Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

GRAFIKA NIESTACJONARNA sem. 07 23.10.2021

 W dniu 23.10.2021r. zajęcia z GRAFIKI WARSZTATOWEJ z Panią mgr K. Nowakowską  zostają odwołane z powodu choroby.
Prowadząca zajęcia poinformuję o nowym terminie zajęć.


Informatyka zajęcia z dr inż. Jan Polak 22.10.2021

Wszystkie zajęcia z dr inż. Jan Polak w dniach 22.10-25.10 zostają odwołane.


Mechatronika semestr 07 niestacjonarne odwołane zajęcia 22.10.2021

Zajęcia dla kierunku Mechatronika, semestr 07, studia niestacjonarne, z dr inż. Łukasz Walusiak zostają odwołane w dniu 23.10.2021. Nowe terminy zostaną ustalone.


mgr inż. Andrzej Kania 21.10.2021

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Panem  mgr inż. Andrzejem Kania w dniu 24.10.2021r.  zostają odwołane.


mgr inż. Barbara Rubińska- Jonczy 21.10.2021

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z Panią mgr inż. Barbara Rubińska- Jonczy w dniu 23.10.2021r.  zostają odwołane.


LEGITYMACJE - STUDIA NIESTACJONARNE 20.10.2021

Terminy przedłużenia ważności legitymacji studenckich.
Bardzo proszę o zebranie legitymacji przez starostów i zgłoszenie się do Dziakanatu w wyznaczonych terminach.

Mechatronika, Informatyka, Gospodarka Przestrzenna, Grafika sobota tj. 23.10.2021 r.
Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Budownictwo, Architektura, Gospodarka Przestrzenna niedziela tj. 24.10.2021r.


LEGITYMACJE STUDENCKIE 18.10.2021

Podajemy terminy przedłużenia ważności legitymacji studenckich.
Bardzo proszę o zebranie legitymacji przez starostów i zgłoszenie się do Dziakanatu w wyznaczonych terminach.
Architektura wtorek tj. 19.10.2021 r.
Grafika i Architektura Wnętrz środa tj. 20.10.2021r.
Mechatronika i Budownictwo czwartek tj. 21.10.2021r.
Informatyka piątek tj. 22.10.2021r.

 


Szkolenie BHP i PPoż. oraz Szkolenie Biblioteczne 18.10.2021

 
Szkolenie BHP i PPoż. oraz Szkolenie Biblioteczne dla studiów stacjonarnych oraz dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach w dniach 02-03.10.2021 odbędzie się w następujących terminach: 
Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych  - 26.10.2021 - g. 14.00 - Aula B0 (Katowice)
Wydział Nauk Medycznych - 9.11.2021 - g. 16.00 - Aula Kinowa (Zabrze).
Obecność na szkoleniu obowiązkowa.


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANIA 13.10.2021


JM Rektor będzie dostępny dla studentów w sobotę 23.10.2021 - godz.: 13:00
Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych będzie dostępny dla studentów w sobotę 16.10.2021 - godz.: 12:30
 


Grafika Niestacjonarna sem.05 13.10.2021

Na zajęcia 23-24.10.2021r. Malarstwo-labolatorium z prof. dr hab. K. Kuskowskim
Proszę o przygotowanie dwóch sztuk podobrazi o wymiarach 25x25 lub 30x30 cm, farby akrylowe, pędzle, paleta, naczynie na wodę.


Zaproszenie do skorzystania z dodatkowych bezpłatnych szkoleń dla studentów WST 08.10.2021

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych bezpłatnie w ramach projektów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenia kierowane są do studentów z czterech ostatnich semestrów studiów z kierunków:
•    Informatyka I st. i Wzornictwo I st. – projekt „Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni”,
•    Architektura I i II st., Architektura Wnętrz I i II st. oraz Gospodarka Przestrzenna I st. – projekt „Kompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni”.
Terminy najbliższych szkoleń i bliższe informacje organizacyjne zawarto poniżej:

1. Certyfikowane szkolenie ITIL@4 Foundation z egzaminem dla studentów Informatyki
Termin: 27-28.11.2021 r.
Forma: on-line

2. Warsztat „Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów” dla studentów Informatyki i Wzornictwa
Terminy: 18-19.11.2021 gr. 1, 25-26.11.2021 gr. 2
Forma: on-line

3. Certyfikowane szkolenie „Leadership and Teams Skills (Kierowanie zespołem i przywództwo)” dla studentów Architektury I i II st., Architektury Wnętrz I i II st., Gospodarki Przestrzennej
Termin: cz. 1: 08-09.11.2021 + cz. 2: 29-30.11.2021
Forma: on-line

4. Szkolenie „BIM (Building Information Modeling)” dla studentów Architektury I i II st., Architektury Wnętrz I i II st., Gospodarki Przestrzennej
Termin: 23-24.10.2021 gr.1, 20-21.11.2021 gr. 2
Forma: on-line

5. Szkolenie SKETCHUP dla studentów Architektury I i II st., Architektury Wnętrz I i II st., Gospodarki Przestrzennej
Termin: 06-07.11.2021
Forma: on-line

Z uwagi na potrzebę zamknięcia grup szkoleniowych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy projekty.rekrutacja@wst.pl:
•    w przypadku szkolenia BIM (gr.1) do 13 października 2021 r. ,
•    w przypadku wszystkich pozostałych szkoleń do 31 października 2021 r.

Przesyłając zgłoszenie prosimy o podanie:
•    danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu),
•    kierunku/stopnia/trybu i semestru studiów,
•    informacji na temat wybranego szkolenia/szkoleń (tytuł, data realizacji).
W razie dodatkowych pytań - proszę o kontakt mailowy na adres: projekty.rekrutacja@wst.pl lub telefoniczny pod numerem 32 60 72 415.

 


Praktyka - kierunek Architektura, studia magisterskie 29.09.2021


UWAGA:
Dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk - kierunek architektura, mgr, które nie zostały zweryfikowane i zatwierdzone przeze mnie własnoręcznym podpisem, czyli opiekuna praktyk: dr inż. arch. Kingę Palus, a wysłane do Dziekanatu, nie podlegają rozpatrzeniu i zaliczeniu.
Pozdrawiam
Kinga Palus


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH 17.09.2021

Podania do Dziekana składane drogą mailową należy przesyłać do opiekuna kierunku w dziekanacie. Podania złożone bezpośrednio na adres mailowy Dziekana nie będą rozpatrywane.


Praktyki 15.09.2021

Uprzejmie informujemy, że zaliczenie praktyk na kierunku Architektura, I stopnia zostało przesuniętę z 15.09.2021 na 19.09.2021. Zaliczenie praktyk odbywa się poprzez platformę edukacyjną WST zgodnie z informacjami zawartymi na tablicy ogłoszeń w poszczególnych przedmiotach "Praktyka" informacje zwrotne na temat zaliczenia, każdy ze studentów otrzymuje na platformie, bezpośrednio w zadaniu lub przedmiocie.


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie