AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studia podyplomowe kryminalistyczne badanie dokumentów Śląsk Katowice

Kryminalistyczne badania dokumentów

Studia podyplomowe kryminalistyczne badanie dokumentów Śląsk Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem badań papieru jako nośnika śladów, badań dokumentów publicznych, prywatno – publicznych i prywatnych oraz badań tekstów, pod kątem językowym, jakościowym i pochodzeniowym. W ramach studiów słuchacze zostaną zapoznani z nowoczesnymi technikami i metodami ww. badań. Ponadto słuchacze zaznajomią się także z podstawową charakterystyką śladów kryminalistycznych występujących na miejscu zdarzenia.Sposób prowadzenia zajęć opiera się na metodach aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na zajęcia praktyczne. Zajęcia z badań kryminalistycznych uzupełnione są zagadnieniami z podstaw prawnych dt. biegłych i ekspertów sądowych, przepisów celnych oraz fotografii wykorzystywanej w kryminalistyce.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby pragnące w przyszłości pełnić funkcję biegłego sądowego z zakresu „kryminalistycznej badań i ekspertyzy dokumentów",
 • osoby zainteresowane tą tematyką w sposób amatorski (np. pisarze, dziennikarze, reżyserzy, itp.),
 • aplikanci i asesorowie sądowi, prokuratorskie,
 • osoby pracujące w innych zawodach prawniczych,
 • pracownicy resortu MSWiA,
 • pracownicy urzędów celnych i skarbowych.

PROGRAM RAMOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 • Podłoża piśmiennicze - papier, tkanina, tworzywa naturalne i sztuczne
 • Przepisy RODO
 • Kryminalistyczne badanie dokumentów: pojęcie dokumentu - rodzaje dokumentów; zapoznanie z programem
 • PRADO - dokumenty publiczne UE, krajów trzecich; współczesne metody fałszowania dokumentów, znaków pieniężnych, faktur itp.
 • Przepisy prawa: podstawowe, kodeksowe oraz karne dotyczące dokumentów
 • Fotografia specjalna - sprzęt, metody badawcze, zasady fotografii kryminalistycznej
 • Podstawy neuropsychologii- zagadnienia medyczne współgrające z mechanizmami graficznymi
 • Klasyfikacja cech graficznych formalnych pism ręcznych
 • Metodyka badania dokumentów - metody badawcze
 • Badanie tekstu jednolitego, testamentów, podpisów, paraf
 • Badanie tekstu pod kątem językowym (gwara, naleciałości etniczne, manieryzm, itp.)
 • Podstawy prawne badań - ustawa o biegłych, przepisy celne, przepisy skarbowe, normatywy
 • Badania zapisów specjalnych, nietypowych oraz wydruków
 • Badanie dokumentu spalonego, zanieczyszczonego, pisma niewidocznego, dokumentów znalezionych przy zwłokach w różnym stadium rozkładu
 • Odcisk palca jako swoisty rodzaj podpisów- podstawy identyfikacji daktyloskopijnej
 • Konstrukcja sprawozdania/opinii/ z badań kryminalistycznych
 • Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych badań - dowód z opinii biegłego
 • Zabezpieczenie, konserwacja i archiwizacja dokumentów jako dowodów rzeczowych
 • Ćwiczenia eksperymentalne (rozprawa sądowa)
 • Etyka w badaniach kryminalistycznych

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dr inż. Monika Bogusławska – Bączek jest absolwentem Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku – Białej. Od roku 2009 pracuje na Kierunku Wzornictwo w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, gdzie od października 2011 pełni funkcję Kierownika Katedry Wzornictwa. Prowadziła szereg wykładów na uczelniach zagranicznych, między innymi w Finlandii, w Hiszpanii, w Czechach, w Słowenii, w Turcji i na Litwie. W 2014 roku otrzymała II-ą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Projektów Badawczo – Rozwojowych w zakresie innowacyjnych wyrobów włókienniczo – odzieżowych, w Bursie w Turcji. Brała udział w szeregu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. W ramach swojej działalności naukowo – dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z konstrukcją i technologią odzieży, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonalności i komfortu użytkowania. Organizowała szereg studenckich pokazów mody, które odbywały się na terenie woj. śląskiego w tym Żory be Fashion.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Kryminalistyczne badania dokumentów

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
3.500 zł (3 raty x 1.240 zł)

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

Kontakt:

mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
Tel. 885-399-800
e-mail:

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie