AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Aktualne promocje

Bądź szybszy, zyskaj więcej!REGULAMIN PROMOCJI „NA START”

W AKADEMII ŚLASKIEJ NA WYDZIALE ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH ORAZ NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGII:

 • Promocja „NA START” skierowana jest do kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2023/2024;
 • Czas trwania promocji: od 08.05.2023 do 22.05.2023 godz. 9.00;
 • Promocją objęte są kierunki studiów: architektura, architektura wnętrz, budownictwo, mechatronika, wzornictwo, grafika, informatyka, gospodarka przestrzenna, ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo;
 • Udział w postępowaniu rekrutacyjnym w okresie promocji pozwala na skorzystanie z obniżenia opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty czesnego w pierwszym semestrze studiów;
 • OPŁATA REKRUTACYJNA: Podstawowa opłata rekrutacyjna na kierunkach objętych promocją, która wynosi 85 zł (poza okresem promocji), w okresie trwania promocji „NA START”, będzie wynosiła 1 zł;
 • CZESNE ZA STUDIA:
  • o na kierunkach: budownictwo, mechatronika, informatyka, gospodarka przestrzenna, ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo: czesne w semestrze pierwszym obniżone będzie o kwotę 216 zł;
  • o na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo: czesne w semestrze pierwszym obniżone będzie o kwotę o 416 zł;
  • o w przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa, dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów;
 • Do skorzystania z promocji uprawniony jest kandydat, który w terminie od 08.05.2023 do 22.05.2023 godz. 9.00 w wyznaczonych godzinach zarejestruje się on-line i dokona opłaty rekrutacyjnej na wybrany kierunek studiów;
 • Promocja „NA START” skierowana jest do kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Akademii Śląskiej i nie dotyczy osób, które miały status studenta AŚ lub WST, założyły konto rekrutacyjne na rekrutacja.wst.com.pl przed 08.05.2023r;
 • Promocja nie dotyczy kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek lekarski, na studia drugiego stopnia, na studia podyplomowe;
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami;
 • Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony;
 • Bądź szybszy, zyskaj więcej!NA OSTATNI DZWONEK - MBA

  REGULAMIN PROMOCJI „NA OSTATNI DZWONEK - MBA”
 • Promocja „NA OSTATNI DZWONEK - MBA” skierowana jest do kandydatów na studia podyplomowe MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.
 • Czas trwania promocji: od dnia 28.03.2023 r. do dnia 02.04.2023 r.
 • Udział w postępowaniu rekrutacyjnym w okresie promocji pozwala na skorzystanie z obniżenia czesnego w pierwszym semestrze studiów o 20%.
 • W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa, dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
 • Do skorzystania z promocji uprawniony jest kandydat, który w dniach: 28.03.2023 r. - 02.04.2023 r. zarejestruje się online, aplikuje na kierunek i uzupełni aplikację na studia MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz dokona opłaty wpisowej.
 • Promocja „NA OSTATNI DZWONEK - MBA” skierowana jest do kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na semestr pierwszy w semestrze letnim i nie dotyczy osób, które miały status słuchacza studiów podyplomowych Akademii Śląskiej (wcześniej: Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach) lub aplikowały na studia przed dniem 28.03.2023 r.
 • Promocja „NA OSTATNI DZWONEK – MBA” nie łączy się z innymi promocjami.
 • Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony.
 • Szkoła PartnerskaSzkoła Partnerska

  REGULAMIN PROMOCJI „SZKOŁA PARTNERSKA"

  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przyznania uczniom Szkół Partnerskich następujące bonifikaty:

  Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych:

  • na wszystkich kierunkach studiów opłatę wpisową w wysokości 1,00 zł (na podstawie legitymacji szkolnej lub świadectwa),
  • w pierwszym semestrze studiów dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka obniżoną opłatę czesnego o 200,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).
  • w pierwszym semestrze studiów dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika obniżoną opłatę czesnego o 300,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).

  Wydział Nauk Medycznych:

  • na kierunku pielęgniarstwo opłata wpisowa w wysokości 1 zł.
  • w pierwszym semestrze studiów dla kierunku pielęgniarstwo obniżoną opłatę czesnego o 200,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).

  W ramach współpracy Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przyznaje nauczycielom następującą bonifikatę:

  • Rabat w wysokości 20% na studia podyplomowe skierowane do kadry nauczycielskiej.
  • Możliwość zorganizowania studiów podyplomowych, kursów i warsztatów dla nauczycieli w ramach prowadzonego Centrum Szkoleniowo Edukacyjnego WST zgodnie z potrzebami pracowników szkoły
  • Warunkiem uzyskania zniżki SZKOŁA PARTNERSKA jest poinformowanie o tym fakcie pracowników działu kwestura podczas wpłacania opłaty wpisowej za studia i okazaniem legitymacji szkolnej lub świadectwa z pieczątką szkoły.
  • Lista szkół partnerskich dostępna jest w dziale Kwestura.
  • W przypadku płatności czesnego w ratach zniżki o których mowa dotyczą ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
  • Zniżki w ramach promocji Szkoła Partnerska łączą się z innymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

  Zniżka rodzinna dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców.Zniżka Rodzinna

  Studentom WST w Katowicach przyznawana jest zniżka w opłatach czesnego w wysokości 20% dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców studiujących jednocześnie w WST w Katowicach.

  Zniżka przyznawana jest na okres jednego semestru na podstawie złożonego podania do Kanclerza przed rozpoczęciem semestru.

  Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Drugi Kierunek i Studiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach.

  *zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

  Promocja dla osób studiujących w Wyższej Szkole Technicznej jako drugiej uczelniDrugi Kierunek na innej uczelni

  Promocja dotyczy osób studiujących na WST jako drugiej uczelni. Zniżka zostanie przyznana studentowi który przed podjęciem nauki w WST w Katowicach rozpoczął i jest studentem innej uczelni. Wysokość zniżki wynosi 20% na opłaty czesnego (opłata wakacyjna w pełnej wysokości).

  Podstawą przyznania zniżki jest przedstawienie zaświadczenia z drugiej uczelni o posiadanym statusie studenta na semestrze objętym zniżką. Zaświadczenie takie przedstawia się w Kwesturze przed rozpoczęciem każdego semestru.

  Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Zniżka Rodzinna i Studiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach.

  *zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

  Promocja dla absolwentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Technicznej w KatowicachAbsolwent WST w Katowicach

  Absolwenci WST w Katowicach studiów I stopnia, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach II stopnia w WST w Katowicach opłacą 1 zł wpisowego .

  *zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

  Promocja dla osób studiujących dwa kierunki w Wyższej Szkole Technicznej w KatowicachStudiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach

  Zniżka przyznawana jest studentom WST studiującym dwa kierunki w WST w Katowicach w wysokości 20% na opłatę czesnego (opłata wakacyjna w pełnej wysokości). W czasie jednoczesnego studiowania dwóch kierunków zniżka obowiązuje na obu kierunkach. W przypadku absolwentów zniżka przysługuje w wypadku podjęcia studiów na kierunku innym niż zakończone studia (nie dotyczy kontynuacji na II stopniu studiów).

  *zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

  UWAGA!!!

  Kanclerz WST w Katowicach we współpracy z Działem Rozwoju i Promocji może podjąć decyzję o zorganizowaniu promocji nie zamieszczonej powyżej.

  Biuro rekrutacji

  woj. Śląskie,

  Katowice, ul. Rolna 43
  Biuro przy wejściu głównym
  lub pok. A 011

  tel. 885 515 166, 885 105 700

  32 60-72-440

  Godziny otwarcia:

  • poniedziałek - piątek / 09.00 - 15.00
  Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

  rekrutacja online
  © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie