Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Koła Naukowe

Na Uczelni działa łącznie 15 kół naukowych. Wykaz zgodny z kolejnością powstawiania.


KOŁO STUDENTÓW ARCHITEKTURY

 • rozszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu architektury,
 • współpraca z organizacjami zewnętrznymi,
 • aktywny udział w życiu Uczelni

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MALARSTWA

 • prowadzenie i propagowanie działalności artystycznej,
 • integracja środowiska akademickiego i aktywny udział w życiu Uczelni,
 • promowanie Uczelni

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWO-GRAFICZNE

 • prowadzenie i propagowanie działalności artystycznej i wymiany międzykulturowej,
 • współpraca z organizacjami studenckimi i środowiskowymi,
 • aktywny udział w życiu Uczelni, promowanie Uczelni

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BUDOWNICTWA

 • prowadzenie wiedzy budowlanej,
 • reprezentowanie Uczelni,
 • realizacja projektów badawczych,
 • współpraca z interesariuszami zewnętrznymi

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "MECHATRONIK"

 • prowadzenie i promowanie wiedzy mechatronicznej,
 • reprezentowanie Uczelni,
 • realizacja projektów badawczych,
 • współpraca z interesariuszami zewnętrznymi

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE - SEKCJA FOTOGRAFICZNA

 • prowadzenie szeroko pojętej działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej,
 • rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu fotografii, ze szczególnym zaakcentowaniem różnych technik z dziedziny fotografii, jak i filmu,
 • integracja środowiska akademickiego,
 • promowanie uczelni na terenie Polski i zagranicą.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE - MES W BUDOWNICTWIE

 • poszerzenie przez studentów wiedzy dotyczącej programów Robot, Abaqus, obejmujące: sposoby budowania modeli numerycznych MES dla wybranych zagadnień, analizy inżynierskie – interpretacje wyników numerycznych, dyskusje nad stosowanymi w praktyce metodami rozwiązań, przeglądy literaturowe i analizy teoretyczne,
 • rozwinięcie opieki nad studentami wykazującymi zainteresowania badawcze i chęć podjęcia studiów III stopnia,
 • reprezentowanie Uczelni, a w szczególności kierunku Budownictwo na seminariach, konferencjach i innych spotkaniach naukowych.

procedury studiówMES w Budownictwie


STUDENCKIE KOŁO ARTYSTYCZNO-NAUKOWE

 • prowadzenie i propagowanie działalności artystycznej i wymiany międzykulturowej, współpraca z organizacjami studenckimi i środowiskowymi,
 • aktywny udział w życiu Uczelni, promowanie Uczelni

STUDENCKIE KOŁO ANATOMICZNE

 • poszerzanie wiedzy z zakresu anatomii dla studentów, oraz z zakresu anatomii klinicznej, nabywane doświadczenie ma ułatwić zajęcia studentom w dalszym toku studiów z zakresu nauk zabiegowych,
 • nauka preparowania, nauka szycia chirurgicznego oraz poszerzania swojej wiedzy z zakresu znajomości przedmiotu anatomia
 • czynny i bierny udział w sympozjach i konferencjach na terenie kraju jak i za granicą

STUDENCKIE INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO / MEDYCYNY RATUNKOWEJ „RATOWNIK”

 • pogłębianie wiedzy Studentów poprzez kształtowanie i ukierunkowanie ich zainteresowania na dziedzinę ratownictwa medycznego/medycyny ratunkowej.
 • poznanie znaczenia ratownictwa medycznego/medycyny ratunkowej w systemie ochronie zdrowia.
 • prowadzenie badań naukowych zgłaszanych zarówno na krajowe jak i zagraniczne konferencje naukowe.
 • prowadzenie badań naukowych i publikacja ich w czasopismach medycznych o zasięgu krajowych jak i międzynarodowym.

procedury studiówKoło naukowe RM/MR - Wydział Nauk Medycznych

procedury studiówDeklaracja koła naukowego - OK

procedury studiówRegulamin koła naukowego


STUDENCKIE INTERDYSCYPLINARNE KOŁO NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY KATEDRZE HISTOLOGII, CYTOFIZJOLOGII I EMBRIOLOGII (IHCE)

 • pogłębianie wiedzy studentów poprzez kształtowanie i ukierunkowanie ich zainteresowania na dziedzinę histologii, cytofizjologii i embriologii,
 • poznanie znaczenia histologii w biologii molekularnej i naukach pokrewnych,
 • kreowanie holistycznego, spersonalizowanego podejścia w diagnostyce i terapii,
 • prowadzenie badań naukowych zgłaszanych zarówno na krajowe jak i zagraniczne konferencje naukowe.

procedury studiówDeklaracja koła naukowego (IHCE)

procedury studiówRegulamin koła naukowego (IHCE)

procedury studiówWniosek o udział w konferencji (IHCE)


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PATOMORFOLGII

 • rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie patomorfologii
 • organizowanie spotkań i innych form aktywności, (konferencje, seminaria)

statusRegulamin koła naukowego

deklaracjaDeklaracja koła naukowego


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

 • pogłębianie wiedzy merytorycznej z zakresu ortopedii oraz schorzeń kręgosłupa, poprzez udział w wykładach i prezentacjach przygotowanych przez lekarzy i fizjoterapeutów Kliniki Nieborowice.
 • udział w transmisji na żywo z ortopedycznych zabiegów operacyjnych.
 • pogłębianie wiedzy praktycznej z zakresu ortopedii oraz schorzeń kręgosłupa, poprzez obserwację ortopedycznych zabiegów operacyjnych na bloku operacyjnym.
 • doskonalenie umiejętności zawodowych, zapoznanie z różnymi metodami i formami pracy lekarza ortopedy, poprzez udział w zajęciach klinicznych Poradni Ortopedycznej oraz Bloku Operacyjnego.
 • poznanie specyfiki pracy Poradni Ortopedycznej, Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Działu Rehabilitacji oraz Bloku Operacyjnego, poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez lekarzy i fizjoterapeutów Kliniki Nieborowice.
 • doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia obserwacji działań diagnostycznych.

statusRegulamin koła naukowego

deklaracjaDeklaracja koła naukowego


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KATEDRY I KLINIKI PROPEDEUTYKI CHORÓB WEWNĘRZNYCH „MEDICINAE LEGATUM”

 • rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie chorób wewnętrznych

statusRegulamin koła naukowego

deklaracjaDeklaracja koła naukowego


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie