Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami w woj. Śląskim, Katowice

Zarządzanie nieruchomościami

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami – utrzymania obiektów, zaplecza w stanie niepogorszonym z elementami inwestowania oraz koordynowania konceptów rozwojowych związanych z modernizacją istniejącej zabudowy. Studia przygotowują do wykonywania procedur mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania nieruchomości, bezpieczeństwa korzystania i właściwej eksploatacji.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem obowiązujących standardów zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą. Studia przygotowują przyszłych zarządców do wykonywania zawodu, zarówno pod względem poziomu edukacji, jak i praktycznego szkolenia - po ustaniu regulacji państwowych. „Profil kompetencji zawodowych oparto na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Absolwenci przygotowani są do wykonywania zawodu i ubiegania się o uzyskanie świadectwa kompetencji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godzin)

kierunek
Zarządzanie nieruchomościami

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
1.700 zł (3 raty x 610 zł)

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie