AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Dział współpracy z zagranicą Akademii Śląskiej

Do zadań Działu Współpracy z zagranicą należy w szczególności:

 • Wspieranie działań związanych z inicjowaniem współpracy i koordynowanie współpracy naukowej AŚ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi
 • Przygotowywanie porozumień o współpracy naukowej AŚ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi
 • Doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy
 • Przyjmowanie pracowników działów współpracy zagranicznych uczelni partnerskich na szkolenia i spotkania informacyjne
 • Prowadzenie elektronicznej bazy bilateralnych porozumień o współpracy naukowej AŚ z uczelniami zagranicznymi
 • Koordynacja i obsługa administracyjno-finansowa wymiany osobowej pracowników i studentów w ramach porozumień bilateralnych szczebla ogólnouczelnianego
 • Koordynacja i rejestracja porozumień Programu ERASMUS+ oraz obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów pracowników/studentów AŚ w ramach tego programu, w szczególności poprzez:
  - organizację procesu rekrutacji na wyjazdy pracowników/studentów AŚ,
  - obsługę informacyjno-administracyjną osób zakwalifikowanych na wyjazd,
  - przygotowanie umów o dofinansowaniu wyjazdów pracowników/studentów AŚ,
  - współpracę z koordynatorami uczelni partnerskich w zakresie porozumień,
  - sporządzanie raportów o mobilności pracowników/studentów AŚ na potrzeby Programu Erasmus+,
  - obsługę platformy Mobility Tool+ w zakresie pracowników/studentów AŚ,
  - współpracę z uczelnianym koordynatorem ds. Programu Erasmus+
 • Współpraca z jednostkami AŚ w zakresie realizacji wymiany bilateralnej studentów/wykładowców na szczeblu ogólnouczelnianym
 • Opracowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie zadań Działu
 • Współpraca z Kwesturą w zakresie rozliczeń wyjazdów zagranicznych
 • Prowadzenie bazy wyjazdów zagranicznych
 • Rozliczanie zrealizowanych wyjazdów

Umowy bilateralne:


Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)

Okres trwania umowy: od 22.07.2013 – nadal
Zakres współpracy: wykłady gościnne, wspólne konferencje, seminaria tematyczne oraz wspólne projekty badawcze, wspólne publikacje naukowe, wymiana publikacji naukowych, warsztaty dla studentów, krótkoterminowa oraz długoterminowa wymiana studentów oraz pracowników naukowych, edukacja na odległość
Przedmiot współpracy: budownictwo (obszar nauk technicznych/dziedzina nauk technicznych)
Link: http://www.tuke.sk/tuke/fakulty

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Niemcy)

Okres trwania umowy: od 16.06.2014 – nadal
Zakres współpracy: wykłady gościnne, wspólne konferencje, seminaria tematyczne oraz wspólne projekty badawcze, wspólne publikacje naukowe, wymiana publikacji naukowych, warsztaty dla studentów, krótkoterminowa oraz długoterminowa wymiana studentów oraz pracowników naukowych, działania w zakresie wymiany kulturalnej
Przedmiot współpracy: budownictwo (obszar nauk technicznych/dziedzina nauk technicznych), sztuki projektowe (obszar sztuki/dziedzina sztuk plastycznych)
Link: http://www.htw-berlin.de/

Lucki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Ukraina)

Okres trwania umowy: od 18.02.2014 – nadal
Zakres współpracy: wykłady gościnne, wspólne konferencje, seminaria tematyczne oraz wspólne projekty badawcze, wspólne publikacje naukowe, wymiana publikacji naukowych, warsztaty dla studentów, krótkoterminowa oraz długoterminowa wymiana studentów oraz pracowników naukowych
Przedmiot współpracy: mechanika (obszar nauk technicznych/dziedzina nauk technicznych)
Link: http://lutsk-ntu.com.ua/uk

Berdiański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Ukraina)

Okres trwania umowy: od 27.11.2014 – nadal
Zakres współpracy: wykłady gościnne, wspólne konferencje, seminaria tematyczne oraz wspólne projekty badawcze, wspólne publikacje naukowe, wymiana publikacji naukowych, warsztaty dla studentów, krótkoterminowa oraz długoterminowa wymiana studentów oraz pracowników naukowych
Przedmiot współpracy: pedagogika (obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych)
Link: http://www.bdpu.org/

Lwowska Akademia Komercyjna (Ukraina)

Okres trwania umowy: od 9.12.2011 – nadal
Zakres współpracy: wykłady gościnne, wspólne konferencje, seminaria tematyczne oraz wspólne projekty badawcze, wspólne publikacje naukowe, wymiana publikacji naukowych, warsztaty dla studentów, krótkoterminowa oraz długoterminowa wymiana studentów oraz pracowników naukowych
Przedmiot współpracy: pedagogika (obszar nauk społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
Link: http://www.lac.lviv.ua/

Kijowski Uniwersytet Medyczny UAFM (Ukraina)

Okres trwania umowy: od 5.12.2013 – nadal
Zakres współpracy: wymiana pracowników dydaktycznych, wspólne projekty badawcze i publikacje naukowe, wymiana publikacji naukowych
Przedmiot współpracy: medycyna (obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej/dziedzina nauk medycznych)
Link: http://kmu.edu.ua/

Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Ukraina)

Okres trwania umowy: od 5.11.2014 - nadal
Zakres współpracy: wykłady gościnne, wspólne konferencje, seminaria tematyczne oraz wspólne projekty badawcze, wspólne publikacje naukowe, wymiana publikacji naukowych, warsztaty dla studentów, krótkoterminowa oraz długoterminowa wymiana studentów oraz pracowników naukowych
Przedmiot współpracy: pedagogika (obszar nauk społecznych/dziedzina nauk ekonomicznych)
Link: http://www.lp.edu.ua/

West Liberty University (USA)

Okres trwania umowy: od 23.02.2015 – nadal
Zakres współpracy: wykłady gościnne, wspólne konferencje, seminaria tematyczne oraz wspólne projekty badawcze, wspólne publikacje naukowe, wymiana publikacji naukowych, warsztaty dla studentów, krótkoterminowa oraz długoterminowa wymiana studentów oraz pracowników naukowych
Przedmiot współpracy: grafika
Link: http://westliberty.edu/

Kontakt

mgr Małgorzata Małoszyc
e-mail:

dr Aleksander Ostenda
e-mail:

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie