AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Architektura Wnętrz - studia I i II stopnia

Studia Architektury Wnętrz w woj. Śląskim, Katowice

OPIS KIERUNKU

Architektura Wnętrz to sztuka projektowania łącząca umiejętności graficzne z wiedzą pozwalającą kompetentnie kształtować najbliższe otoczenie. Plan studiów zawiera przedmioty związane z kształtowaniem wrażliwości artystycznej studenta jak i zagadnienia techniczne. Praca architekta wnętrz polega na kompleksowym opracowaniu projektu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, specjalnego przeznaczenia, począwszy od idei koncepcji do realizacji. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia projektowe oraz praktyki studenckie w zakresie inwentaryzacyjnym, projektowym oraz rysunkowo – malarskim, a także seminaria dotyczące projektowania wnętrz, prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naukowo – dydaktycznych.

KANDYDAT NA ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ POWINIEN:

 • Interesować się sztuką,
 • Posiadać zmysł artystyczny,
 • Być wrażliwym na piękno,
 • Posiadać rozwiniętą osobowość, która będzie przejawiać się w realizacjach przyszłych koncepcji projektowych.

STUDIA I STOPNIA

W trakcie studiów I stopnia student pozna podstawowe tajniki sztuki nowoczesnego designu w architekturze, zasady obowiązujące w projektowaniu wnętrz mieszkalnych oraz wnętrz użyteczności publicznej. Zapozna się również z nowościami rynku materiałów i wyposażenia wnętrz, technikami i technologiami wykorzystywanymi w rozwiązaniach koncepcyjnych oraz wdroży się w świat, w którym będzie mógł samodzielnie kreować i tworzyć.

CZAS TRWANIA

3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek Architektura WnętrzWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Rysunek
 • Historia kultury i sztuki
 • Podstawy kompozycji architektonicznej
 • Rzeźba i modelowanie
 • Wspomaganie komputerowe projektowania
 • Projektowanie architektury wnętrz
 • Rysunek projektowy i techniki prezentacji
 • Ergonomia
 • Autoprezentacja
 • Wystawiennictwo
 • Malarstwo
 • Projektowanie struktur użytkowych
 • Nowości rynkowe materiałów i wyposażenia wnętrz
 • Projektowanie detalu architektonicznego i mebla
 • Zieleń w architekturze

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz posiada umiejętności zawodowe, rozwiniętą wrażliwość plastyczną, wyobraźnię oraz kreatywność. Jest przygotowany do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz oraz potrafi współpracować z przedstawicielami branż technicznych, biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym.

STUDIA II STOPNIA

Studia II stopnia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia, którzy chcą poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę w dziedzinie projektowania wnętrz oraz doskonalić dotychczas zdobyte umiejętności. Na tym etapie student opanowuje metodologię i techniki pracy projektowej niezbędne do wykonywania zadań wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa.

CZAS TRWANIA

2-letnie studia magisterskie (4 semestry) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek Architektura WnętrzWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Projektowanie architektury wnętrz
 • Projektowanie architektoniczne
 • Historia architektury wnętrz i mebli
 • Mebel we wnętrzu architektonicznym
 • Ochrona, konserwacja, adaptacja wnętrz obiektów zabytkowych
 • Pracownie artystyczne, intermedia
 • Grafika elewacji
 • Projektowanie dla potrzeb marketingu

PROFIL ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz absolwenci są w pełni przygotowani do samodzielnej, twórczej pracy projektowej w obrębie zagadnień odnoszących się do architektury wnętrz, wystaw i mebli, kształtowania kolorystyki i oświetlenia, ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym, a także do podjęcia pracy artystyczno – badawczej i popularyzatorskiej mającej na celu upowszechnianie wartości kulturowych.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Pracownie architektoniczne
 • Agencje reklamowe
 • Biura projektów
 • Agencje designerskie
 • Własna działalność gospodarcza
 • Firmy budowlano-architektoniczne

kierunek
Architektura Wnętrz

rodzaj studiów
I stopnia (studia licencjackie)
II stopnia (studia uzupełniajace magisterskie)


rekrutacja online

tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne za semestr: 4 400zł (4 raty x 1.150 zł/6 rat x 770 zł)

I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne za semestr: 4.200zł (4 raty x 1.100 zł/6 rat x 740 zł)

II stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 4.700zł (4 raty x 1.250 zł/6 rat x 830 zł)

II stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 4.400zł (4 raty x 1.150 zł/6 rat x 770 zł)

WARUNKI REKRUTACJIOprogramowanie:

Oprogramowanie na kierunku Architektura WnętrzOprogramowanie na kierunku Architektura WnętrzOprogramowanie na kierunku Architektura WnętrzOprogramowanie na kierunku Architektura WnętrzOprogramowanie na kierunku Architektura WnętrzOprogramowanie na kierunku Architektura WnętrzOprogramowanie na kierunku Architektura WnętrzOprogramowanie na kierunku Architektura WnętrzOprogramowanie na kierunku Architektura

Zobacz zdjęcia


Architektura Wnętrz - Pracownia rysunku i malarstwa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia rysunku i malarstwa

Architektura Wnętrz - Pasaż kultury - wystawa w galerii - woj Śląskie, Katowice
"Pasaż kultury" - wystawa w galerii

Architektura Wnętrz - Praca studenta - woj Śląskie, Katowice
Praca studenta

Architektura Wnętrz - Wernisaż wystawy Architektury Wnętrz w klubie Archibar - woj Śląskie, Katowice
Wernisaż wystawy Architektury Wnętrz w klubie "Archibar"

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie