Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Działalność naukowa

Uczelnia uruchomiła kierunek lekarski w październiku 2018 r. Pomimo krótkiego okresu sprawozdawczego (1 rok) udało się rozwinąć intensywną działalność naukową. Jej efektem było opublikowanie na dzień ewaluacji 15 prac oryginalnych, kolejne 20 było w trakcie recenzjowania w czasopismach naukowych.

Przedstawione prace do ewaluacji koncentrowały się na szeroko rozumianej tematyce biotechnologicznej, co było związane z takim profilem kształcenia na pierwszych latach nauczania medycyny ( biologia molekularna, cytofizjologia , histologia, biologia komórek, biofizyka).

W marcu 2020 roku liczba prac opublikowanych w czasopismach medycznych o wysokim wskaźniku oddziaływania znacznie wzrosła i wyniosła 32. Pojawiły się też liczne prace kliniczne i typowo związane z medycyną zabiegową i praktyczną. Ten wzrost związany był ze stopniowym zatrudnianiem lekarzy klinicystów i naukowców w zespole dydaktycznym WST. Zatrudniliśmy między innymi Prof. Andrzeja Bochenka znanego i cenionego na świecie kardiochirurga , a jednocześnie wybitnego naukowca i dydaktyka, Prof. Andzeja Madeja- farmakologa klinicznego i specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych i hipertensjologii, dr Przemysława Nowakowskiego- ordynatora Oddziału Chirurgii Naczyniowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, Dr Annę Czerwińską – Bednarską – Endokrynologa i Ginekologa oraz zespół Prof. Dariusza Boronia, zajmujący się ginekologią i onkologią. Ich działania naukowe zmieniły profil publikacji na typowo medyczny i w dużej mierze praktyczny i kliniczny.

Nasi pracownicy między innymi publikowali w American Journal of Cardiology, Annales of Anatomy, Dermatological Therapy oraz w Postępach Kardiologii Interwencyjnej.

Publikacje z afiliacją WST ukazały się między innymi w :

 • Current Pharmaceutical Biotechnology. ( punktacja MEN: 100)
 • International Journal of Molecular Sciences.( 140 pkt)
 • Annales of Anatomy( 100 pkt)
 • Advances in Interventional Cardiology ( 40 pkt)
 • American Journal of Cardiology( 100 pkt)
 • Dermatological Therapy ( 70pkt)
 • BioMed Research International ( 70 pkt)
 • International Journal of Environmental Research and Public Health

Za priorytet uznaliśmy badania, których wyniki mogą być przedstawione w czasopismach medycznych, a szczególnie w wydawnictwach o profilu praktycznym.

Poniżej zaprezentowano prace naukowe z zakresu medycyny podstawowej i klinicznej, z udziałem obecnych pracowników Wydziału Medycznego WST, które opublikowane zostały od 2018 do 2020 roku:

 • Andrzej Bochenek
 • Bochenek A. [i in. 126 Collaborators]: Percutaneouscoronaryintervention versus coronaryartery bypass grafting in patients with three-vesselorleftmaincoronaryarterydisease: 10-year follow-up of the multicentrerandomisedcontrolled SYNTAX trial, „Lancet” 2019, Oct 12, 394(10206), s. 1325-1334. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31997-X

  Bochenek A. [i in. 1456 Collaborators]: Ticagrelor in Patients with StableCoronaryDisease and Diabetes, „N Engl J Med.” 2019, Oct 3, 381(14), s. 1309-1320. DOI: 10.1056/NEJMoa1908077

  Kosmidou I., Liu Y., Zhang Z., Redfors B., Kappetein A.P., Serruys P.W., Gersh B.J., Kandzari D.E., Morice M.C., Buszman P.E., Bochenek A., Schampaert E., Sabik J.F.3rd, Ben-Yehuda O., Stone G.W.: Incidence and PrognosticImpact of AtrialFibrillationAfterDischargeFollowingRevascularization for SignificantLeftMainCoronaryArteryNarrowing, „Am J Cardiol. ” 2020, Feb 15, 125(4), s.500-506. DOI: 10.1016/j.amjcard.2019.11.021 100 pkt

 • Andrzej Madej
 • Madej A. [i in.721 Collaborators]: Canagliflozin and Cardiovascular and RenalEvents in Type 2 Diabetes, „N Engl J Med.” 2017 Aug 17, 377(7), s. 644-657. DOI: 10.1056/NEJMoa1611925

  Madej A. [i in.724 Collaborators]: The Canagliflozin and RenalEndpoints in Diabetes with EstablishedNephropathyClinical Evaluation (CREDENCE) StudyRationale, Design, and BaselineCharacteristics, „Am J Nephrol.” 2017, Dec 13, 46(6), s. 462-472. DOI: 10.1159/000484633

  Madej A. [i in.798 Collaborators]: Albiglutide and cardiovascularoutcomes in patients with type 2 diabetes and cardiovasculardisease (HarmonyOutcomes): a double-blind, randomised placebocontrolledtrial, „Lancet” 2018, Oct 27, 392(10157), s. 1519-1529. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32261-X

  Madej A. [i in. 14 Collaborators]:Omadacycline for Community-AcquiredBacterial Pneumonia, „N Engl J Med.” 2019, Feb 7, 380(6), s. 517-527. DOI: 10.1056/NEJMoa1800201 200 pkt

  Madej A. [i in. 955 Collaborators]: Canagliflozin and RenalOutcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy, „N Engl J Med.” 2019, Jun 13, 380(24), s. 2295-2306. DOI: 10.1056/NEJMoa1811744

  Madej A. [i in.78 Collaborators]: Once-DailyPlazomicin for ComplicatedUrinaryTractInfections,„N Engl J Med.” 2019, Feb 21, 380(8), s. 729-740. DOI: 10.1056/NEJMoa1801467

 • Michał Ekkert
 • Przystańska A., Rewekant A., Sroka A., Gedrange T., Ekkert M., Jończyk-Potoczna K., CzajkaJakubowska A.: Sexual dimorphism of maxillary sinuses in children and adolescents – a retrospective CT study, „Ann Anat.” 2019, Nov 11. DOI: 10.1016/j.aanat.2019.151437

  Gerreth K., Chlapowska J., Lewicka-Panczak K., Sniatala R., Ekkert M., Borysewicz-Lewicka M.: SelfEvaluation of Anxiety in DentalStudents, „BioMedResearch International” 2019, (1), s. 1-6. DOI: 10.1155/2019/6436750

 • Beniamin Grabarek
 • Krawczyk A., Strzałka-Mrozik B., Grabarek B., Wcisło-Dziadecka D., Kimsa-Dudek M., KruszniewskaRajs C., Gola J.: Mrnalevel of ROCK1, RHOA, and LIMK2 as genesassociated with apoptosis in evaluation of effectiveness of adalimumabtreatment, „Pharmacol Rep. ” 2020, Mar 2. DOI: 10.1007/s43440-020-00068-4 70 pkt

  Krawczyk A., Strzałka-Mrozik B., Wcisło-Dziadecka D., Grabarek B., Kimsa-Dudek M., Gola J.: Adalimumabchanges the expression profile of selected BCL-2 family genes, „ Dermatol Ther. ”2020, Feb 18. DOI: 10.1111/dth.13277

  Grabarek B. O., Wcisło‐Dziadecka D., Michalska‐Baokowska A., Gola J.: Evaluation of expressionpattern of selectedgenesassociated with IL12/23 signalingpaths in psoriaticpatientsduringcyclosporine A therapy, „Dermatol Ther. ” 2019, Nov 32(6). DOI: 10.1111/dth.13129

  Grabarek B.O., Wcisło-Dziadecka D., Garncarczyk A., Michalska-Baokowska A.: BMI changes and concentration of selectedmorphological and biochemicalindicesduringcyclosporin A therapy, „Dermatol Ther.” 2019, Nov 32(6). DOI: 10.1111/dth.13124

  Grabarek B.O., Wcisło-Dziadecka D., Bednarek K., Kruszniewska-Rajs C., Gola J.: Assessment of transcriptionalactivitygenesassociated with the IL-17 signalingpathwaydin skin fibroblastsunder the influence of adalimumab, „Dermatol Ther.” 2019, Nov 32(6). DOI: 10.1111/dth.13112

  Lyssek-Boroń A., Krysik K., Kijonka M., Osuch M., Grabarek B.O., Dobrowolski D.: Changes in the Density of CornealEndothelialCells in ElderlyDiabeticPatientsAfterCombinedPhacovitrectomy and ExPRESS GlaucomaImplants, „Curr Pharm Biotechnol.” 2019, 20(12), s. 1037-1043. DOI: 10.2174/1389201020666190808154341 100 pkt

  Wcisło-Dziadecka D.L., Grabarek B., Kruszniewska-Rajs C., Gola J.M., Simka K., Mazurek U.: Analysis of the clinicalresponse and changes in the expression of TNF-α and its TNFR1 and TNFR2 receptors in patients with psoriasisvulgaristreated with ustekinumab, „AdvClinExp Med.”2020, Feb 29(2), s. 235- 241. DOI: 10.17219/acem/112607

  Grabarek B.O., Wcisło-Dziadecka D., Sanakiewicz A., Kruszniewska-Rajs C., Gola J.: Evaluation of changes in expressionpattern of oxidativestressgenesunder the dinfluence of adalimumab, „Dermatol Ther.”2019, Nov 32(6). DOI: 10.1111/dth.13141

  Grabarek B., Schweizer M., Adwent I., Wcisło-Dziadecka D., Krzaczyński J., Kruszniewska-Rajs C., Gola J.: Differences in expression of genesrelated to drugresistance and miRNAsregulatingtheirexpression in skin fibroblastsexposed to adalimumab and cyclosporine A, „Adv Dermatol Allergol.” 2019. DOI: 10.5114/ada.2019.91506

 • Beniamin Grabarek, Dariusz Boroń, Nikola Zmarzły
 • Oplawski M., Dziobek K., Zmarzły N., Grabarek B., Kiełbasiński R., Kieszkowski P., Januszyk P., Talkowski K., Plewka A., Boroń D.: Variances in the level of of COX-2 and iNOS in differentgrades of endometrialcancer, „Curr Pharm Biotechnol.” 2019, Sep 17. DOI: 10.2174/1389201020666190918104105 100 pkt

  Oplawski M., Dziobek K., Zmarzły N., Grabarek B., Halski T., Januszyk P., Kuś-Kierach A., Adwent IA., Dąbruś D., Kiełbasiński K., Boroń D.: Expression profile of VEGF-C, VEGF-D, VEGFR-3 in different grades of endometrial cancer, „Curr Pharm Biotechnol.” 2019, Jul 18. DOI: 10.2174/1389201020666190718164431 100 pkt

  Dziobek K., Opławski M., Grabarek B., Zmarzły N., Tomala B., Halski T., Leśniak E., Januszyk K., Brus R., Kiełbasiński R., Boroń D.: Changes in the Expression Profile of VEGF-A, VEGF-B, VEGFR-1, VEGFR-2 in DifferentGrades of EndometrialCancer, „Curr Pharm Biotechnol.” 2019, Jul 16. DOI: 10.2174/1389201020666190717092448 100 pkt

  Dziobek K., Oplawski M., Zmarzły N., Gabarek B.O., Kiełbasiński R., Kiełbasiński K., Kieszkowski P., Talkowski K., Boroń D.: Assessment of Expression of Homeobox A5 in EndometrialCancer on the mRNA and Protein Level, „Curr Pharm Biotechnol.” 2019, Dec 27. DOI : 10.2174/1389201021666191227121627 100 pkt

  Dziobek K., Opławski M., Grabarek B.O., Zmarzły N., Kieszkowski P., Januszyk P., Kiełbasiński K., Kiełbasiński R., Boroń D.: Assessment of the Usefulness of the SEMA5A Concentration Profile Changes as a Molecular Marker in EndometrialCancer, „Curr Pharm Biotechnol.” 2020, 21(1), s. 45- 51. DOI: 10.2174/1389201020666190911113611 100 pkt

  Dziobek K., Opławski M., Grabarek B., Zmarzły N., Januszyk P., Adwent I., Dąbruś D., Leśniak E., Kiełbasiński R., Kieszkowski P., Boroń D.: Expression of Semaphorin 3B (SEMA3B) in VariousGrades of EndometrialCancer, „MedSci Monit.” 2019, Jun 20, 25. DOI: 10.12659/MSM.916762

  Dziobek K., Opławski M., Grabarek B., Zmarzły N., Kiełbasiński R., Leśniak E., Januszyk P., Januszyk K., Adwent I., Dąbruś D., Kieszkowski P., Kiełbasiński K., Kuś-Kierach A., Boroń D.: Changes in expressionpattern of SEMA3F depending on endometrialcancergrade, „Curr Pharm Biotechnol. ” 2019, Jun 19. DOI: 10.2174/1389201020666190619145655 100 pkt

  Oplawski M., Dziobek K., Zmarzły N., Grabarek B., Tomala B., Leśniak E., Adwent I., Januszyk P., Dąbruś D., Boroń D.: Evaluation of Changes in the ExpressionPattern of EDIL3 in DifferentGrades of EndometrialCancer, „Curr Pharm Biotechnol.” 2019, 20(6), s. 483-488. DOI: 10.2174/1389201020666190408112822 100 pkt

  Oplawski M., Dziobek K., Grabarek B., Zmarzły N., Dąbruś D., Januszyk P., Brus R., Tomala B., Boroń D.: Expression of NRP-1 and NRP-2 in EndometrialCancer , „Curr Pharm Biotechnol. ”2019, 20(3), s. 254-260. DOI:10.2174/1389201020666190219121602 100 pkt

  Opławski M., Dziobek K., Adwent I., Dąbruś D., Grabarek B., Zmarzły N., Plewka A., Boroń D.: Expression Profile of Endoglin in DifferentGrades of EndometrialCancer , „Curr Pharm Biotechnol. ”2018, 19(12), s. 990-995. DOI:10.2174/1389201020666181127152605 100 pkt

 • Beniamin Grabarek, Dariusz Boroń
 • Kierach R., Dąbrowski K., Grabarek B.O., Kojs‐Mrożkiewicz M., Boroń D.: Isursodeoxycholicacidtherapydue to pregnantintrahepaticcholestasischange the adiponectin and fibroblastsgrowth factor-21 levels ? – pilot study,„Dermatol Ther. ” 2020, Mar. DOI: 10.1111/dth.13296

  Dąbrowski K., Kierach R., Grabarek B.O., Boroń D., Kukla M.: Effect of ursodeoxycholicacidtherapydue to pregnantintrahepaticcholestasis on chemerin and irisinlevels ,„Dermatol Ther. ” 2020, Feb. DOI: 10.1111/dth.13272

 • Beniamin Grabarek, Nikola Zmarzły
 • Hermyt E., Zmarzły N., Grabarek B., Kruszniewska-Rajs C., Gola J., Jęda-Golonka A., Szczepanek K., Mazurek U., Witek A.: InterplaybetweenmiRNAs and GenesAssociated with Cell Proliferation in EndometrialCancer, „International J. MolecularSciences” 2019, Dec 20(23). DOI: 10.3390/ijms20236011 140 pkt

 • Szymon Korzekwa
 • Gemza K., Korzekwa Sz.,Surgiel-Gemz A.: Nowe możliwości w laseroterapii skóry i obrazowaniu efektów zabiegów laserowych, „Dermatologia estetyczna” 2019, nr 1(120), s.50-56.

 • Danuta Mielżyńska-Švach
 • Hadrup N., Mielżyńska-Švach D., Kozłowska A., Campisi M., Pavanello S., Vogel U.: Associationbetween a urinarybiomarker for exposure to PAH and bloodlevel of the acutephase protein serum amyloid A in cokeovenworkers,„EnvironHealth. ” 2019, Sep 2, 18(1). DOI: 10.1186/s12940-019-0523-1

  Frigerio G., Campo L., Mercadante R., Mielżyńska-Svach D., Pavanello S., Fustinoni S.: UrinaryMercapturicAcids to AssessExposure to Benzene and OtherVolatileOrganicCompounds in CokeOvenWorkers, „Int. J. Environ. Res. Public Health. ” 2020, 17(5).. DOI:10.3390/ijerph17051801

 • Przemysław Nowakowski
 • Kiesz R.S., Góra B., Kolarczyk-Haczyk A, Kachel M., Trendel W., Paz J., Nowakowski P., Proczka R., Milewski K.: Clinicalsignificance of mirror lesions in lowerextremityarterialdisease, „CatheterCardiovascInterv. ”2019,Oct 22. DOI: 10.1002/ccd.28559 70 pkt

  Nowakowski P., Buszman P., Janas A., Kiesz S., Buszman P.: Five-yearoutcomesafterrevascularization of superficialfemoralarteryocclusionusing Ocelot catheter, „Postepy Kardiol Interwencyjnej.” 2019, 15(4), s. 472-476. DOI: 10.5114/aic.2019.90222

  Hrycek E., Buszman P., Żurakowski A., Banasiewicz-Szkróbka I., Nowakowski P., Dworak J., Buszman P.: Concentrations of selectedproteins and homocysteine in patients with atherosclerosis, „Kardiol Pol.”2019, Oct 25, 77(10), s. 966-968. DOI: 10.33963/KP.14921

  Holden A., Hill A., Walker A., Buckley B., Merrilees S., Nowakowski P., Krzanowski M., Brodmann M.: PRELUDE ProspectiveStudy of the Serranator Device in the Treatment of AtheroscleroticLesions in the SuperficialFemoral and PoplitealArteries, „J EndovascTher.”2019, Feb 26(1), s. 18-25. DOI: 10.1177/1526602818820787 100 pkt

  Buszman P.P., Nowakowski P., Milewski K., Orlik B., Żurakowski A., Ludyga T., Polczyk F., Dębioski M., Jelonek M., Kachel M., Gąsior M., Granada J.F., Kiesz R.S., Buszman P.E.: ClinicalRandomized Trial EvaluatingNovel, Microcrystalline, and BiocompatiblePolymerPaclitaxel-CoatedBalloon for the Treatment of FemoropoplitealOcclusiveDisease: The BIOPAC Trial, „JACC CardiovascInterv.”2018, Dec 10, 11(23), s. 2436-2438. DOI: 10.1016/j.jcin.2018.07.029 200 pkt

  Nowakowski P., Buszman P., Kiesz S., Buszman P.:Iatrogenicocclusion of bilateraljugularveins, subclavianvein, and superior venacavaafterrepeatedjugularcannulationassociated with ArnoldChiarimalformation: Successfulendovasculartreatment, „J VascSurgCasesInnov Tech” 2020, Feb 4, 6(1), s. 18-20. DOI: 10.1016/j.jvscit.2019.09.006

 • Magdalena Wierzbik -Strońska
 • Hudecki A. , Wierzbik-Strońska M.: Overview of Technologies Applied for BiomaterialProduction – Electrospinning. [w:] Los M., Hudecki A., Wieched E. (red.): StemCells and Biomaterials for RegenerativeMedicine. Academic Press, 2018, s. 110-120. 80 pkt

  Przystańska A., Jasielska A., Ziarko M., Pobudek-Radzikowska M., Maciejewska-Szaniec Z., Prylińska-Czyżewska A., Wierzbik-Strońska M., Gorajska M., Czajka-Jakubowska A.: Psychosocialpredictors of bruxism , „Biomed Res Int. ” 2019,Oct 13. DOI: 10.1155/2019/2069716 70 pkt

  Nadolny K., Zyśko D., Obremska M., Wierzbik-Strońska M., Ładny J. R., Podgórski M., Gałązkowski R.: Analysis of out-of-hospitalcardiacarrest in Poland in a 12-month period: data from the Polish POLOHCA registry, „Kardiol Pol.”2020, Mar 19. DOI: 10.33963/KP.15241

 • Barbara Zawidlak-Węgrzyńska
 • Basiaga M., Walke W., Antonowicz M., Sambok‐Kiełbowicz A., Nakonieczny D., Gawlikowski M., Zawidlak‐Węgrzyńska B., Krawczyk C.: Effect of thin SiO2 layersdeposited by means of atomiclayerdepositionmethod on the mechanical and physicalproperties of stainlesssteel, „MaterialwissenschaftundWerkstofftechnik” 2018, 49(5), s. 562-567. DOI: 10.1002/mawe.201700241

  Sikorska W., Musioł M., Zawidlak-Węgrzyńska B., Rydz J.: Compostablepolymericecomaterials: environment-friendly waste management alternative to landfills *w:+ Martínez L.M.T., Kharissova O.V., Kharisov B.I. (red.): Handbook of ecomaterials. Springer International Publishing, 2018, s. 1-31. DOI: 10.1007/978-3-319-48281-1_36-1

  Rydz J., Musioł M., Zawidlak-Węgrzyńska B., Sikorska W.: Present and future of biodegradablepolymers for food packagingapplications, Chapter 14 [w:] Grumezescu A.M., Holban A.M. (red.): Handbook of food bioengineering: Biopolymers for food design. Elsevier, Academic Press, 2018, vol. 20, s. 431-467. DOI:10.1016/B978-0-12-811449-0.00014-1

  Rydz J., Sikorska W., Musioł M., Zawidlak-Węgrzyńska B., Duale K.:Sustainablefuturealternative:(bio) degradablepolymers for the environment [w:] Hashmi S., Choudhury I. A.: Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials. Elsevier, 2020, Vol. 5, s. 274-284. DOI: 10.1016/B978-0-12-803581-8.11520-6

  Gonsior M., Zawidlak-Węgrzyńska B., Janiczak K., Gonsior D., Kustosz R., Major R., Lackner J.: Initialinvivobiocompatybilityevaluation of biomaterialsused in the newbiomimeticheartvalve, „Engineering of Biomaterials” 2018, Vol. 21, no. 148, s. 81-81.

  Gonsior M., Zawidlak-Węgrzyńska B., Janiczak K., Tarnowski M., Wierzchoń T., Kustosz R., Barski J., Grajoszek A., Wojnicz R., Warmusz E.: Initial in vivo biocompatybilityevaluation of modifiedTi6Al7Nb alloysurface, „Engineering of Biomaterials”2018, Vol. 21, no. 148, s. 82-82. Gonsior M., Janiczak K., Zawidlak-Węgrzyńska B., Tarnowski M., Wierzchoń T., Kustosz R., Barski J., Grajoszek A., Wojnicz R., Warmusz E.: Long term localeffectafterimplantation and toxicity of modified Ti6Al7Nb alloysurface, „Engineering of Biomaterials” 2019, Vol. 22, no. 153, s. 61-61.

  Postery

  Zawidlak-Węgrzyńska B., Gonsior M., Janiczak K., Ścigała P., Gonsior D., Kustosz R., Grajoszek A., Wojnicz R., Raichman-Warmusz E.: Long term in vivo biocomatibilitystudy of zirconiumoxide-yttrium stabilized ZrO2 · Y2O3 in the aspect of localeffectsafterimplantation PS1-02-39 (562) ESB 2019 in Dresden/Germany, September 9 -13, 2019.

  Zawidlak-Węgrzyńska B., Gonsior M., Janiczak K., Gonsior D., Ścigała P., Kustosz R.,Wierzchoń T., Tarnowski M., Wojnicz R., Raichman-Warmusz E.: Long term in vivo biocomatibilitystudy of modified Ti6Al7Nb in the aspect of localeffectsafterimplantation V-OS17-RF08, PS1-01-32 (551) ESB 2019 in Dresden/Germany, September 9 -13, 2019.

  Janiczak K., Zawidlak-Węgrzyńska B., Gonsior M., Gonsior D., Ścigała P., Kustosz R., Wierzchoń T., Tarnowski M., Wojnicz R., Raichman-Warmusz E.: Systemictoxicityevaluationaftersubcutaneousimplantation of titanium with TiNlayer. PS1-01-15 (513) ESB 2019 in Dresden/Germany, September9 -13, 2019.

  Janiczak K., Zawidlak-Węgrzyńska B., Gonsior M., Ścigała P., Gonsior D., Kustosz R., Grajoszek A., Wojnicz R., Raichman-Warmusz E.: Systemictoxicityevaluationaftersubcutaneousimplantation of zirconiumstabilized with yttrium PS1-02-38 (517) ESB 2019 in Dresden/Germany, September 9 -13, 2019.

 • Michał Szczerba
 • Bączek G., Wierzba W., Baranowska B., Tataj-Puzyna U., Kapla J., Kiersnowska I., Sys D., Szczerba M., Walecka I.: Choosing a ParticularHospital for GivingBirth by Women from Urban and RuralArea, „Journal of HealthStudy and Medicine” 2019, 3, s.197-213. DOI: 10.36145/JHSM.2019.26

  Stadnicki A., Stadnicka I., Szczerba M., K'tso N.: Zespół pozakrzepowy - postępowanie oraz leczenie uzdrowiskowe, „Acta Balneologica” 2020 - Przyjęty do publikacji

 • Urszula Michalik-Marcinkowska
 • Redakcja naukowa monografii. Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego - wymiar medyczny / redakcja Urszula Michalik-Marcinkowska, Halina Kulik. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019.

  Michalik-Marcinkowska U.: O starości -fakty i mity [w:] Michalik-Marcinkowska U., Kulik H. (red. nauk.): Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego - wymiar medyczny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019, s. 8-19.

  GubałaM., Tyrała-SewerynK., BuczyoskaM.,Michalik-Marcinkowska U.: Ku starości - funkcjonowanie człowieka w okresie menopauzy i andropauzy [w:] Michalik-Marcinkowska U., Kulik H. (red. nauk.): Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego - wymiar medyczny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019, s. 20- 31.

  Kornaszewska-PolakM., Michalik-MarcinkowskaU., RogozioskiP.: Osamotnienie społeczne pacjentów z przewlekłymi schorzeniami płuc [w:] Michalik-Marcinkowska U., Kulik H. (red. nauk.): Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego - wymiar medyczny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019, s. 43-53.

  SzustakR., KulikH.,Michalik-Marcinkowska U.: Przygotowanie do samoopieki pacjentów po udarach mózgu*w:+ Michalik-Marcinkowska U., Kulik H. (red. nauk.): Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego - wymiar medyczny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019, s. 85-103.

 • Anna Czerwińska -Bednarska
 • Bednarska-Czerwińska A., Olszak-Wąsik K., Olejek A., Czerwioski M., Tukiendorf A.A.:Vitamin D and Anti-MüllerianHormoneLevels in InfertilityTreatment: The Change-Point Problem, „Nutrients”2019, May 10, 11(5). DOI: 10.3390/nu11051053 140 pkt

  Olszak-Wąsik K., Bednarska-Czerwińska A., Olejek A., Tukiendorf A.: From "Every Day" Hormonal to OxidativeStressBiomarkers in Blood and Follicular Fluid, to EmbryoQuality and PregnancySuccess?, „OxidMed Cell Longev.” 2019, Nov 26. DOI: 10.1155/2019/1092415 100pkt

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie