Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Jakość kształceniaWewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK)


Wprowadzenie
Jakość kształcenia jest niezaprzeczalnie ważnym wyróżnikiem charakteryzującym uczelnię oraz pracowników będących nauczycielami akademickimi, jak również pracowników administracyjnych. Jednocześnie jest czynnikiem warunkującym dalszy rozwój uczelni oraz wzmocnienie jej pozycji w regionalnym, krajowym i europejskim systemie szkolnictwa wyższego.

Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi

plik do pobrania

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

plik do pobrania


Metody badania procesu kształcenia - informacje podstawowe

Analiza opisowAnaliza opisów modułów i kart przedmiotów.

protokoly z zebranProtokoły z zebrań katedr/kierunków

analiza raporowAnaliza raportów samooceny

hospitacje zajecHospitacje zajęć dydaktycznych

formularz aktywnosciFormularze aktywności naukowej i pozanaukowej

formularz aktywnosciAnaliza prac dyplomowych i oceń końcowych absolwentów

analiza dzialalnosciAnaliza działalności studentów

ankieta studenckaAnkieta studencka oceny zajęć oraz pracowników naukowo-dydaktycznych

analiza programuAnaliza programu kształcenia oraz organizacji studiów

analiza spelnieniaAnaliza spełnienia efektów kształcenia

ocena praktykOcena praktyk studenckich

dzialanosc komisji dyscyplinarnejDziałalność Komisji Dyscyplinarnej

dzialanlosc dzialuDziałalność Działu Współpracy z Zagranicą

dzialanosc komisji stypendialnejDziałalność Komisji Stypendialnej


zarządzenie rekotra

zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021

zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021 - Załącznik 1

zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021 - Załącznik 2

zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021 - Załącznik 3

zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021 - Załącznik 4

zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021 - Załącznik 5

zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021 - Załącznik 6

zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021 - Załącznik 7

zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021zarządzenie rekotra nr 277/WST/2021 - Załącznik 8Działania w ramach WSZJK


Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi

Studencka ankieta oceny pracy nauczyciela akademickiego raport zbiorczy rok akademicki 2018/2019 rok akademicki 2019/2020

Studencka ankieta oceny pracy nauczyciela akademickiego raport zbiorczy rok akademicki 2020/2021

Studencka ankieta oceny praktyk zawodowych rok akademicki 2019/2020

pielęgniarstwo analiza ocen student 2019 2020

pielęgniarstwo ocena kadra student 2019 2020 s01

pielęgniarstwo ocena kadra student 2019 2020 s02

pielęgniarstwo ocena kadra student 2020 2021 s01

pielęgniarstwo ocena kadra student 2020 2021 s03

pielęgniarstwo ocena praktyki 2019 20 s02

lekarsk ocena kadra student 2020 2021 s01

lekarski analiza ocen student 19 20 nst01i02

lekarski analiza ocen student 19 20 nst01i02

lekarski analiza ocen student 19 20 st03i04

lekarski analiza ocen student 19 20 st03i04

lekarski analiza ocen student 20 21 nst01i02

lekarski analiza ocen student 20 21 nst03i04

lekarski analiza ocen student 20 21 st01i02

lekarski analiza ocen student 20 21 st03i04


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie