Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia podyplomowe Urbanistyka i planowanie przestrzenne w woj. Śląskim, Katowice

Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Studia podyplomowe Urbanistyka i planowanie przestrzenne w woj. Śląskim, Katowice

Celem studiów podyplomowych „Urbanistyka i planowanie przestrzenne” jest zdobycie wiedzy i umiejętności dostosowanych do bieżących wymogów prawnych dotyczących szeroko pojętej gospodarki przestrzennej i odniesienie się do tych regulacji z punktu widzenia ich spójności merytoryczno - prawnej i możliwości praktycznego ich zastosowania. Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego – w tym znajomość instrumentów planistycznych na wszystkich poziomach, współzależnych dyscyplin naukowych związanych z gospodarką przestrzenną niezbędne we współczesnej gospodarce przestrzennej. Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie projektowania zagospodarowania przestrzeni w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, wyrażania swojego stanowiska i jego uzasadniania dotyczącej szeroko pojętej gospodarki przestrzennej. Pozna zasady właściwej oceny i weryfikacji opracowań planistycznych.

GRUPA DOCELOWA

 • osoby których praca zawodowa jest lub będzie związana z planowaniem przestrzennym, urbanistyką lub gospodarką przestrzenną
 • architekci
 • architekci krajobrazu
 • agenci nieruchomości
 • pracownicy jednostek samorządowych
 • geodeci
 • geografowie
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Architektura krajobrazu - wybrane zagadnienia
 • Decyzje o warunkach zabudowy
 • Fundusze europejskie-systemy realizacji
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Grafika komputerowa
 • Grafika komputerowa
 • Historia urbanistyki - budowa miast
 • Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym
 • Komunikacja w planowaniu przestrzennym
 • Komunikowanie społeczności lokalnej
 • Konflikty i techniki ich rozwiązywania
 • Ochrona krajobrazu kulturowego w opracowaniach planistycznych
 • Ochrona wartości kulturowych
 • Planowanie przestrzenne
 • Planowanie regionalne
 • Planowanie strategiczne
 • Praca dyplomowa
 • Prawo budowlane w kontekście rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i orzecznictwa NSA
 • Problematyka prawna w planowaniu przestrzennym
 • Problematyka przyrodnicza w planowaniu przestrzennym
 • Prognoza środowiska przyrodniczego w opracowaniach planistycznych
 • Projektowanie w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 • Przesłanki kształtowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich
 • Rewitalizacja miast
 • Rozstrzygniecie nadzorcze oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie planowania przestrzennego
 • Seminarium dyplomowe
 • Struktura miasta
 • Zagadnienia społeczne i ekonomiczne w planowaniu przestrzennym
 • Zarządzanie przestrzenią w mieście
 • Zasoby kulturowe architektury i urbanistyki regionu górnego śląska

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

mgr. inż. arch. Zofia Piękoś – wybitny i utytułowany wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez wiele lat kariery zawodowej, odznaczyła się między innymi jako:

 • inicjator i założycie Zakładu Planowania Przestrzennego przy Towarzystwie Urbanistów Polskich – Oddział Katowicki
 • członek Rady Programowej TUP,
 • współorganizator wielu konferencji, sesji, sympozjów, szkoleń w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodu urbanistycznego,
 • inicjator i założyciel Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach,
 • wieloletni członek jury lub sędzia konkursów urbanistyczno – architektonicznych o zasięgu krajowym,
 • autor licznych opracowań planistycznych obejmujących wszystkie generacje planów miejscowych.

Według jej planów zagospodarowane są między innymi centrum Wisły i Ustronia, Brenna, Goczałkowice, Pszczyna. Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki otrzymała 9 nagród resortowych I, II, III stopnia oraz tytuł Członka Honorowego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Za dotychczasową pracę zawodową i aktywność społeczną otrzymała szereg medali, dyplomów, odznaczeń, w tym: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla gospodarki przestrzennej, za działalność na rzecz społeczności lokalnych.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Urbanistyka i planowanie przestrzenne

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
2.200 zł (3 raty x 770 zł)

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie