Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia z dofinansowaniem do 80 %

Studia podyplomowe, kursy i szkolenia z dofinansowaniem do 80 %

Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
zaprasza na specjalistyczne szkolenia z możliwością dofinansowania w ramach projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”.
Dotacja w wysokości od 50 % - 80 % kosztów usługi rozwojowej skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw zarówno do właścicieli jak i pracowników.

Nasza Uczelnia prowadzi kursy z zakresu rysunku, grafiki, fotografii, projektowania, grafiki reklamowej, modowe, szycia a także szkolenia kosmetyczne.

Pełna oferta kursów i studiów podyplomowych objętych dofinansowaniem znajduje  w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

kontakt:  cse@wst.com.pl

Parę słów o programie.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, jako operator PSF, wraz podmiotami partnerskimi, realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”. Dzięki projektowi, mikro, małe i średnie firmy ze Śląska będą mogły uzyskać dofinansowanie, w wysokości nawet 80%, na usługi rozwojowe takie jak np. szkolenia, kursy czy studia podyplomowe.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników niższego szczebla, specjalistów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej danej firmy. Firma może wybrać konkretną usługę rozwojową, z której skorzystają jej pracownicy a my zwrócimy koszty poniesione na jej opłacenie, w wysokości od 50 do 80%.

Jaki rodzaj usług rozwojowych obejmuje projekt ?

Oferujemy dofinansowanie do wielu rodzajów usług są to m.in. szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji, kursy poszerzające wiedzę, studia podyplomowe (również MBA) oraz usługi doradcze.

Gdzie można uzyskać szczegółowy wykaz usług, które podlegają dofinansowaniu ?

Przedsiębiorcy dokonują wyboru spośród pozycji umieszczonych w BUR (Baza Usług Rozwojowych) czyli ogólnopolskiej, bezpłatnej bazie internetowej, zawierającej usługi rozwojowe dla firm.
Od czego zależy procentowa wysokość dofinansowania z Państwa strony danej usługi ?

Decydującym aspektem jest w tym przypadku wielkość przedsiębiorstwa. Mikrofirma może uzyskać 80 % dofinansowania, mała firma 70%, a średnie przedsiębiorstwo 50%. Są jednak przypadki w których również małemu i średniemu przedsiębiorstwu możemy przyznać dofinansowanie rzędu 80%.

Jakie formalności zatem, gdzie i w jakim terminie należy zrealizować aby móc skorzystać z oferowanego przez Państwa dofinansowania ?

Funkcjonowanie projektu jest przewidziane do czerwca 2021 roku. Zachęcam jednak do skorzystania z naszych usług już teraz, ponieważ im wcześniej przeszkolimy pracownika w zakresie określonych potrzeb, tym szybciej będzie z tego korzystał dany pracownik, jak i zatrudniający go przedsiębiorca.

Główne biuro projektu znajduje się w Gliwicach, w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, przy ulicy Zwycięstwa 36.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu osobistego bądź telefonicznego, w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dodatkowo, poza główną siedzibą, funkcjonuje 6 niezależnych Biur Obsługi Klienta. Ich wykaz jest dostępny na stronie internetowej projektu tj. http://operatorpsf.riph.com.pl Na podanej stronie można również uzyskać informacje dotyczące m.in. realizacji procedur, wymaganych dla celów uzyskania dofinansowania czy też kryteriów pozwalających małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskać większe (niż standardowe) dofinansowanie (nawet do 80% wartości wybranej usługi).

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie