AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

SEMESTR NAUKI 2023/24

SEMESTR NAUKI jest inicjatywą promującą aktywność badawczo-naukową na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych.

Głównym celem jest prezentacja różnorodnych działań naukowych oraz popularnonaukowych, a także zwiększenie widoczności osiągnięć w środowisku akademickim oraz społeczno-gospodarczym.

Pracownicy oraz Studenci Akademii mogą korzystać z tych informacji, aby poznać zakres działań prowadzonych na naszym wydziale, śledzić postępy, wyniki oraz nawiązywać kontakty z innymi osobami zainteresowanymi nauką i działalnością na naszym wydziale.

Wrzesień

Obrony dyplomów24-28.09 68 KRYNICKA KONFERENCJA NAUKOWA

Godzina: 11:00

Lokalizacja: Politechnika Śląska, ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice

Prelegenci ze strony Akademii:Profesor Mirosław Skibniewski z University of Maryland, dr inż. Faustyn Recha

Tradycyjnie konferencja składać się będzie z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej 68. edycji konferencji będą. Wyzwania budownictwa terenach górniczych, pogórniczych i zdegradowanych. To szeroki temat, obejmujący nie tylko zagadnienia projektowania i wykonawstwa budynków budowli w takich warunkach, ale także zagrożenia wynikające ze specyfiki terenów poprzemysłowych lub zdegradowanych w wyniku sposobu ich użytkowania oraz sposoby i możliwości efektywnego i bezpiecznego sposobu ich wykorzystania.

Październik

Obrony dyplomów02.10 02.10 UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Godzina: 11:00

Lokalizacja: Aula Główna, Akademia Śląska, ul Rolna 43, 40-555 Katowice

Uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego odbędzie się 02 października to uroczyste wydarzenie, które stanowi symboliczny początek nowego roku na uczelni. Jest to ważny moment w życiu akademickim, podczas którego społeczność uczelni gromadzi się, aby celebrować rozpoczęcie kolejnego semestru nauki.

Obrony dyplomów02.10 WYSTAWA INAUGURACYJNA KIERUNKU Architektura

Lokalizacja: lokalizacja: Galeria ANTRESOLA, Akademia Śląska, ul Rolna, 40-555 Katowice.

czas trwania wystawy: 02-30.10

Podczas tegorocznej wystawy Inauguracyjnej w Galerii ANTRESOLA zaprezentowane zostaną prace dyplomowe inżynierskie oraz magisterskie wykonane przez naszych absolwentów kierunku architektura. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w uroczystym wernisażu i do odwiedzenia wystawy.

Obrony dyplomów04.10 KONFERENCJA ZRÓWNOWAŻONE BUDYNKI

Godzina: 8:30

Lokalizacja: Browary Warszawskie Centrum Konferencyjne ADN ul. Grzybowska 56, Warszawa Szwajcarscy i polscy architekci, deweloperzy, decydenci, menedżerowie i naukowcy są zaproszeni na tegoroczny Polish-Swiss Innovation Day, aby omówić zrównoważone budownictwo, innowacyjne projekty, efektywność energetyczną i wiele więcej.

Organizatorzy: Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Uczestnicy ze strony Akademii: dr inż. arch. Bartłomiej Buława, mgr inż. Karolina Dylong

Link: Polish-Swiss Innovation Day 2023 (psid2023.pl)

Obrony dyplomów11.10 Seminarium Policy Lab ‘Driving a just Twin Transition’

Godzina:10:00 – 15:00

Lokalizacja: siedziba MFiPR ul. Wspólna 2/4, Warszawa LUB FORMA ONLINE

Pojęcie „twin transition” dotyczy poglądu, że zielona i cyfrowa transformacja to dwie strony tej samej monety. Oznacza ono odejście od traktowania zielonej i cyfrowej transformacji miast i regionów jako niezależnych i oderwanych od siebie procesów. Wskazuje, że powiązanie zielonej i cyfrowej transformacji w jeden spójny mechanizm może odblokować ogromne korzyści w zakresie efektywności i produktywności, a przy tym mieć pozytywny wpływ na społeczności lokalne. Koncepcja „twin transition” zyskuje coraz większe znaczenie w europejskich strategiach i programach, ponieważ może pomóc w kompleksowym i skutecznym osiągnięciu zakładanych celów, takich jak m.in mitygacja zmian klimatu, poprawa jakości życia mieszkańców i unowocześnienie gospodarki.

Organizatorzy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agence nationale française pour la cohésion territoriale - ANCT, Ambasada Francji w Polsce, European Urban Knowledge Network.

Uczestnicy ze strony Akademii: dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, prof. AŚ

Link: ‘Driving a just Twin Transition’

Obrony dyplomów12.10 SPOTKANIE KATEDRY ARCHITEKTURY

Godzina: 13:00

Lokalizacja: Sala Senatu, Akademia Śląska, ul Rolna 43, 40-555 Katowice

Obrony dyplomów13.10 GALA KONKURSU SARP NA NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ, KONKURSU ARCHITEKTURA ROKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ KONKURSU DYPLOM ROKU

Godzina: 12:00

Lokalizacja: Sala Audytoryjna Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach

Gala konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną, konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego oraz konkursu Dyplom Roku. W tegorocznym konkursie SARP zakwalifikowały się dwa dyplomy studentek Akademii Śląskiej. Pani inż. arch. Justyna Zych, której promotorką była Pani mgr inż. arch. Sylwia Niedziela-Wawrzyniak oraz mgr inż. arch. Klaudia Makuła, której promotorem był Dziekan WABiSS Pan dr inż. arch. Jakub Świerzawski.

Obrony dyplomów19.10 SPOTKANIA OTWARTE - NAUKA W WABiSS – METODYKA W PRACACH BADAWCZYCH

Godzina: 14:00

Lokalizacja: Sala konferencyjna 007, Akademia Śląska, ul Rolna 43, 40-555 Katowice (do potwierdzenia)

Zapraszamy na dyskusję dotyczącą metodyki w badaniach naukowych. Chcielibyśmy porozmawiać o procesie badawczym, towarzyszących mu dylematach i wątpliwościach, niekoniecznie skupiając się na konkretnej dyscyplinach nauki czy sztuki. Szczególnie zapraszamy naukowców na początkowym etapie kariery, których zachęcamy do zaprezentowania swoich bieżących działań. Także zapraszamy doświadczonych naukowców, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem i wiedza. Liczymy na kreatywną dyskusję w luźnej i przyjaznej atmosferze.

Obrony dyplomów20.10 SPOTKANIE ZESPOŁU BADAWCZEGO CLOUD COMPUTING

Godzina: 17:00

Lokalizacja: spotkania online na platformie TEAMS

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Kontakt w sprawie dołączenia: mgr Marek Malucha marek.malucha@akademiaslaska.pl

Obrony dyplomów 26-27.10 PZITB V Konferencja Naukowo - Techniczna

V Konferencja Naukowo - Techniczna „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”

Lokalizacja:Siemianowickie Centrum Kultury - Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12, 44-100 Siemianowice Śląskie.

Konferencja będzie miała charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego dotyczące stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Link do informacji o wydarzeniu V KONFERENCJA - 2023(pzitb.katowice.pl)

LISTOPAD

Obrony dyplomów05.11 WYKŁAD GOŚCINY Z FIRMY SAINT-GOBAIN

Godzina: 15:30 – 17:05

Lokalizacja: sala C107, Akademia Śląska, ul Rolna 43, 40-555 Katowice

W dniu 5/11 w godzinach 15:30 - 17:05 w sali C107 odbędzie się wykład przedstawicieli firmy Saint-Gobain dotyczący architektury zrównoważonej oraz konkursu dla studentów architektury.

Wykładowcy połączą się z nami poprzez Teams, połączenie zostanie wyświetlone na rzutniku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Obrony dyplomów09.11 SPOTKANIE NAUKOWE DYSCYPLINY ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Godzina: 14:00

Lokalizacja: Sala Senatu, Akademia Śląska, ul Rolna 43, 40-555 Katowice

Obrony dyplomów09.11 WYKŁAD GOŚCINNY

Godzina: 12:30

Lokalizacja: Sala Senatu, Akademia Śląska, ul Rolna 43, 40-555 Katowice

Pani prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich przedstawi wykład dla grupy studentów z sem. 5 studiów dziennych pt. "Architektura wirtualna i nowe kierunki w architekturze XXI w.".

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych

Obrony dyplomów10.11 ZESZYTY NAUKOWE WST W KATOWICACH - WYDANIE GRUDNIOWE

Zapraszamy do składania propozycji artykułów naukowych do 10 listopada br. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 17. numeru czasopisma zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie Wydawnictwa WST.

Link:

STRONA GŁÓWNA WYDAWNICTWA WST: http://www.wydawnictwo.wst.pl/

WYTYCZNE DLA AUTORÓW: http://www.wydawnictwo.wst.pl/wytyczne_dla_autorow/

Artykuły zgodne z wymaganiami redakcyjnymi, przyjmowane są w wersji elektronicznej pod adresem: kontakt@wydawnictwo.wst.pl

Obrony dyplomów16.11 IV EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWEJ "CZYNNIK EKOLOGICZNY W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH"

Godzina: 10:00

Lokalizacja: Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Wydział Inżynierii Lądowej L-13, Politechnika Krakowska

Problemy ochrony konserwatorskiej wybranych obiektów o uznanej wartości historycznej i kulturowej od lat przyciągają uwagę środowisk historyków sztuki, architektów i inżynierów. Zagadnienie konserwacji zabytków jest wszechobecne w dyskusji nad tożsamością miejsca, czasu i dorobku materialnego minionych pokoleń a nowoczesne technologie zaangażowane w działania na rzecz ochrony wybranych obiektów, pozwalają na coraz bardziej skuteczną opiekę nad nimi. Dotychczasowe dyskusje nie podejmowały jednak zagadnień związanych z wpływem działań konserwatorskich na środowisko naturalne.

Organizatorzy: Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (L-13)

Uczestnicy ze strony Akademii: mgr inż. Karolina Dylong

Link: mlbepk.wixsite.com

Obrony dyplomów21-22.11 Konferencja „UDOSTĘPNIJ”

Lokalizacja: Aula Główna, Akademia Śląska, ul Rolna 43, 40-555 Katowice

Konferencja będzie służyła rozszerzeniu działań w zakresie wdrożenia zmodyfikowanych programów kształcenia na uczelni, obejmujących zagadnienia z zakresu projektowania uniwersalnego. Zwiększy efektywność już zrealizowanych zajęć i szkoleń, poprzez umożliwienie studentom i kadrze dydaktycznej uczelni wzięcia udziału w sesjach tematycznych z ekspertami z obszaru projektowania uniwersalnego; umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy z praktykami; przedstawienie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyki o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Obrony dyplomów23-24.11 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA “MIASTO, REGION, UZDROWISKO”

Godzina: 10:00 - 20:00

Czas trwania 23-24.11.2023

Lokalizacja: ONLINE MS Teams

Celem głównym konferencji jest interdyscyplinarna i wieloaspektowa wymiana doświadczeń naukowców i praktyków w zakresie funkcjonowania, planowania i zarządzania rozwojem obszarów zurbanizowanych, zarówno niewielkich ośrodków miejskich, dużych miast, metropolii oraz szczególnie narażonych na presję inwestycyjną obszarów wiejskich w regionach metropolitalnych, czy istniejących i potencjalnych obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Organizatorzy: Katedra Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Sekcja Planowania Przestrzennego i Ochrony środowiska Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie

Prelegenci ze strony Akademii: mgr inż. arch. Paulina Nagel, dr inż. arch. Bartłomiej Buława

Link: www.a5.pk.edu.pl

Obrony dyplomów28.11 SYMPOZJU „EDUKACJA – CZAS NA ZMIANY”

Godzina: 11:00-16:00

Lokalizacja:sala im. Karolina Lanckorońskiej w budynku PAU w Krakowie oraz ONLINE

Organizator:Polska Akademia Umiejętności, Komisja do Oceny Podręczników Szkolnych oraz Komisja Rozwoju Biologii

Prelegenent:dr Jerzy Kuczyński Kto powinien być autorem podstawy programowej?

Obrony dyplomów29.11 SPOTKANIE ZESPOŁU BADAWCZEGO CLOUD COMPUTING

Godzina: 17:00

Lokalizacja: spotkania online na platformie TEAMS

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Kontakt w sprawie dołączenia: mgr Marek Malucha marek.malucha@akademiaslaska.pl

GRUDZIEŃ

Obrony dyplomów7.12 KONFERENCJA GRANT GZM

Lokalizacja: Sala Senatu, Akademia Śląska, ul Rolna 43, 40-555 Katowice

Konferencja wieńcząca pracę zespołu badawczego nad projektem „Wyzwania przestrzeni publicznej i spójności społecznej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – ujęcie interdyscyplinarne”.

Celem projekt jest zbadanie wyzwań związanych z przestrzenią publiczną oraz jej spójnością społeczną w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), która jest jednym z największych obszarów metropolitalnych w Polsce.

Obrony dyplomów27.12 SPOTKANIE ZESPOŁU BADAWCZEGO CLOUD COMPUTING

Godzina: 17:00

Lokalizacja:spotkania online na platformie TEAMS

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Kontakt w sprawie dołączenia: mgr Marek Malucha marek.malucha@akademiaslaska.pl

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie