AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Dział współpracy z zagranicą Akademii Śląskiej

Do zadań Działu Współpracy z zagranicą należy w szczególności:

 • Wspieranie działań związanych z inicjowaniem współpracy i koordynowanie współpracy naukowej AŚ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi
 • Przygotowywanie porozumień o współpracy naukowej AŚ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi
 • Doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy
 • Przyjmowanie pracowników działów współpracy zagranicznych uczelni partnerskich na szkolenia i spotkania informacyjne
 • Prowadzenie elektronicznej bazy bilateralnych porozumień o współpracy naukowej AŚ z uczelniami zagranicznymi
 • Koordynacja i obsługa administracyjno-finansowa wymiany osobowej pracowników i studentów w ramach porozumień bilateralnych szczebla ogólnouczelnianego
 • Koordynacja i rejestracja porozumień Programu ERASMUS+ oraz obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów pracowników/studentów AŚ w ramach tego programu, w szczególności poprzez:
  - organizację procesu rekrutacji na wyjazdy pracowników/studentów AŚ,
  - obsługę informacyjno-administracyjną osób zakwalifikowanych na wyjazd,
  - przygotowanie umów o dofinansowaniu wyjazdów pracowników/studentów AŚ,
  - współpracę z koordynatorami uczelni partnerskich w zakresie porozumień,
  - sporządzanie raportów o mobilności pracowników/studentów AŚ na potrzeby Programu Erasmus+,
  - obsługę platformy Mobility Tool+ w zakresie pracowników/studentów AŚ,
  - współpracę z uczelnianym koordynatorem ds. Programu Erasmus+
 • Współpraca z jednostkami AŚ w zakresie realizacji wymiany bilateralnej studentów/wykładowców na szczeblu ogólnouczelnianym
 • Opracowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie zadań Działu
 • Współpraca z Kwesturą w zakresie rozliczeń wyjazdów zagranicznych
 • Prowadzenie bazy wyjazdów zagranicznych
 • Rozliczanie zrealizowanych wyjazdów
© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie