AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja KROK PO KROKU


KIERUNKI: PIELĘGNIARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, MECHATRONIKA, INFORMATYKAINFORMACJE DOT. ZAPISÓW NA KURSY

 • Szkolenia i kursy organizowane przez Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne Akademii Śląskiej (AŚ) prowadzone są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń/kursów.
 • Rejestracja na szkolenie/kurs odbywa się online (wypełnienie formularza online nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na szkolenie/kurs).
 • Warunkiem zakwalifikowania się kandydata na szkolenie/kurs jest wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł. Zaliczka wliczana jest do kwoty całkowitej szkolenia/kursu oraz pozostaje bezzwrotna w chwili rezygnacji z uczestnictwa przez kandydata. W przypadku nieuruchomienia szkolenia/kursu kandydat otrzymuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 • Na 7 dni przed planowanym terminem Organizator potwierdza rozpoczęcie szkolenia/kursu i na dany adres e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu rekrutacyjnym przekazuje szczegółowe informacje organizacyjne.
 • Do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do:
  • w przypadku kursów prowadzonych online pobrania, wypełnienia i odesłania wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: cse@wst.com.pl
  • uregulowania pozostałej opłaty za szkolenie/kurs dane odbiorcy: Akademii Śląskiej – ING Bank Śląski, numer rachunku: 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881 w tytule wpisując termin i nazwę szkolenia/kursu
 • Osoby, które uzyskały dofinansowanie ze środków KFS lub BUR powinny poinformować o tym fakcie Organizatora.

Informacje dot. zapisów na kursyWymagane dokumenty do pobrania

Informacje dot. zapisów na kursyETAPY REKRUTACJI

ETAP 1 REJESTRACJA
ONLINE
 • zarejestruj się w portalu rekrutacyjnym Akademii Śląskiej
 • aktywuj konto za pomocą linku wysłanego na Twój adres e-mail
 • wypełnij formularz rekrutacyjny
 • aplikuj na wybrane szkolenie/kurs
ETAP 2 OPŁATA - ZALICZKA
 • dokonaj opłaty – zaliczki w wys. 100 zł, dane odbiorcy: Akademia Śląska – ING Bank Śląski, numer rachunku: 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881 w tytule wpisując termin i nazwę szkolenia/kursu
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty na portalu rekrutacyjnym
ETAP 3 DECYZJA
 • po wykonaniu powyższych czynności (etap 1-2) kandydaci otrzymują status „przyjęty” równoznaczny z zakwalifikowaniem się na wybrane szkolenie/kurs
 • na 7 dni przed planowanym terminem oczekuj na potwierdzenie przez Organizatora o rozpoczęciu szkolenia/kursu
ETAP 4 OPŁATA
 • ureguluj pozostałą część opłaty za szkolenie/kurs nie później niż 5 dni przed planowanym terminem
 • załącz potwierdzenie dokonania opłaty na portalu rekrutacyjnym
ETAP 5 PODPISANIE UMOWY
dot. tylko szkoleń/kursów stacjonarnych
 • w wyznaczonym przez Organizatora terminie zgłoś się do Biura Rekrutacji w celu podpisania Umowy o świadczenie szkolenia / kursu
PODPISANIE UMOWY
dot. tylko szkoleń/kursów online
 • do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu należy:
  • pobrać, wypełnić i podpisać wymagane dokumenty (umowa, kwestionariusz, klauzula oraz zgoda)
  • wysłać drogą elektroniczną wymagane dokumenty na cse@wst.com.pl
 • oczekuj na link aktywacyjny

UMOWA kursyREGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ


ZAPISZ SIĘ ONLINE

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie