AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w KatowicachCele uczelni

Siedziba Główna Akademii Śląskiej - woj. Śląskie

Siedziba Główna Akademii Śląskiej
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Celem Uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych, na podstawie otrzymanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 143. Programy studiów spełniają wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rady Głównej Szkolnictwa, a także uzyskały akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr. 52, poz. 348), aktualny numer w rejestrze Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach to 286.

Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom.

Program

Akademia Śląska, jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno - artystyczne na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych która kształci na kierunkach Architektura, Budownictwo, Mechatronika i Informatyka, Grafika, Architektura Wnętrz oraz Wzornictwo.

Uczelnia wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom rynku pracy, stale się rozwija i poszerza swoją ofertę studiów dyplomowych i podyplomowych, zapewniając absolwentom nie tylko zawodowe przygotowanie do przyszłej pracy ale również doświadczenie i nabycie profesjonalnych kompetencji niezbędnych do odnalezienia się na wymagającym rynku pracy.

W 2018 r. został powołany Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi oferujący kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo, dającym możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych oraz kierunek lekarski, który jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodów.


MISJA Akademii Śląskiej

Akademia Śląska to wspólnota studentów, kadry naukowo - dydaktycznej, pracowników administracji i pracowników artystyczno-technicznych oraz medycznych.

Misją Uczelni jest realizowanie nowoczesnego systemu kształcenia opartego na interdyscyplinarnej wiedzy, autorskich programach studiów, przygotowującego studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, a także tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia inżynierów, licencjatów, magistrów, oraz profesjonalną kadrę medyczną tak potrzebną na naszym rynku pracy jak: lekarze, a w przyszłości również pielęgniarki, ratowników medycznych i fizjoterapeutów. Kadra ta będzie spełniała wymagania współczesnych europejskich standardów. Wysoki poziom kształcenia na wszystkich kierunkach ma za zadanie spełniać oczekiwania naszych studentów.

W ramach swoich działań Uczelnia nieustannie dąży do podnoszenia konkurencyjności na rynku edukacyjnym poprzez umożliwienie studentom – absolwentom nabycia efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

Otwarcie na potrzeby gospodarki wymaga nieustającego dbania o profesjonalne kadry, które dbają o rozwój własny i współpracowników. Uczelnia ciągle podnosi standardy nauczania i rozszerza je o nowe wymagania. Podejmuje różnorodne działania, aby stworzyć warunki umożliwiające mobilność pracowników i studentów w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, jak również w ramach umów dwustronnych podpisywanych z uczelniami, instytucjami, urzędami, przedsiębiorstwami – krajowymi i zagranicznymi. Dąży do ciągłego rozwoju kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, a także poszerzania oferty o kolejne kierunki kształcące w zawodach potrzebnych na europejskim rynku pracy.

Uczelnia prowadzi działania pozwalające na interdyscyplinarne kierunki badań i kształcenia, umożliwiające łączenie nauk technicznych, artystycznych, społecznych i innych. Wykorzystując wielodyscyplinarność Uczelnia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki, a także dąży do praktycznego wykorzystania prowadzonych badań naukowych.

Absolwenci są przygotowani do kompetentnego, świadomego, dynamicznego funkcjonowania w społeczeństwie.

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie