Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Rekrutacja

Pielęgniarstwo - NOWOŚĆ - studia I stopnia

Studia Pielęgniarskie w woj. Śląskim, Katowice

OPIS KIERUNKU

Pielęgniarstwo to niezwykle potrzebny zawód na rynku pracy, a studia na tym kierunku dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych. Podczas nauki student zdobędzie umiejętności profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, będzie potrafił korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Nauczy się udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej nad chorymi i niepełnosprawnymi. Umiejętności praktyczne przekazują wykwalifikowani nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym.

KANDYDAT NA PIELĘGNIARSTWO POWINIEN:

 • być osobą odporną na stres
 • umieć sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych
 • łatwo nawiązywać kontakty interpersonalne

STUDIA I STOPNIA

Przygotowany program kształcenia ukierunkowany jest na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki. Integralną częścią studiów będą praktyki studentów w szpitalach oraz specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej, a także zajęcia praktyczne związane z opieką nad ludźmi zdrowymi i chorymi. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa.

CZAS TRWANIA

3-letnie studia licencjackie (6 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne)

Wybrane przedmioty - kierunek PielęgniarstwoWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Anatomia
 • Biochemia i Biofizyka
 • Podstawy Pielęgniarstwa I
 • Genetyka
 • Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Patologia
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Farmakologia
 • Promocja zdrowia
 • Badania fizykalne
 • Zdrowie publiczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Opieka paliatywna
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w placówkach służby zdrowa i opieki społecznej we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

kierunek
Pielęgniarstwo

rodzaj studiów
I stopnia (studia licencjackie)


rekrutacja online

tryb studiów I
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne za semestr: 1.990 zł (3 raty x 710 zł)

tryb studiów II
I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
czesne za semestr: 1.990 zł (3 raty x 710 zł)

WARUNKI REKRUTACJIZobacz zdjęcia


Pracownia komputerowa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia Pielęgniarstwa

Pracownia Pielęgniarstwa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia Pielęgniarstwa

Pracownia Pielęgniarstwa
Pracownia Pielęgniarstwa

Pracownia Pielęgniarstwa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia Pielęgniarstwa

Pracownia Pielęgniarstwa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia komputerowa kierunku Pielęgniarstwa

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie