AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Aktualne promocje

Szkoła PartnerskaSzkoła Partnerska

REGULAMIN PROMOCJI „SZKOŁA PARTNERSKA"

Akademia Śląska przyznała uczniom Szkół Partnerskich następujące bonifikaty:

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych:

 • na wszystkich kierunkach studiów opłatę wpisową w wysokości 1,00 zł (na podstawie legitymacji szkolnej lub świadectwa),
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunków: budownictwo, mechatronika, informatyka, zarządzanie obniżoną opłatę czesnego o 200,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika obniżoną opłatę czesnego o 300,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).

Wydział Nauk Medycznych:

 • na kierunku pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne opłata wpisowa w wysokości 1 zł.
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne obniżoną opłatę czesnego o 200,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).

W ramach współpracy Akademia Śląska przyznaje nauczycielom następującą bonifikatę:

 • Rabat w wysokości 20% na studia podyplomowe skierowane do kadry nauczycielskiej.
 • Możliwość zorganizowania studiów podyplomowych, kursów i warsztatów dla nauczycieli w ramach prowadzonego Centrum Szkoleniowo Edukacyjnego AŚ zgodnie z potrzebami pracowników szkoły
 • Warunkiem uzyskania zniżki SZKOŁA PARTNERSKA jest poinformowanie o tym fakcie pracowników działu kwestura podczas wpłacania opłaty wpisowej za studia i okazaniem legitymacji szkolnej lub świadectwa z pieczątką szkoły.
 • Lista szkół partnerskich dostępna jest w dziale Kwestura.
 • W przypadku płatności czesnego w ratach zniżki o których mowa dotyczą ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
 • Zniżki w ramach promocji Szkoła Partnerska łączą się z innymi promocjami Akademii Śląskiej

Zniżka rodzinna dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców.Zniżka Rodzinna

Studentom Akademii Śląskiej przyznawana jest zniżka w opłatach czesnego w wysokości 20% dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców studiujących jednocześnie na AŚ

Zniżka przyznawana jest na okres jednego semestru na podstawie złożonego podania do Kanclerza przed rozpoczęciem semestru.

Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Drugi Kierunek i Studiuję Dwa Kierunki na AŚ

*zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

Promocja dla osób studiujących w Wyższej Szkole Technicznej jako drugiej uczelniDrugi Kierunek na innej uczelni

Promocja dotyczy osób studiujących na AŚ jako drugiej uczelni. Zniżka zostanie przyznana studentowi który przed podjęciem nauki na Akademii Śląskiej rozpoczął i jest studentem innej uczelni. Wysokość zniżki wynosi 20% na opłaty czesnego.

Podstawą przyznania zniżki jest przedstawienie zaświadczenia z drugiej uczelni o posiadanym statusie studenta na semestrze objętym zniżką. Zaświadczenie takie przedstawia się w Kwesturze przed rozpoczęciem każdego semestru.

Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Zniżka Rodzinna i Studiuję Dwa Kierunki AŚ.

*zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

Promocja dla absolwentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Technicznej w KatowicachAbsolwent WST w Katowicach i AŚ

Absolwenci WST w Katowicach/ AŚ studiów I stopnia, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach II stopnia na Akademii Śląskiej opłacą 1 zł opłaty rekrutacyjnej.

Promocja dla osób studiujących dwa kierunki w Wyższej Szkole Technicznej w KatowicachStudiuję Dwa Kierunki na AŚ

Zniżka przyznawana jest studentom AŚ studiującym dwa kierunki na Akademii Śląskiejw wysokości 20% na opłatę czesnego (opłata wakacyjna w pełnej wysokości). W czasie jednoczesnego studiowania dwóch kierunków zniżka obowiązuje na obu kierunkach. W przypadku absolwentów zniżka przysługuje w wypadku podjęcia studiów na kierunku innym niż zakończone studia (nie dotyczy kontynuacji na II stopniu studiów).

*zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

Zniżka rodzinna dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców.ZŁOTY INDEKS

UWAGA!!!

Kanclerz Akademii Śląskiej we współpracy z Działem Rozwoju i Promocji może podjąć decyzję o zorganizowaniu promocji nie zamieszczonej powyżej.

Biuro rekrutacji

woj. Śląskie,

Katowice, ul. Rolna 43
Biuro przy wejściu głównym
lub pok. A 011

tel. 885 515 166, 885 105 700, 885 399 800, 885 515 167

32 11 10 400

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek / 09.00 - 15.00
Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

rekrutacja online
© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie