AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Projekty z budżetu PaństwaBeneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Informacja o projekcie: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Wysokość dofinansowania: 70 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 70 000,00 zł

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszonego w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r.

Cel projektu:

Wsparcie procesu kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od 01.05.2021 r. do 31.07.2021 r. poprzez:

  • doposażenie nauczycieli akademickich oraz studentów w laptopy i oprogramowanie umożliwiające kształcenie na odległość,
  • doposażenie nauczycieli akademickich oraz studentów w tablety graficzne,
  • zakup kamer internetowych o wysokiej rozdzielczości,
  • rozbudowanie części istniejących komputerów stacjonarnych o akcesoria umożliwiające naukę zdalną,
  • zakup urządzeń do wideokonferencji.

Odbiorcami projektu będzie Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jej pracownicy(tj. kadra dydaktyczna)oraz studenci WST, którzy skorzystają ze sprzętu elektronicznego umożliwiającego udział w realizacji zajęć na odległość.

Rezultat projektu: Projekt przyniesienie trwałą poprawę efektywności w nauczaniu na odległość oraz zwiększydostępność do zajęć edukacyjnych dla osób nieposiadających wystarczającego sprzętu do udziału w realizacji zajęć na odległość.

Zapytanie ofertowe nr 01/06/KNO/2021 na zakup i dostawę sprzętów elektronicznych i oprogramowania umożliwiających kształcenie na odległość w ramach projektu pn. "Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania_formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania_oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 do zapytania_oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Zapytanie ofertowe nr 01/06/KNO/2021 na zakup i dostawę sprzętów elektronicznych i oprogramowania umożliwiających kształcenie na odległość w ramach projektu pn. "Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało rozstrzygnięte.

Wybrany Wykonawca:
itMedical Team Sp. z o.o
ul. Wita Stwosza 6A/1
43-300 Bielsko-Biała
Cena oferty brutto: 71 598,04 zł

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie