Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaCele uczelni

Siedziba Główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach - woj. Śląskie

Siedziba Główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

Celem Uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych, na podstawie otrzymanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 143. Programy studiów spełniają wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rady Głównej Szkolnictwa, a także uzyskały akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (Dz. U. Nr. 52, poz. 348), aktualny numer w rejestrze Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach to 286.

Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom.

Program

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno - artystyczne na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych która kształci na kierunkach Architektura, Budownictwo, Mechatronika i Informatyka, Grafika, Architektura Wnętrz oraz Wzornictwo.

Uczelnia wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom rynku pracy, stale się rozwija i poszerza swoją ofertę studiów dyplomowych i podyplomowych, zapewniając absolwentom nie tylko zawodowe przygotowanie do przyszłej pracy ale również doświadczenie i nabycie profesjonalnych kompetencji niezbędnych do odnalezienia się na wymagającym rynku pracy.

W 2018 r. został powołany Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi oferujący kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo, dającym możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych oraz kierunek lekarski, który jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodów.


MISJA WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to wspólnota studentów, kadry naukowo - dydaktycznej, pracowników administracji i pracowników artystyczno-technicznych oraz medycznych.

Misją Uczelni jest realizowanie nowoczesnego systemu kształcenia opartego na interdyscyplinarnej wiedzy, autorskich programach studiów, przygotowującego studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, a także tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia inżynierów, licencjatów, magistrów, oraz profesjonalną kadrę medyczną tak potrzebną na naszym rynku pracy jak: lekarze, a w przyszłości również pielęgniarki, ratowników medycznych i fizjoterapeutów. Kadra ta będzie spełniała wymagania współczesnych europejskich standardów. Wysoki poziom kształcenia na wszystkich kierunkach ma za zadanie spełniać oczekiwania naszych studentów.

W ramach swoich działań Uczelnia nieustannie dąży do podnoszenia konkurencyjności na rynku edukacyjnym poprzez umożliwienie studentom – absolwentom nabycia efektów kształcenia cenionych przez pracodawców, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

Otwarcie na potrzeby gospodarki wymaga nieustającego dbania o profesjonalne kadry, które dbają o rozwój własny i współpracowników. Uczelnia ciągle podnosi standardy nauczania i rozszerza je o nowe wymagania. Podejmuje różnorodne działania, aby stworzyć warunki umożliwiające mobilność pracowników i studentów w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, jak również w ramach umów dwustronnych podpisywanych z uczelniami, instytucjami, urzędami, przedsiębiorstwami – krajowymi i zagranicznymi. Dąży do ciągłego rozwoju kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, a także poszerzania oferty o kolejne kierunki kształcące w zawodach potrzebnych na europejskim rynku pracy.

Uczelnia prowadzi działania pozwalające na interdyscyplinarne kierunki badań i kształcenia, umożliwiające łączenie nauk technicznych, artystycznych, społecznych i innych. Wykorzystując wielodyscyplinarność Uczelnia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki, a także dąży do praktycznego wykorzystania prowadzonych badań naukowych.

Absolwenci są przygotowani do kompetentnego, świadomego, dynamicznego funkcjonowania w społeczeństwie.

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie