Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaOgłoszenia o pracę i praktyki

2022-06-23

Stanowisko:
Elektromechanik Utrzymania Ruchu

Opis oferty:
OFERTA PRACY
 
Nazwa pracodawcy: Kingspan

Adres, NIP, REGON:
ul. Handlowa 1, 41-807 Zabrze,
ul. Wyczółkowskiego 115,  44-109 Gliwice,
ul. Fabryczna 12, 44-240 Żory

Oferowane stanowisko: Elektromechanik Utrzymania Ruchu

Wymagania:
- wykształcenie techniczne, preferowany kierunek Elektryk, Mechanik, Mechatronik,
- mile widziane doświadczenie w Utrzymaniu Ruchu
- praktyczna znajomość zagadnień z zakresu elektryki, pneumatyki i hydrauliki,
- wiedza z zakresu automatyki będzie dodatkowym atutem,
- umiejętność czytania rysunku technicznego i/lub schematów elektrycznych,
- uprawnienia z grupy SEP,
- podstawowa znajomość obsługi komputera – MS Office,
- gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym,
- umiejętność pracy pod presją czasu i samodzielnego podejmowania decyzji.

Opis zadań i obowiązków:
- diagnostyka i naprawa maszyn oraz instalacji technologicznych,
- konserwacja i okresowe przeglądy maszyn oraz urządzeń zgodnie z harmonogramem,
- modyfikacja maszyn,
- zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości i bezpieczeństwa wykonywanych prac,
- prowadzenie wymaganej dokumentacji (raportowanie).

Warunki zatrudnienia:
- Stabilne zatrudnienie na umowie o pracę bezpośrednio pod naszą firmą
- Atrakcyjne wynagrodzenie (atrakcyjna podstawa + premia - do 666 zł/m-c + premia za frekwencję - 200 zł/m-c) + dodatek zmianowy
- Dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”
- Dodatkowe premie jesienno-zimowe i wiosenne!
- Dofinansowanie do posiłków
- Prywatną opiekę medyczną
- Grupowe ubezpieczenie na życie
- Możliwość uzyskania uprawnień
- Kartę sportową
- Płatny program poleceń pracowniczych
- Paczki świąteczne
- Nagrody dla pracowników
- Owocowe środy, darmowa kawa i herbata
- Parking dla pracowników

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:

Anna Rychalska 
Email: Anna.Rychalska@kingspan.com
 


2022-06-23

Stanowisko:
OPERATOR/MONTAŻYSTA

Opis oferty:
 OFERTA PRAKTYK
 
Nazwa pracodawcy:Kancelaria KorusLegal

Adres, NIP, REGON:
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
NIP: 9691623078, 366597046

Oferowane stanowisko: Współpraca ze studentem lub studentką operatorem i/lub montażystą filmów

Wymagania:
Nie jest ważne wykształcenie, kursy itp. ale to czy już się w to bawiłeś – nawet jeżeli tylko prywatnie. Wiesz, jak kręcić filmy lustrzanką? Potrafisz zmontować takie filmy na mac’u? Filmy w internecie to coś co cię zaangażuje i będzie twoją pasją? Masz smykałkę do reżyserowania oraz wyczucie internetu? Zapraszamy do kontaktu!

Opis zadań i obowiązków:
Pomoc w tworzenie krótkich filmów do internetu, prowadzeniu kanału YT firmy, pomoc w tworzeniu i nagrywaniu ciekawych i nieszablonowych szkoleń, ciekawe projekty i wyzwania, dużo przestrzeni dla kreatywności, pomoc przy internetowych aktywnościach firmy

Warunki odbywania praktyk (płatne, bezpłatne):Płatne

Ilość miejsc praktyk: 1

Miejsce odbywania praktyk: Katowice

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:
Mateusz Korus, 32 728 11 00, legal@koruslegal.pl

Termin ważności oferty do: 31.08.2022

Dodatkowe informacje:
Kontakt mailowy lub linkedin. Proszę przysłać link do min. 3 filmów nakręconych samemu lub samu zmontowanych – proszę wskażcie, czy zrobiliście pierwsze czy drugie a może to i to :)
 
To co do tej pory zrobiliśmy https://www.youtube.com/koruslegaltv
 


2022-06-23

Stanowisko:
Projektant/ka instalacji PV

Opis oferty:
OFERTA PRACY
 
Nazwa pracodawcy: Lab Power S.C Dariusz Borowiak i Eugenia Borowiak

Adres, NIP, REGON:
ul. Nowowiejskiego 4h/31, Katowice
NIP 7822261948 REGON 634461990

Oferowane stanowisko: Projektant/ka instalacji PV

Wymagania: Praca dla studenta, studentki lub absolwenta

Opis zadań i obowiązków:
- Wykonywanie projektów instalacji na zlecenie
- Poznawanie oprogramowania do projektowania   instalacji fotowoltaicznych
- Możliwość rozwoju zawodowego

Warunki zatrudnienia:Umowa zlecenie

Ilość miejsc pracy: 1

Miejsce pracy: Mikołów ul Wyzwolenia 27

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:
Kamila Kawiak- Kucharska,  tel 660737666,     
e-mail kamila.kawiak-kucharska@lab-power.pl

Termin ważności oferty do:31.10.2022 r
 


2022-06-23

Stanowisko:
Powiat ogłasza kolejny nabór wniosków o stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy

Opis oferty:
Do 19 września można składać wnioski o stypendium Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w kwocie 1000 zł miesięcznie dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023, którzy podejmą pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:
- jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
- nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
- zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
- oświadczenie studenta, że nie powtarza roku, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium,
- oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
- zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jak złożyć wniosek o stypendium?
Wniosek sporządzony zgodnie z określonym wzorem wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) w terminie do 19 września 2022 r. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Wniosek o przyznanie stypendium. Nie otwierać.”.

Informacje ogólne
Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznaje stypendium w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków. Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 złotych brutto miesięcznie. Studenci o przyznaniu stypendium zostaną poinformowani pisemnie.
Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów w okresie od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a studentem, określającej w szczególności:
1.    warunki przyznania stypendium,
2.    zasady wypłaty stypendium,
3.    okoliczności powodujące utratę prawa do otrzymywania przyznanego stypendium i obowiązek zwrotu kwoty stypendium pobranego przez studenta.

Regulamin przyznawania stypendium został określony w uchwale Nr XXII/222/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 września 2020r. w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – numer telefonu: 32 453 99 74.


2022-06-23

Stanowisko:
STYPENDIUM DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW LEKARSKIEGO I PIELĘGNIARSKIEGO

Opis oferty:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Stypendium przyznaje się w wysokości:
1) 2.000 złotych brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące złotych) dla studentów kierunku lekarskiego;
2) 1.200 złotych brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo;
3) 1.500 złotych brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla studentów studiów magisterskich dla kierunku pielęgniarstwo.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest studentem co najmniej II roku kształcącym się na kierunku lekarskim lub studentem co najmniej II roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarskim lub studentem co najmniej II roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarskim;
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się                o przyznanie stypendium;
4) zobowiąże się do odbycia podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świerzawa, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonych pełnymi latami, niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świerzawie:
1) osobiście;
2) pocztą;
3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz powtarzaniu roku;
2) oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świerzawa. Pracę należy podjąć niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu

O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Świerzawie.

Wnioski weryfikowane są na bieżąco pod kątem ich kompletności. W przypadku stwierdzenia uchybień, kandydaci wzywani są do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione zgodnie z ust. 9 pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Burmistrza. Komisja rekomendując wnioski Burmistrzowi działa zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznawania przez Gminę Świerzawa stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim (Dz. Urz. Woj. Dolno. Poz. 4782)

Stypendium przyznaje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Przyznanie stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świerzawie www.swierzawa.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świerzawie oraz przekazana kandydatom.

Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności:
1) warunki przyznania stypendium;
2) zasady wypłaty stypendium;
3) okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium;
4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu stypendium pobranego przez studenta.

Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Dodatkowe informacje można pozyskać w Urzędzie Miejskim w Świerzawie pod numerem telefonu 75 71 35 388.
1) warunki przyznania stypendium;
2) zasady wypłaty stypendium;
3) okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium;
4) okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu stypendium pobranego przez studenta.
Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Dodatkowe informacje można pozyskać w Urzędzie Miejskim w Świerzawie pod numerem telefonu 75 71 35 388.


2022-06-15

Stanowisko:
Konstruktor odzieży

Opis oferty:
OFERTA PRACY

Nazwa pracodawcy: haer recruitment

Adres, NIP, REGON: 

Ul. Paderewskiego 6, 33-100 Tarnów, NIP 6771562006, REGEON: 356574604

Oferowane stanowisko: Konstruktor odzieży

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku konstruktora odzieżyZnajomość konstrukcji i stopniowania odzieży
 • Znajomość zasad kroju i szycia
 • Znajomość tworzenia szablonów odzieży
 • Znajomość programów do tworzenia szablonów
 • Skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu poleconych zadań
Opis zadań i obowiązków:
 • Tworzenie konstrukcji modeli odzieży damskiej i męskiej
 • Przygotowywanie form odzieżowych
 • Wykonywanie, modelowanie szablonów konstrukcyjnych wg projektów
 • Stopniowanie odzieży damskiej i męskiej (ręczne)
 • Tworzenie siatek konstrukcyjnych od podstaw
 • Nanoszenie zmian konstrukcyjnych w gotowych wyrobach
 • Praca na systemach komputerowych: digitalizacja, przygotowanie szablonów, stopniowanie, markery
 • Współpraca z projektantami
Warunki zatrudnienia: Pełny etat, umowa o pracę

Ilość miejsc pracy: 1

Miejsce pracy: Kraków

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail: magda@haer.pl, 571 445 560

Termin ważności oferty do: 31.10.2022
 


2022-06-15

Stanowisko:
Pakowacz

Opis oferty:
OFERTA PRACY

Nazwa pracodawcy: MARHAN sp. z o.o.

Adres, NIP, REGON: 

43-356 Kobiernice ul. Krakowska 20 NIP 9372675420, REGON362094638

Oferowane stanowisko: Pakowacz

Wymagania:
 Sprawność fizyczna

Opis zadań i obowiązków: Pakowanie elementów aluminiowych na terenie firmy Aluform

Warunki zatrudnienia: 20zł./h „na rękę” plus nadgodziny ustawowe, system czterobrygadowy

Ilość miejsc pracy: 10

Miejsce pracy: Aluform Tychy ul. Strefowa 4

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail: 
Grzegorz Filarski, t. 667 635 301, e-mail : g.filarski@marhan.com.pl

Termin ważności oferty do: 29.07.2022r.

Dodatkowe informacje: Praca wakacyjna od 27.06.2022 do 30.09.2022r.


2022-06-11

Stanowisko:
Młodszy Konsultant ds. rekrutacji – Katowice

Opis oferty:
OFERTA PRACY

Nazwa pracodawcy: Manpower

Adres, NIP, REGON:

ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, nip 5262493733, regon 01683993

Oferowane stanowisko: Młodszy Konsultant ds. rekrutacji – Katowice

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie w obszarze rekrutacji lub sprzedaży
 • Mile widziana wiedza z zakresu Prawa Pracy oraz znajomości zagadnień kadrowo-płacowych
 • Znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Excel
 • Mile widziane prawo jazdy kategorii B
 • Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności
Opis zadań i obowiązków:
 
Co będzie należało do Twoich obowiązków ?
 
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska niższego i średniego szczebla, m.in. publikacja ogłoszeń, aktywne poszukiwanie kandydatów, prowadzenie rozmów weryfikujących z kandydatami
 • Budowanie długofalowych relacji z Klientami oraz pracownikami
 • Bieżąca współpraca z zespołem i innymi działami firmy
 • Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne oraz Klientów
Warunki zatrudnienia:

Co uzyskasz dołączając do nas ?

 
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę + motywujący system premiowy
 • Pracę w dynamicznym, przyjaznym środowisku, w firmie o międzynarodowej strukturze
 • Możliwość rozwoju w ramach struktur naszej organizacji, zarówno poziomego jak i pionowego
 • Wdrożenie umożliwiające pełną samodzielność i znajomość oferty ManpowerGroup
 • Ciekawe szkolenia z obszarów rekrutacji, sprzedaży, prawa pracy oraz umiejętności miękkich
 • Pakiet benefitów - opieka medyczna, karta Multisport na preferencyjnych warunkach, program zniżkowy ManpowerGroup Premium, dodatkowe dni wolne za staż pracy !
Ilość miejsc pracy: 1

Miejsce pracy: Katowice

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:  
Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o wysłanie cv oraz krótkiej informacji dotyczącej orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na adres anna.zuwald@manpower.pl z dopiskiem „Konsultant ds. rekrutacji w Katowicach”.

Termin ważności oferty do: 31.07.2022 r.
 
 
 


2022-06-10

Stanowisko:
Doradca Techniczno-Handlowy

Opis oferty:

OFERTA PRACY

Nazwa pracodawcy: Wood Core House Sp. z o.o.

Adres, NIP, REGON:

ul. Inwalidów Wojennych 8,
43-603 Jaworzno
NIP: 6322018581

Oferowane stanowisko: Doradca Techniczno-Handlowy

Wymagania: 

 • doświadczenie w sprzedaży B2B/ obsłudze Klienta
 • bardzo dobra znajomość rynku budowlanego (technologii, materiałów oraz przebiegu procesu inwestycyjnego)/ mile widziana znajomość budownictwa szkieletowego
 • umiejętność czytania projektów
 • znajomość technik sprzedaży i umiejętność negocjacji
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • chęć i gotowość do pod noszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy
 • wysoka samodzielność w planowaniu i organizacji pracy
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza Excel)
 • znajomość języka angielskiego/ niemieckiego w stopniu min. średniozaawansowanym będzie Twoim atutem
 • prawo jazdy kat. B
Opis zadań i obowiązków:
 • samodzielne i aktywne pozyskiwanie Klientów B2B (firm partnerskich zainteresowanych projektowaniem i budową domów w naszym systemie)
 • tworzenie i prezentowanie ofert dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta
 • budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z Klientami B2B
 • prowadzenie szkoleń handlowych i technicznych dla Klientów
 • doradztwo techniczne w zakresie systemu Wood Core House oraz doboru materiałów wykończeniowych
 • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i dbanie o wysokie standardy obsługi Klienta
 • raportowanie działań handlowych
Warunki zatrudnienia:
 • profesjonalne szkolenie produktowe, które ułatwi Ci poznanie naszej technologii
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjnej, z ugruntowaną pozycją na rynku
 • pracę z innowacyjnym, nowoczesnym i wielokrotnie nagradzanym produktem, który wpisuje się w aktualne ekologiczne trendy i potrzeby budownictwa
 • przejrzysty i prosty system prowizyjny (bez górnych limitów)
 • pracę z pozytywnym Zespołem i w przyjaznej przestrzeni biurowej (w pierwszym drewnianym biurowcu na Śląsku!)
 • niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon, samochód służbowy, stały dostęp do pysznej kawy ????)
 • dodatkowe benefity tj. karta sportowa, grupowe ubezpieczenie
Ilość miejsc pracy: 1

Miejsce pracy: 
Praca hybrydowa.
Adres biura: ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:
Dorota Więckowiak
t: 885 858 094
dorota.wieckowiak@riser.pl

Termin ważności oferty: 30 czerwca 2022r.

 


2022-06-10

Stanowisko:
VFX compositor

Opis oferty:
OFERTA PRAKTYK

Nazwa pracodawcy: Imaginary Pixels – http://imaginary-pixels.com

Adres, NIP, REGON: 

ul. Kościuszki 1C/211, 44-100 Gliwice
NIP: 7551736166, REGON 531675391

Oferowane stanowisko: VFX compositor

Wymagania:
zainteresowanie tworzeniem filmowych efektów specjalnych. Znajomość AfterEffects lub Fusion i chęć poznania nowego oprogramowania.

Opis zadań i obowiązków: tworzenie ujęć efektowych wg wytycznych klienta, np. kluczowanie greenscreenów, rotoskopowanie, integracja CGI, itp.

Warunki odbywania praktyk (płatne, bezpłatne): Praktyki płatne

Ilość miejsc praktyk: 1

Miejsce odbywania praktyk: Gliwice

Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail: 
Łukasz Remiś
tel.: 602 691 231

Termin ważności oferty do: 31.07.2022


Staże i praktyki

Grafika i Media

Budownictwo i Nieruchomości

Architektura i Inżynieria

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie