AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Informacje dla Pracowników

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

16.11.2023


ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH nr 3/AŚ/WBISS/2023 z dnia 30.10.2023 r. w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

16.11.2023


ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH nr 2/AŚ/WBISS/2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie powołania, organizacji i zasad funkcjonowania zespołu badawczego Centrum Badań Inżynieryjnych Akademii Śląskiej

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

14.02.2023

ZARZĄDZENIE DZIEKANA  WYDZIAŁU ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH 
nr l/AŚ/WBISS/2023 
z dnia 31.01.2023 r. 
w sprawie powołania, organizacji i zasad funkcjonowania zespołu badawczego Cloud Computing Akademii Śląskiej 

Ogłoszenie

28.07.2021

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko profesora  Uczelni w Katedrze Informatyki na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych.

Zgłoszenie należy złożyć w Dziale Personalnym Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach ( 40-555 Katowice, ul. Rolna 43 ) lub przesłać na adres mailowy: karina.wierzbicka@wst.com.pl w terminie do dnia 31.08.2021 roku.

 

Zarządzenie Rektora ws. wymagań do zatrudniania i awansowania pracowników

02.07.2021

Erasmus+ rekrutacja przedłużona do 10 stycznia 2021

10.12.2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, że rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ została przedłużona do 10 stycznia 2021. Więcej informacji można znaleźć tutaj
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: dwz@wst.com.pl

  ZARZĄDZENIE REKTORA nr 251/WST/2020 z dnia 09.09.2020 r.w sprawie obowiązku autoryzacji elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami autorów publikacji ORCID (Open Researcher and Contributor ID) w Zintegrowanym Systemie

  15.09.2020

  ZARZĄDZENIE REKTORA nr 251/WST/2020

   ZARZĄDZENIE REKTORA nr 250/WST/2020 z dnia 09.09.2020 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników prowadzących działalność naukową elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami autorów publikacji ORCID (Open Resear

   15.09.2020

   ZARZĄDZENIE REKTORA nr 250/WST/2020

    Zarządzenie Rektora nr 231/WST/2020 z dnia 03.02.2020 r. w sprawie literatury uwzględnianej w kartach przedmiotów

    03.02.2020

    Zarządzenie Rektora nr 229/WST/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie obowiązku sprawdzania obecności słuchaczy studiów podyplomowych na zajęciach

    03.02.2020

    Zarządzenie Rektora nr 186/WST/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wzoru karty opisu przedmiotu + Word do pobrania

    03.02.2020

    Zarządzenie Rektora nr 194a/WST/2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie sposobu podawania afiliacji w publikacjach pracowników Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

    03.02.2020

    Procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna

    13.01.2020

    Proceduraokreślająca zasady i tryb postępowanie oraz realizację zakupów i dostaw w zakresie infrastruktury

    13.01.2020

    Erasmus+ - rekrutacja na wyjazdy dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych

    25.06.2019

    Więcej informacji można znaleźć tutaj

     Zarządzenie Rektora nr 157/WST/2016 z dnia 11.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na kierunkach prowadzonych w danym roku akademickim w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

     19.09.2018

     © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
     Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
     ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie