AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Ratownictwo Medyczne- NOWOŚĆ - studia I stopnia

Nowość w woj. Śląskim - Ratownictwo medyczne na wydziale nauk medycznych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, woj Śląskie Katowice

OPIS KIERUNKU

Ratownictwo Medyczne to studia umożliwiające poznanie zasad udzielania fachowej pomocy doraźnej, realizowanej aby ratować życie i zdrowie ludzi w razie nagłych wypadków i zachorowań. Kształcenie ukierunkowane jest na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej oraz innych nauk medycznych w postępowaniu ratowniczym wobec pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

KANDYDAT NA RATOWNICTWO MEDYCZNE POWINIEN:

  • posiadać doskonałą kondycję fizyczną i odporność na stres,
  • być gotowy do pracy w warunkach trudnych i nieprzewidywalnych,
  • umieć szybko reagować w sytuacjach stresowych.

STUDIA I STOPNIA

W trakcie studiów I stopnia studenci zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej oraz w innego typu służbach ratowniczych. Uczelnia kładzie nacisk na nowoczesne metody kształcenia mając na uwadze aktualne wymagania stawiane przed ratownikami medycznymi, a także potrzeby społeczeństwa i ochronę zdrowia w Polsce.

CZAS TRWANIA

3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

MIEJSCE

Katowice/ Zabrze - przyszli studenci mają możliwość wyboru miejsca studiowania*

* grupa uruchamiana jest pod warunkiem zgłoszenia min. 30 osób w wybranej lokalizacji

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci ratownictwa medycznego będą potrafili zaplanować oraz wykonać czynności i zabiegi ratownicze w stanach zagrożenia życia, uwzględniając ich specyfikę i właściwą kolejność postępowania, rozpoznawać czynniki zagrożenia, ich mechanizmy i zasięg działania w wypadkach wszystkich typów, a także w katastrofach. Będą przygotowani do współpracy w zespole ratowniczym i medycznym zespole terapeutycznym.

kierunek
Ratownictwo Medyczne

rodzaj studiów
I stopnia (studia licencjackie)

rekrutacja online

tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne:
3.000zł (4 raty x 790 zł/6 rat x 530 zł)I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne:
3.000zł (4 raty x 790 zł/6 rat x 530 zł)


WARUNKI REKRUTACJI© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie