Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Rekrutacja KROK PO KROKU


 • Kursy i szkolenia organizowane przez Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (WST) prowadzone są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
 • Rejestracja na szkolenie/kurs odbywa się online (wypełnienie formularza online nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na szkolenie/kurs).
 • Warunkiem zakwalifikowania się kandydata na szkolenie/kurs jest wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł. W przypadku nieuruchomienia szkolenia/kursu kandydat otrzymuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 • Po zakończeniu rekrutacji i zebraniu się wymaganej ilości kandydatów, każda zarejestrowana osoba otrzymuje drogą mailową potwierdzenie przyjęcia i rozpoczęcia szkolenia/kursu, zaproszenie do biura CSE, mieszczącego się w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, przy ul. Rolnej 43, w celu podpisania umowy.
 • Osoby, które zostaną zakwalifikowane zobowiązane są uregulować pozostałą część opłaty za kurs nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu/szkolenia.
 • Osoby, które uzyskały dofinansowanie ze środków KFS lub BUR powinnypoinformować o tym fakcie Organizatora.

Informacje dot. zapisów na kursyWymagane dokumenty

Formularz rekrutacyjny - dla uczestników indywidualnych


 • Formularz rekrutacyjny - online
 • Dokument (skan) potwierdzający dokonanie opłaty – zaliczki, dane odbiorcy: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, nr konta - ING Bank Śląski: numer rachunku widoczny po aplikowaniu na dane szkolenie/kurs w zakładce płatności –online
 • Umowa zawierana z uczestnikiem bądź z instytucją – w biurze rekrutacji
 • Podpisane oświadczenia oraz zgody niezbędne w procesie rekrutacji– w biurze rekrutacji
 • Kwestionariusz osobowy – w biurze rekrutacji
 • Dokument potwierdzający dokonanie pozostałej części opłaty za kurs

Regulamin studiów podyplomowychRegulamin kursów i szkoleń

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie