AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Mechatronika - studia I i II stopnia

Studia Mechatroniki w woj. Śląskim, Katowice

OPIS KIERUNKU

Mechatronika to nowoczesny kierunek, który łączy ze sobą wiele dziedzin: mechanikę, elektronikę, informatykę czy automatykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, która ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe stwarza bardzo dobre perspektywy dla absolwentów tego kierunku. Najlepiej świadczy o tym bardzo szybko rozwijający się świat robotów. Studia pozwalają na zdobycie bardzo dobrego wykształcenia w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń.

SPECJALNOŚCI

 • Mechatronika pojazdowa i samochody elektryczne
 • Automatyka i sterowanie
 • Mechatronika przemysłowa

Kandydat na mechatronikę powinien:

 • Interesować się zagadnieniami technicznymi, informatyką, mechaniką, elektroniką itp.
 • Posiadać uzdolnienia techniczne, spostrzegawczość i umiejętności logicznego rozumowania,

STUDIA I STOPNIA

Studenci kierunku Mechatronika uzyskują kompletną wiedzą teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, m.in. w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, automatyki, elektroniki i robotyki. Studenci w trakcie studiów zdobywają niezbędne umiejętności projektowania i eksploatacji inteligentnych maszyn, pojazdów, sprzętów oraz specjalistycznej aparatury medycznej, diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w nowoczesnej gospodarce.

CZAS TRWANIA

3.5 roku studia inżynierskie (7 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek MechatronikaWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Programowanie robotów przemysłowych
 • Programowanie sterowników PLC
 • Wizualizacja danych procesowych w programach typu SCADA
 • Aktuatory i serwonapędy
 • Systemy wizyjne w mechatronice
 • Technologie informacyjne
 • Grafika inżynierska i zapis konstrukcji
 • Języki oprogramowania C, C++
 • Nauka o materiałach
 • Mechanika techniczna
 • Elektrotechnika
 • Technika cieplna / Technologie konwersji paliw i odnawialne źródła energii
 • Elektronika
 • Język programowania JAVA
 • Inżynieria wytwarzania
 • Mechatronika
 • Materiały inteligentne / Materiały metaliczne / Podstawy dynamiki obwodów i teorii sygnałów
 • Komputerowe wspomaganie w mechatronice
 • Teletransmisja / Budowa i programowanie mikrokontrolerów / Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Optoelektronika i sensoryka
 • Dynamika i sterowanie robotów

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Mechatronika potrafią połączyć nowoczesną mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, robotyki, w sposób pozwalający na wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju. Przygotowani są do uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą oraz diagnozowaniem układów mechatronicznych.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Zakłady przemysłu elektromaszynowego
 • Zakłady przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego
 • Firmy wdrożeniowe i eksploatacyjne urządzeń
 • Eksploatacja nowoczesnych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesów przemysłowych
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy z branży medycznej

STUDIA II STOPNIA

Głównym celem edukacji na studiach II stopnia na kierunku Mechatronika jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających zaawansowaną wiedzę z zakresu mechatroniki przemysłowej lub samochodowej wzbogaconą o najnowsze trendy w przemyśle związanym z automatyzacją i robotyzacją procesów przemysłowych lub pojazdów samochodowych. Efekty kształcenia umożliwią absolwentom uczestnictwo w tworzeniu nowych projektów związanych z mechatroniką przemysłową lub samochodową.

CZAS TRWANIA

1,5 roku studia magisterskie (3 semestry) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek Architektura WnętrzWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Matematyka stosowana
 • Mechanika analityczna
 • Rozproszone systemy pomiarowe i internet rzeczy w mechatronice IoT (Internet of Things)
 • Sztuczna inteligencja - przyszłość inżynierii sterowania
 • Technika światłowodowa i fotonika
 • Zarządzanie jakością, produkcją i usługami
 • Prototypowanie i druk 3D
 • Nowoczesne materiały inżynierskie
 • Systemy wbudowane
 • Zaawansowane metody projektowania części maszyn
 • Teoria mechanizmów
 • Diagnostyka środowiskowa w mechatronice
 • MES w modelowaniu zagadnień inżynierii mechanicznej
 • Prawo własności intelektualnej

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia posiada nowoczesną wiedzę z zakresu głównych tendencji rozwojowych i głównych problemów badawczych w mechatronice. W wyniku kształcenia absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i modelowania złożonych układów mechanicznych i elektromechanicznych a także projektowania i weryfikacji złożonych systemów automatyki, nowoczesnych metod sterowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych. Absolwent mechatroniki jest przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu o dużym stopniu automatyzacji i robotyzacji.

kierunek
Mechatronika

rodzaj studiów
I stopnia (studia inżynierskie) i II stopnia (studia uzupełniające magisterskie)

rekrutacja online

tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 3.5 roku (7 semestrów)
czesne za semestr: 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł)

I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 3.5 roku (7 semestrów)
czesne za semestr: 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł)

II stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 1.5 roku (3 semestrów)
czesne za semestr: 2.800zł (4 raty x 740 zł/6 rat x 490 zł)

II stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 1.5 roku (3 semestry)
czesne za semestr: 2.600zł (4 raty x 690 zł/6 rat x 460 zł)

WARUNKI REKRUTACJIWspółpraca z:

Współpraca na kierunku Informatyka

Współpraca na kierunku Informatyka

Współpraca na kierunku Informatyka

Oprogramowanie:

Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika Oprogramowanie na kierunku Mechatronika


Zobacz zdjęcia


Finał Mistrzostw League of Legends - woj Śląskie, Katowice
Finał Mistrzostw League of Legends

Pracownia komputerowa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia komputerowa

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie