AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studia podyplomowe Mechatronika dla Nauczycieli, woj. Śląskie, Katowice

Mechatronika dla Nauczycieli

Studia podyplomowe Mechatronika dla Nauczycieli, woj. Śląskie, Katowice

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe „Mechatronika dla nauczycieli” przygotowane zostały zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. W związku z tym, że mechatronika jest jedną z najnowocześniejszych specjalności funkcjonujących w polskim systemie kształcenia na poziomie średniego szkolnictwa technicznego, pojawiło się duże zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane i przeznaczone są dla nauczycieli chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Mechatronika. Ponieważ rosnąca z roku na rok popularność tej specjalności powoduje, iż braki kadrowe są coraz bardziej odczuwalne. Taki stan rzeczy powoduje, że odpowiednio przygotowani nauczyciele są intensywnie poszukiwani na rynku pracy, co w kontekście niżu demograficznego oraz działań restrukturyzacyjnych w oświacie staje się niezwykle cenną zaletą oferowanych studiów.

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Podstawy robotyki i automatyki
 • Pneumatyka i hydraulika
 • Projektowanie i programowanie w mechatronice
 • Przetworniki elektromechaniczne
 • Podstawy teorii sterowania
 • Programowanie sterowników
 • Dynamika i sterowanie robotów
 • Systemy wizyjne i nawigacyjne w układach mechatronicznych
 • Nowoczesne techniki informatyczne
 • Techniki multimedialne
 • Dydaktyka przedmiotów zawodowych
 • Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczyciela
 • Seminarium dyplomowe

Po ukończeniu studiów podyplomowych

Absolwent oprócz wiedzy merytorycznej z takich przedmiotów jak elektronika, informatyka, mechanika, automatyka i robotyka będzie przygotowany do przekazania wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych. Będzie posiadał również umiejętność obsługi sprzętu mechatronicznego.
Studia przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających przygotowania pedagogiczne.

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dr inż. Katarzyna Łuczak - wykładowca przedmiotów technicznych z zakresu materiałoznawstwa, mechaniki w Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; dziekan Wyższej Szkoły Mechatroniki; kierownik katedry Mechatronika w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

CZAS TRWANIA

1,5 roku - 3 semestry (352 godz.)

kierunek
Mechatronika dla Nauczycieli

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1,5 roku (3 semestry)

czesne za semestr:
1.900 zł (3 raty x 670 zł)

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

Kontakt:

mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
Tel. 885-399-800
e-mail:

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie