Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się z zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Plany zajęć mogą ulegać korektom - prosimy na bieżąco kontrolować informacje podawane w aktualnościach na stronie internetowej oraz bezpośrednio na planach zajęć. Wykładowcy oraz studenci nie składają pism oraz podań w sprawie sposobu realizacji zajęć. Ich organizacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. ​Obowiązują określone wytyczne oraz procedury bezpieczeństwa.


Dziekanat godziny otwarcia 12.05.2021


Przypominamy, że informacji dotyczących przebiegu studiów udziela Dziekanat. 

Wszystkie maile oraz zapytania prosimy kierować na adres mailowe opiekunów.

UWAGA! Dziekanat pomaga oraz udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w weekendy tylko sytuacje awaryjne. 


ARCHITEKTURA WNĘTRZ NIESTACJONARNE SEMESTR 06 EGZAMIN Z DR J. LEKSTON 11.05.2021

ARCHITEKTURA WNĘTRZ NIESTACJONARNE SEMESTR 06

Egzamin z Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej z dr J. Lekston odbędzie się 15.05.2021 r. godzina 10.30 w budynku uczelni.


GRAFIKA NIESTACJONARNA SEM.10 11.05.2021

Dnia 16.05.2021 r. godzina 10.00 odbędzie się egzamin/zaliczenie z Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej z dr J. Lekston.


ARCHITEKTURA WNĘTRZ - SEMESTR 02 06.05.2021

Plener rysunkowy odbędzie się w dniach 12.07.2021 -18.07.2021. Miejsce pleneru : Pszczyna. Opiekun : prof nzw. dr hab. Adam Pociecha. Kontakt : adam.pociecha@wst.com.pl


GRAFIKA - PRAKTYKI STUDENCKIE - HARMONOGRAM DYŻURÓW 05.05.2021

  • MAJ 12, 19, 26 - GODZ. 18:30-20:00
  • CZERWIEC 09, 16, 23 - GODZ. 18:30-20:00
  • WRZESIEŃ 15, 22, 29 - GODZ. 18:30-20:0


GRAFIKA NIESTACJONARNA SEM.10 30.04.2021

W dniu 9.05.2021r. godz 10:30 - 12.55 odbędzie się  - „zerowy” termin” zaliczeń z AUTOPREZENTACJI z mgr Anną Schmidt za pośrednictwem platformy EduPortal.


GRAFIKA STACJONARNA i NIESTACJONARNA sem.02 30.04.2021

Egzamin warunkowy z Historia i Teoria Sztuki z mgr Eweliną Wylężek -Dobroń odbędzie się 15.05.2021r. (sobota) na Uczelni
godzina : 8.00 GRAFIKA STACJONARNA
               8.30 GRAFIKA NIESTACJONARNA


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH 29.04.2021

Informujemy, że od dnia 04.05.2021 roku zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w formie zdalnej oraz na terenie Uczelni zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Informacje oraz wytyczne dotyczące  prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych (dla poszczególnych weekendów zjazdowych) zostaną przekazane 05.05.2021 r.


GOSPODARKA PRZESTRZENNA - SEMESTR 04 29.04.2021

W dniu 08.05.2021 (sobota) w godz. 14.40 - 17.00 odbędą się zajęcia z przedmiotu Zarządzanie nieruchomościami (mgr Anna Panasiewicz) przełożone z dnia 11.04.2021 r.


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH 19.03.2021


Przypominamy, że informacji dotyczących przebiegu studiów udziela Dziekanat. 

Wszystkie maile oraz zapytania prosimy kierować na adres mailowe opiekunów.

UWAGA! Dziekanat pomaga oraz udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w weekendy tylko sytuacje awaryjne. 


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH 19.03.2021

Przypominamy, że informacji na temat działania oraz obsługi platformy e-learningowej EduPortalu udziela Dział IT. 

Wszystkie maile oraz zapytania prosimy kierować na adres: it@wst.pl

UWAGA! Dział pomaga od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w weekendy tylko sytuacje awaryjne. 
 


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH 16.03.2021

Studenci, którzy otrzymali zgodę na wpis warunkowy na semestr kolejny obowiązuje następujący termin zaliczenia przedmiotu/przedmiotów obętych wpisem warunkowym : do 15.05.2021 r.


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 01.02.2021


Informujemy, że legitymacje studenckie są ważne "w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni" oraz 60 dni po jego zakończeniu.


Zajęcia z Projektowania uniwersalnego dla studentów I st. - 5 sem. - Architektury, Architektury wnętrz, Wzornictwa, Informatyki oraz II st. - 3 sem. - Architektury wnętrz 20.01.2021

Serdecznie zapraszamy studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach do udziału w obowiązkowych zajęciach "Projektowanie uniwersalne (moduł I)".
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć "Projektowanie uniwersalne" (moduł I) wskazano poniżej:
Architektura I st., st. stacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Barbara Uherek-Bardecka, czwartki - 04.02 (8:50 -10:30), 11.02 (8:50 - 11.20), 18.02 (8:50 - 11:20), 25.02 (8:50 -11:20)
Architektura I st., st. niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Barbara Uherek-Bardecka, piątki - 18:00 (22.01 (18:00 - 19:40), 29.01 (18:00 - 20:30), 05.02 (18:00 - 20:30), 12.02 (18:00 - 20:30 )
Architektura wnętrz, I st. stacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Agnieszka Ziębik, czwartki - 28.01 (9:40 -11:20), 11.02 (9:40 -12:10), 18.02 (9:40 - 12:10), 25.02 (9:40 - 12:10)
Architektura wnętrz, I st. niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Agnieszka Ziębik, 23.01 (18:50 - 20:30), 13.02 (15:30-18:00), 14.02.(15:30-18:00), 20.02 (13.00-15:30)
Architektura wnętrz, II st. niestacjonarne, sem. 3, Prowadząca:  Ziębik, 06.02 (18:00 - 19:40), 07.02 (18:00 - 20:30), 13.02 (18:00 - 20:30), 14.02 (18:00 - 20:30)
Wzornictwo, I st. niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca:  Agnieszka Ziębik, 30.01 (12:10 - 13:50), 31.01 (12:10 - 14:35), 07.02 (15.30-18:00), 20.02 (15:30-18:00)
Informatyka, I stacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Magda Tunkel, piątki (29.01 (10:30 -12:10) , 05.02 (10:30 -13:00), 12.02 (10:30 - 13:00), 19.02 (10:30 - 13:00)
Informatyka, I niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Magda Tunkel, piątki - 29.01 (18:00 - 19:40), 05.02 (18:00 - 20:30), 12.02 (18:00 - 20:30), 19.02 (18:00 - 20:30)
Powyższe zmiany uwzględniono w planach zajęć. Zajęcia zostaną również uruchomione w przyszłym semestrze dla studentów Budownictwa I (5 sem.) i II st. (3 sem.).  
Zajęcia realizowane będą w ramach w ramach projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i Rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projektowanie uniwersalne oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uwzględnia ono potrzeby zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i osób starszych, osób z dziećmi, osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem itp. 
Celem zajęć jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Co zyskuję dzięki udziałowi w zajęciach?
Zaświadczenie o udziale w cyklu zajęć z zakresu projektowania uniwersalnego składającego się z dwóch (dla uczestników zajęć na studiach I st.) lub trzech modułów (dla uczestników zajęć na studiach II st.).
Możliwość udziału w profesjonalnych zajęciach przygotowanych przez kadrę przeszkoloną w tematyce projektowania uniwersalnego, z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości (np. symulatorów ograniczeń sprawności w technologii wirtualnej rzeczywistości czy symulatorów rzeczywistych).
Wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, związane z projektowaniem/świadczeniem usług w sposób zorientowany na użytkownika (np. architekta, informatyka, projektanta itp.).  Zwiększa to szansę na atrakcyjną pracę i wyróżnienie w tłumie kandydatów.
Możliwość udziału w szkoleniu w ramach programu studiów. Ceny rynkowe za udział w podobnym kursie wynoszą od 2500,00 zł do 3500,00 zł.
Jak prowadzone będą zajęcia?
Zajęcia realizowane będą w ramach Programu kształcenia studentów z zakresu projektowania uniwersalnego, który obejmuje łącznie 2 lub 3 moduły o zróżnicowanym stopniu specjalizacji. Cele poszczególnych modułów to:
Moduł I – wprowadzenie w temat szeroko rozumianej dostępności i uświadomienie różnorodnych potrzeby społecznych użytkowników,
Moduł II – zdobycie praktycznych umiejętności wdrażania zasad projektowania w pracy zawodowej,
Moduł III – pogłębienie interdyscyplinarnej wiedzy na temat projektowania włączającego, służącego wyrównywaniu szans osób ze szczególnymi potrzebami.
Moduł I i II realizowany jest na studiach I stopnia. Studenci studiów II stopnia będą uczestniczyć we wszystkich trzech modułach.
 
Uczestnicy zajęć zostaną poproszeni o wypełnienie dokumentacji uczestnika projektu, która obejmuje:
deklarację udziału w projekcie,
formularz rekrutacyjny,
oświadczenie uczestnika projektu,
regulamin uczestnictwa w projekcie,
umowę uczestnictwa w projekcie.
Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/klucz_dostepnosci (zakładka: Ogłoszenie naboru dla studentów do udziału w projekcie "Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie").
Bardzo prosimy o przesłanie podpisanej dokumentacji w formie skanu/zdjęć na adres mailowy: projekty.rekrutacja@wst.pl przed rozpoczęciem zajęć i przekazanie jej w formie oryginału na uczelni (p. A013) przy najbliższej okazji. Ma to bardzo istotne znaczenie dla Uczelni i realizacji projektu, stąd zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie kompletu dokumentów. 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Zespołem projektu pod numerem telefonu tel. 510 057 999 lub mailowo na adres: oliwia.piecuch@wst.com.pl


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie