AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studia podyplomowe pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe pedagogiczne

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie osób posiadających kwalifikacje merytoryczne do prowadzenia zajęć w szkołach powszechnych, policealnych, wyższych oraz do realizowania kursów i szkoleń poprzez nabycie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności dydaktycznych.

Adresaci studiów

Zajęcia są adresowane do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy pragną zdobyć uprawnienia pedagogiczne, zamierzają pracować w placówkach oświatowych bądź prowadzić działalność edukacyjną, a także pragną podnieść kwalifikacje zawodowe, jak i udoskonalić i zaktualizować posiadane umiejętności.

Program studiów

Program studiów: składa się z 3 bloków tematycznych- psychologicznego, pedagogiczno- metodycznego oraz informatycznego.

 • Blok psychologiczny obejmuje zagadnienia związane z psychologicznymi i biologicznymi uwarunkowaniami procesu uczenia się i nauczania, budowaniem kreatywności, rozwiązywaniem sytuacji trudnych w procesie dydaktycznym.
 • Blok pedagogiczny nauczy słuchaczy jak „uczyć dobrze”- główne obszary to: aktywizowanie, ocenianie, egzaminowanie, przygotowywanie materiałów dydaktycznych.
 • Blok informatyczny skoncentrowany wokół nowoczesnych metod nauczania zdalnego.

  Atuty studiów:

 • Innowacyjny program nauczania
 • Profesjonalna kadra prowadząca wykłady i warsztaty
 • Zajęcia odbywające się w formie tradycyjnej i online
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych w małych grupach (max 15-osobowych)
 • Uwzględnienie w siatce programowej aktualnych wymogów organizacyjnych i prawnych dotyczących kształcenia zdalnego
 • Warsztaty z pracy z ciałem ( oddech, emisja głosu)
 • Warsztat z zarządzania czasem.

  KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Dr Urszula Michalik-Marcinkowska - jest socjologiem praktykiem, nauczycielem akademickim, trenerem z wieloletnim doświadczeniem. Przeprowadziła ponad 100 autorskich wykładów w ramach kursów i specjalizacji. Uczestniczyła lub organizowała kilkanaście konferencjach naukowo-szkoleniowych. Przeprowadziła kilkadziesiąt badań naukowych, zakończonych publikacjami, zarówno w polskich, jak i zagranicznych, wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Współpracowała z samorządami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz firmami medycznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz szkołami.

  CZAS TRWANIA

  1,5 roku - 3 semestry (350 godz.)

 • kierunek
  Przygotowanie pedagogiczne

  rodzaj studiów
  studia podyplomowe

  tryb studiów
  studia niestacjonarne

  czas trwania:
  1,5 roku ( 3 semestry)

  czesne za semestr:
  1.750 zł (3 raty x 620 zł)

  DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA
  Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

  WARUNKI REKRUTACJI

  rekrutacja online

  Kontakt:

  mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
  Tel. 885-399-800
  e-mail:

  © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie