Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Rekrutacja

Aktualne promocje

Bądź szybszy, zyskaj więcej!KORZYSTNIE NA START

REGULAMIN PROMOCJI „KORZYSTNIE NA START”

W WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH ORAZ NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH IM. PROFESORA ZBIGNIEWA RELIGII:

 • Promocja „KORZYSTNIE NA START” skierowana jest do kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2022/2023
 • Czas trwania promocji: 09.05.2022 – 06.06.2022 r.
 • Promocją objęte są kierunki studiów: architektura, architektura wnętrz, budownictwo, mechatronika, wzornictwo, grafika, informatyka oraz pielęgniarstwo.
 • Udział w postępowaniu rekrutacyjnym w okresie promocji pozwala na skorzystanie z obniżenia opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty czesnego w semestrze pierwszym.
 • OPŁATA REKRUTACYJNA:
  Podstawowa opłata rekrutacyjna na kierunkach objętych promocją, która wynosi 85 zł (poza okresem promocji), w okresie promocji „KORZYSTNIE NA START”, będzie wynosiła 1 zł.
 • CZESNE ZA STUDIA:
  • na kierunkach: budownictwo, mechatronika, informatyka oraz pielęgniarstwo: czesne w semestrze pierwszym obniżone jest o 216 zł.
  • na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo: czesne w semestrze pierwszym obniżone jest o 416 zł
  • w przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
 • Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat, który w terminie 09.05.2022 – 06.06.2022 r. zarejestruje się on-line i dokona opłaty rekrutacyjnej na wybrany kierunek studiów.
 • Promocja „KORZYSTNIE NA START” skierowana jest do kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które miały status studenta WST lub złożyły już dokumenty rekrutacyjne.
 • Promocja skierowana jest również do tegorocznych maturzystów, którzy nie otrzymali jeszcze świadectwa dojrzałości, ale zamierzają wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.
 • Promocja nie dotyczy kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym: na kierunek lekarski, na studia drugiego stopnia, na studia podyplomowe oraz nie łączy się z innymi promocjami.
 • Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony.

Szkoła PartnerskaSzkoła Partnerska

REGULAMIN PROMOCJI „SZKOŁA PARTNERSKA"

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przyznania uczniom Szkół Partnerskich następujące bonifikaty:

Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych:

 • na wszystkich kierunkach studiów opłatę wpisową w wysokości 1,00 zł (na podstawie legitymacji szkolnej lub świadectwa),
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka obniżoną opłatę czesnego o 200,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika obniżoną opłatę czesnego o 300,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).

Wydział Nauk Medycznych:

 • na kierunku pielęgniarstwo opłata wpisowa w wysokości 1 zł.
 • w pierwszym semestrze studiów dla kierunku pielęgniarstwo obniżoną opłatę czesnego o 200,00 zł (bonifikacie podlega pierwsza opłata semestralna bądź trzecia rata płatności w pierwszym semestrze).

W ramach współpracy Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przyznaje nauczycielom następującą bonifikatę:

 • Rabat w wysokości 20% na studia podyplomowe skierowane do kadry nauczycielskiej.
 • Możliwość zorganizowania studiów podyplomowych, kursów i warsztatów dla nauczycieli w ramach prowadzonego Centrum Szkoleniowo Edukacyjnego WST zgodnie z potrzebami pracowników szkoły
 • Warunkiem uzyskania zniżki SZKOŁA PARTNERSKA jest poinformowanie o tym fakcie pracowników działu kwestura podczas wpłacania opłaty wpisowej za studia i okazaniem legitymacji szkolnej lub świadectwa z pieczątką szkoły.
 • Lista szkół partnerskich dostępna jest w dziale Kwestura.
 • W przypadku płatności czesnego w ratach zniżki o których mowa dotyczą ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
 • Zniżki w ramach promocji Szkoła Partnerska łączą się z innymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Zniżka rodzinna dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców.Zniżka Rodzinna

Studentom WST w Katowicach przyznawana jest zniżka w opłatach czesnego w wysokości 20% dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców studiujących jednocześnie w WST w Katowicach.

Zniżka przyznawana jest na okres jednego semestru na podstawie złożonego podania do Kanclerza przed rozpoczęciem semestru.

Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Drugi Kierunek i Studiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach.

*zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

Promocja dla osób studiujących w Wyższej Szkole Technicznej jako drugiej uczelniDrugi Kierunek na innej uczelni

Promocja dotyczy osób studiujących na WST jako drugiej uczelni. Zniżka zostanie przyznana studentowi który przed podjęciem nauki w WST w Katowicach rozpoczął i jest studentem innej uczelni. Wysokość zniżki wynosi 20% na opłaty czesnego (opłata wakacyjna w pełnej wysokości).

Podstawą przyznania zniżki jest przedstawienie zaświadczenia z drugiej uczelni o posiadanym statusie studenta na semestrze objętym zniżką. Zaświadczenie takie przedstawia się w Kwesturze przed rozpoczęciem każdego semestru.

Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Zniżka Rodzinna i Studiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach.

*zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

Promocja dla absolwentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Technicznej w KatowicachAbsolwent WST w Katowicach

Absolwenci WST w Katowicach studiów I stopnia, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach II stopnia w WST w Katowicach opłacą 1 zł wpisowego .

*zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

Promocja dla osób studiujących dwa kierunki w Wyższej Szkole Technicznej w KatowicachStudiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach

Zniżka przyznawana jest studentom WST studiującym dwa kierunki w WST w Katowicach w wysokości 20% na opłatę czesnego (opłata wakacyjna w pełnej wysokości). W czasie jednoczesnego studiowania dwóch kierunków zniżka obowiązuje na obu kierunkach. W przypadku absolwentów zniżka przysługuje w wypadku podjęcia studiów na kierunku innym niż zakończone studia (nie dotyczy kontynuacji na II stopniu studiów).

*zniżka nie dotyczy Kierunku Lekarskiego

UWAGA!!!

Kanclerz WST w Katowicach we współpracy z Działem Rozwoju i Promocji może podjąć decyzję o zorganizowaniu promocji nie zamieszczonej powyżej.

Biuro rekrutacji

woj. Śląskie,

Katowice, ul. Rolna 43
Biuro przy wejściu głównym
lub pok. A 011

tel. 609-848-998

32 60-72-440

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek / 09.00 - 15.00
Siedziba główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

rekrutacja online
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie