Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Transport, spedycja, logistyka - studia podyplomowe

Transport, spedycja, logistyka- NOWOŚĆ

Transport, spedycja, logistyka - studia podyplomowe

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych „Transport, Spedycja, Logistyka” jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy w sektorze Transport, Spedycja, Logistyka. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu identyfikowania zagadnień dotyczących zintegrowanych systemów informatycznych, usług e-commerce oraz Cloud computering w biznesie. Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu badania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce gospodarczej; rozwiązania problemów w podmiotach różnych branż, których działalność dotyczy sektora Transport, Spedycja, Logistyka.

GRUPA DOCELOWA

Studia skierowane są do kadry zarządzającej i kierowniczej przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, logistycznych, a także do osób pracujących w działach transportu dużych przedsiębiorstw, centrów magazynowych, logistycznych oraz zakładów komunikacji miejskiej, jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani rozwijaniem swojej wiedzy w dziedzinie logistyki i transportu.

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Cloudcomputing w zastosowaniach biznesowych
 • E-commerce a branża TSL
 • Ekonomia w branży transport, spedycja, logistyka
 • Innowacyjna logistyka
 • Praca dyplomowa
 • Prawo w branży transport, spedycja, logistyka
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie innowacjami w transporcie i logistyce
 • Zarządzanie projektami w transporcie i logistyce
 • Zarządzanie systemami logistycznymi
 • Zintegrowane systemy informatyczne dla MŚP w branży transport, spedycja, logistyka

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Dr Teresa Gądek-Hawlena - Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia między innymi z takich przedmiotów jak: „Logistyka międzynarodowa”, „Ekonomika transportu”, „Logistyka produkcji”, „Sieci logistyczne i transport” „Spedycja międzynarodowa”. Bierze czynny udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczka kursów metodycznych w tym dotyczących nowoczesnych metod nauczania oraz nauczania na odległość, ochrony własności intelektualnej. Współautorka projektów i badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa w transporcie, społecznej odpowiedzialności biznesu, przesunięć modalnych.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Transport, spedycja, logistyka

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
2.400 zł (3 raty x 850 zł)

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie