaczony na ostatnich zajęciach w semestrze.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31.10.2020,
 • 01.11.2020,
 • 11.11.2020,
 • 06.01.2021,
 • 01.05.2021,
 • 02.05.2021,
 • 03.05.2021,
 • 22.05.2021,
 • 23.05.2021,
 • 03.06.2021,
 • 04.06.2021,

RAMOWY HARMONOGRAM SESJI DYPLOMOWYCH
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie, studia podyplomowe

Terminy złożenia prac dyplomowych – sesja pierwsza

 • kierunek mechatronika – do 15.02.2021 r.
 • kierunek informatyka – do 15.02.2021 r.
 • kierunek grafika – do 16.06.2021 r.
 • kierunek gospodarka przestrzenna – do 16.06.2021 r.
 • kierunek wzornictwo – do 16.06.2021 r.
 • kierunek budownictwo 2st. – do 18.06.2021 r.
 • kierunek architektura 2st. – do 18.06.2021 r.
 • kierunek architektura wnętrz 2st. – do 18.06.2021 r.
 • kierunek budownictwo 1st. – do 22.06.2021 r
 • kierunek architektura 1st. – do 22.06.2021 r.
 • kierunek architektura wnętrz 1st. – do 22.06.2021 r.
 • studia podyplomowe – termin ustala kierownik studiów podyplomowych (nie później niż 30.06.2021 r.)

Obrony prac dyplomowych oraz egzaminy dyplomowe – sesja pierwsza

 • 08.03.2021 – 19.03.2021 r.
 • 28.06.2021 – 16.07.2021 r.
 • studia podyplomowe – ustala kierownik studiów podyplomowych


Terminy złożenia prac dyplomowych – sesja druga :

 • kierunek mechatronika – do 31.03.2021 r.
 • kierunek informatyka – do 31.03.2021 r.
 • kierunek grafika – do 14.10.2021 r.
 • kierunek gospodarka przestrzenna – do 14.10.2021 r.
 • kierunek wzornictwo – do 14.10.2021 r.
 • kierunek budownictwo 2st. – do 13.10.2021 r.
 • kierunek architektura 2st. – do 13.10.2021 r.
 • kierunek architektura wnętrz 2st. – do 13.10.2021 r.
 • kierunek budownictwo 1st. – do 12.10.2021 r.
 • kierunek architektura 1st. – do 12.10.2021 r.
 • kierunek architektura wnętrz 1st. – do 12.10.2021 r.
 • studia podyplomowe – termin ustala kierownik studiów podyplomowych (nie później niż 20.10.2021 r.)

Obrony prac dyplomowych oraz egzaminy dyplomowe – sesja druga

 • 19.04.2021 – 23.04.2021
 • 25.10.2021 – 29.10.2021

Zgodnie z Regulaminem Studiów niezłożenie w wyznaczonym terminie pracy dyplomowej traktowane jest jako niezaliczenie semestru dyplomowego.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie