AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie

 Nowość w woj. Śląskim - Kierunek lekarski na wydziale nauk medycznych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, woj Śląskie Katowice

INFORMACJE O REKRUTACJI

Wszystkie szczegółowe informacje dot. warunków rekrutacji na Kierunku Lekarskim można uzyskać pod numerami tel. 0 885 515 166 - REKRUTACJA / 0 885 105 700 - INFORMACJE DOT. KIERUNKU

OPIS KIERUNKU

Celem kształcenia na Kierunku Lekarskim jest przygotowanie do zawodu lekarza, poprzez przekazanie studentom praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, medycznych, ścisłych czy nauk o zdrowiu. Nauczą się analizy badań laboratoryjnych oraz stawiania odpowiedniej diagnozy medycznej i wdrażania terapii. Zajęcia obejmują grupy przedmiotów z zakresu:

 • nauk morfologicznych,
 • naukowych podstaw medycyny,
 • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu,
 • nauk klinicznych niezabiegowych,
 • nauk klinicznych zabiegowych,
 • prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.
Studia bez limitu wieku
BEZ LIMITU WIEKU
Doświadczona kadra
DOŚWIADCZONA KADRA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
STACJONARNIE I NIESTACJONARNIE

Nauka odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych, komputerów, programów edukacyjnych z dostępem do Internetu w tym systemu PathXL platformy e-lerningowej, uzupełniających zajęcia przy łóżku chorego, a także w ramach Centrum Symulacji Medycznych. W ramach zajęć praktycznych student nauczy się jak zastosować zdobytą wiedzę dla potrzeb diagnostyki i terapii poszczególnych chorób. Zajęcia praktyczne realizowane są w laboratoriach klinicznych, pracowniach diagnostycznych oraz w oddziałach szpitalnych i jednostkach opieki ambulatoryjnej. W trakcie zajęć praktycznych każdy student samodzielnie wykonuje badania lekarskie określone programem, pod bezpośrednim nadzorem prowadzącego ćwiczenia asystenta.

Kandydat powinien:

 • być osobą odporną na stres
 • umieć sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych
 • łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne
 • posiadać predyspozycję do pracy z ludźmi
 • interesować się sprawami ludzi
 • posiadać spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Realizacja misji w zakresie kształcenia akademickiego na Kierunku Lekarskim opiera się na bazie renomowanych szpitali województwa śląskiego zatrudniających samodzielnych pracowników naukowych. Szpitale, z którymi zawarliśmy umowy o współpracy stanowią wyróżniające się ośrodki medyczne województwa śląskiego. Zajęcia będą obejmowały wykłady, seminaria i ćwiczenia oraz zajęcia fakultatywne dotyczące wybranych przez studenta zagadnień monograficznych. Nauczanie będzie odbywać się także w formie zajęć zintegrowanych oraz wielodyscyplinarnych. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników różnych jednostek dydaktycznych, tak aby zapewnić najbardziej aktualną prezentację danego zakresu tematycznego.


Wybrane przedmioty - kierunek LekarskiWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

semestr 01

 • Anatomia
 • Biologia medyczna
 • Chemia
 • Historia medycyny
 • Pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa
 • Język angielski
 • Język łaciński
 • Wychowanie fizyczne
 • Technologie informacyjne

semestr 02

 • Anatomia
 • Histologia, cytofizjologia z embriologią
 • Biofizyka
 • Socjologia w medycynie
 • Język angielski
 • Język łaciński
 • Wychowanie fizyczne

PRAKTYKA WAKACYJNA - PO I ROKU STUDIÓW: PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA W SZPITALU - 4 TYGODNIE 140 h W SZPITALACH KLINICZNYCH LUB ODDZIAŁACH SZPITALNYCHsemestr 03

 • Histologia, cytofizjologia z embrilogią
 • Biochemia
 • Fizjologia
 • Psychologia lekarska
 • Język angielski
 • Prawo medyczne z elementami prawa autorskiego
 • Biostatystyka

semestr 04

 • Biochemia
 • Fizjologia
 • Higiena i epidemiologia
 • Genetyka kliniczna
 • Język angielski
 • Zajęcia zintegrowane (pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa, socjologia w medycynie, psychologia lekarska)

PRAKTYKA WAKACYJNA PO II ROKU STUDIÓW: PRAKTYKA W ZAKRESIE LECZNICTWA OTWARTEGO - LEKARZ RODZINNY - 4 TYGODNIE 140 h W PRZYCHODNI LUB OŚRODKU ZDROWIACZAS TRWANIA

6 lat (12 semestrów) - ostatni rok praktyczne nauczanie kliniczne obejmujące zajęcia (seminaria, ćwiczenia) realizowane w klinikach i oddziałach szpitalnych lub symulowanych warunkach klinicznych z zakresu specjalności (choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, psychiatria, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, wybrana specjalność kliniczna) przez określoną liczbę tygodni.


PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent Kierunku Lekarskiego posiada teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. W zakresie swoich umiejętności potrafi rozpoznać właściwie problemy medyczne oraz potrafi określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, umie zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki, wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Uzyskana przez niego nowoczesna wiedza oraz umiejętności pozwalają na wykonywanie zadań leczniczych na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom oraz z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent otrzymuje tytuł lekarza i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników oraz nauczania wykonywania zawodu.


PERSPEKTYWY PRACY

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • instytucje badawcze
 • ośrodki badawczo – rozwojowe
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej

PRAKTYKI

Uczelnia zapewnia studentom bezpłatne praktyki wakacyjne, po każdym roku studiów w poradniach i szpitalach z którymi ma podpisane umowy. Czas trwania praktyk 4 tygodnie.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji na kierunek lekarski

kierunek
Kierunek lekarski

rodzaj studiów
studia jednolite magisterskie

rekrutacja online

tryb studiów
studia stacjonarne
- czas trwania: 6 lat (12 semestrów)
- czesne za semestr rok I / II: 25.000zł (4 raty x 6.600 zł/6 rat x 4.400 zł)
- czesne za semestr rok III / IV: 26.000zł (4 raty x 6.900 zł/6 rat x 4.600 zł)
- czesne za semestr rok V / VI: 27.000zł (4 raty x 7.150 zł/6 rat x 4.750 zł)

JAK UZYSKAĆ KREDYT NA STUDIA - SPRAWDŹ

studia stacjonarne - w języku angielskim
- czas trwania: 6 lat (12 semestrów)
- czesne za semestr rok I / II: 7000 €
- czesne za semestr rok III / IV: 7750 €
- czesne za semestr rok V / VI: 8050 €

studia niestacjonarne
- czas trwania: 6 lat (12 semestrów)
- czesne za semestr rok I / II: 29.000zł (4 raty x 7.700 zł/6 rat x 5.100 zł)
- czesne za semestr rok III / IV: 30.000zł (4 raty x 7.900 zł/6 rat x 5.300 zł)
- czesne za semestr rok V / VI: 31.000zł (4 raty x 8.250 zł/6 rat x 5.500 zł)

- zajęcia dydaktyczne prowadzone są zarówno w trybie weekendowym jak i popołudniami w dni robocze, natomiast zajęcia kliniczne / praktyczne prowadzone są w dni robocze
- program zajęć zawiera taką samą ilość godzin, co studia stacjonarne)

WARUNKI REKRUTACJIZobacz zdjęcia


Pracownia komputerowa kierunku Lekarskiego
Laboratoria kierunku Lekarskiego

Laboratoria kierunku Lekarskiego - woj Śląskie, Katowice
Laboratoria kierunku Lekarskiego

Laboratoria kierunku Lekarskiego
Laboratoria kierunku Lekarskiego

Laboratoria kierunku Lekarskiego - woj Śląskie, Katowice
Laboratoria kierunku Lekarskiego

Laboratoria kierunku Lekarskiego - woj Śląskie, Katowice
Laboratoria kierunku Lekarskiego

Laboratoria kierunku Lekarskiego - woj Śląskie, Katowice
Laboratoria kierunku Lekarskiego

Laboratoria kierunku Lekarskiego - woj Śląskie, Katowice
Laboratoria kierunku Lekarskiego

Laboratoria kierunku Lekarskiego - woj Śląskie, Katowice
Laboratoria kierunku Lekarskiego

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie