Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

Architektura II stopnia - Praktyki 22.01.2022

Praktyki zawodowe - Architektura, niestacjonarne, mgr, sem. 01 i 03
Proszę do zakładki "Zadanie" w przedmiocie "Praktyka zawodowa" po uprzednim wrzuceniu dokumentu "Porozumienie" do skrzynki podawczej w hallu WST wgrać następujące dokumenty:
1. Zeskanowane porozumienie (może tu być wgrane bez mojego podpisu).
2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki.
3. Dziennik praktyk zawierający sprawozdanie z odbytej praktyki wraz z samooceną w zakresie odbytej praktyki.
Kolejność złożenia dokumentów oraz wgranie plików na EduPortal stanowi podstawę do zaliczenia po uprzedniej weryfikacji oraz warunek wpisania zaliczenia do protokołu.
I termin zaliczenia praktyki: 05.02.2022 r. (on-line), dokumenty można zamieszczać od dnia 20.01.2022 r.
Wszystkie wymagane wzory znajdują się na stronach WST w zakładce "Praktyki"


ARCHITEKTURA - SEMESTR 01 - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 21.01.2022

 W dniach 22-23.01.2022 r. zajęcia odbywają się w formie zdalnej.


SZKOLENIE BHP 19.01.2022

Studenci którzy nie uczestniczyli w szkoleniu BHP są zobowiązani do opracowania jednego z poniższych tematów i odesłanie opracowania na adres mailowy mgr Dariusz Filek proben.dariuszfilek@gmail.com  do dnia 15.02.2022r
Tematy:
1. Ocena oraz wskazania obszarów poprawy warunków pracy na stanowisku administracyjno-biurowym.
2. Warunki ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków.
3. Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa a ergonomia stanowiska pracy.
4. Wypadki przy pracy.


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW GRAFIKI I MECHATRONIKI 18.01.2022

Serdecznie zapraszamy studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach realizowanych w ramach projektu Wyższej  Szkoły Technicznej w Katowicach współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej pn. „Inwestycja w rozwój atrakcyjnych zawodów dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzez realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów kierunków mechatronika, grafika”.

Szkolenia kierowane są do studentów z kierunków: Grafika i Mechatronika.

Aktualnie dysponujemy wolnymi miejscami na szkolenie 3DS MAX.

Szkolenie zostanie zrealizowane stacjonarnie na salach komputerowych Uczelni, w następujących terminach (uczestnik powinien wziąć udział w pełnym wymiarze szkolenia składającym się z 4 części):
Cz. 1 15.02.2022 (wtorek) godzina 8.00 - 14.15 (8 godzin)
Cz.2 16.02.2022 (środa) godzina 14.20 - 20.20 (8 godzin)
Cz.3 23.02.2022 (środa) godzina 8.00 - 14.15 (8 godzin)
Cz.4 – termin w trakcie ustaleń

Sposób zgłoszenia
Z uwagi na potrzebę zamknięcia grup szkoleniowych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy projekty.rekrutacja@wst.pl. w terminie do 23.01.2022 r.
Przesyłając zgłoszenie prosimy o podanie:
- danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu),
- kierunku/stopnia/trybu i semestru studiów,
- informacji na temat wybranego szkolenia/szkoleń (tytuł, data realizacji).
Ostateczna organizacja szkolenia zostanie potwierdzona osobom, które przesłały swoje zgłoszenie z uwagi na potrzebę  zebrania pełnej grupy.

Udział w projekcie
Każdy uczestnik projektu biorący udział w szkoleniach zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia do biura Zespołu projektowego kompletnej dokumentacji uczestnika projektu przed rozpoczęciem udziału w projekcie i skorzystaniem z oferty szkoleniowej.
Wzory dokumentacji projektowej można pobrać z poniższej strony: http://bityl.pl/pjgB1
Ponadto puste wzory dokumentów są również dostępne na Uczelni, na stoliku przed wejściem do Rektoratu. Są to wzory do projektu "Inwestycja w rozwój atrakcyjnych zawodów dostępnych w przemyśle motoryzacyjnym dla studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach poprzeZ realizację programu rozwoju praktycznego dla studentów kierunków mechatronika, grafika". Uzupełnienie dokumentacji jest konieczne, aby wziąć udział w szkoleniach.

Kontakt do zespołu projektowego
W razie dodatkowych pytań - proszę o kontakt mailowy z Zespołem projektowym mailowo na adres: projekty.rekrutacja@wst.pl lub telefonicznie pod numerem 32 60 72 415.
 


Bezpłatne szkolenia dla studentów Informatyki i Wzornictwa 18.01.2022

 Serdecznie zapraszamy studentów Wyższej Szkoły  Technicznej w Katowicach do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach realizowanych w ramach projektu Wyższej  Szkoły Technicznej w Katowicach współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej pn. „Kompleksowy program  rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni”.
 
Szkolenia kierowane są do studentów z czterech ostatnich  semestrów studiów z kierunków: Wzornictwo i Informatyka.
 
Każdy z uczestników szkoleń po ich pozytywnym ukończeniu uzyskuje zaświadczenie udziału oraz dostęp do materiałów szkoleniowych. Szkolenia realizowane są przez profesjonalne firmy szkoleniowe posiadające wykwalifikowanych trenerów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.
 
Terminy i tematyka najbliższych szkoleń
 
1. Certyfikowane szkolenie ITIL® 4 Foundation z egzaminem ITIL® Foundation
Formuła on-line (warsztat realizowany jest na platformie webex)
Do wyboru dla osób zainteresowanych jest jeden z poniższych terminów:
TERMIN nr 1 - 19.03.2022 - 20.03.2022 (sobota-niedziela) godz. 09:00 - 16:00
TERMIN nr 2 - 21.03.2022 - 22.03.2022 (poniedziałek-wtorek) godz. 09:00 - 16:00
Cena rynkowa: ok. 2 300 zł (szkolenie bezpłatne dla uczestników projektu spełniających warunki udziału)
Podczas szkolenia poznasz:  pojęcia i definicje z zakresu zarządzania usługami informatycznymi, cykl życia usługi począwszy od określania strategii i projektowania usługi, sposoby utrzymywania usługi aż do procesu jej ciągłego udoskonalania, aspekty zarządzania usługą w kontekście technologii i architektury IT.
 
2. Warsztat - Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
Formuła on-line (warsztat realizowany jest na platformie webex)
Do wyboru dla osób zainteresowanych jest jeden z poniższych terminów:
TERMIN nr 1 - 26.03.2022 - 27.03.2022 (sobota-niedziela) godz. 09:00 - 16:00
TERMIN nr 1 - 28.03.2022 - 29.03.2022 (poniedziałek-wtorek) godz. 09:00 - 16:00
Cena rynkowa warsztatu: ok. 1600 zł  (szkolenie bezpłatne dla uczestników projektu spełniających warunki udziału)
Podczas szkolenia dowiesz się o: czynnikach blokujących kreatywne myślenie, zasadach kreatywnej pracy w grupie, najpopularniejszych technikach analizy problemów, grupowych metodach kreatywnego rozwiązywania problemów, technikach oceny pomysłów.
 
Sposób zgłoszenia
Z uwagi na potrzebę zamknięcia grup szkoleniowych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy projekty.rekrutacja@wst.pl. w terminie do 20.02.2022 r.
Przesyłając zgłoszenie prosimy o podanie:
danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu),
kierunku/stopnia/trybu i semestru studiów,
informacji na temat wybranego szkolenia/szkoleń (tytuł, data realizacji).
Ostateczna organizacja każdego ze szkoleń zostanie potwierdzona osobom, które przesłały swoje zgłoszenie z uwagi na potrzebę  zebrania pełnych grup szkoleniowych.
Przed potwierdzonym szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje na adres mailowy podany w zgłoszeniu bliższe informacje, w tym link do platformy szkoleniowej.
 
Udział w projekcie
Każdy uczestnik projektu biorący udział w szkoleniach zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia do biura Zespołu projektowego kompletnej dokumentacji uczestnika projektu przed rozpoczęciem udziału w projekcie i skorzystaniem z oferty szkoleniowej.
Wzory dokumentacji projektowej można pobrać z poniższej strony: http://bityl.pl/gL3jP
 
Ponadto puste wzory dokumentów są również dostępne na Uczelni, na stoliku przed wejściem do Rektoratu. Są to wzory do projektu "Kompleksowy program rozwoju Uczelni wsparciem dla studentów i Uczelni". Uzupełnienie dokumentacji jest konieczne, aby wziąć udział w szkoleniach.
 
Kontakt do zespołu projektowego
W razie dodatkowych pytań - proszę o kontakt mailowy z Zespołem projektowym mailowo na adres: projekty.rekrutacja@wst.pl lub telefonicznie pod numerem 32 60 72 415.


Budownictwo 17.01.2022

Zajęcia czwartkowe z sem.5 budownictwa  (oddawanie i zaliczenia projektów z Technologii Robót Budowlanych), zostały przełożone na 27.01.2022r., godz.10.30. 
 


Nowe terminy zajęć z prof. Sławomirem Wliczyńskim 17.01.2022

ARCHITEKTURA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE ROK I SEM. 01: 13.01 godzina 10:30 - 13:00 (odrobione); 20.01 godzina 10:30 - 13:00 
INFORMATYKA - STUDIA STACJONARNE - ROK II SEMESTR 03: 17.01 godzina 13:00 - 15:25
MECHATRONIKA STUDIA STACJONARNE SEM. 03: 19.01 godzina 12:10 - 15:25; 20.01 godzina 8:00 - 9:35
BUDOWNICTWO  - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA NIESTACJONARNE - ROK I SEMESTR 01: 17.01 godzina 18:50 - 21:15, 18.01 godzina 18:50 - 21:15, 19.01 godzina 18:50 - 21:15
INFORMATYKA - STUDIA NIESTACJONARNE - ROK II SEMESTR 03: 23.01 godzina  8:00-10:25; 16.01 godzina 8:00-12:05 oraz 17:10-21:15.
 


WZORNICTWO - SEMESTR 05 13.01.2022

W planie zajęć została wprowadzona zmiana w dniu 22.01.2022 (sobota). Prosimy o zapoznanie się.


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANIA 12.01.2022

JM Rektor prof. WST dr Aleksander Ostenda będzie dostępny  dla studentów w niedziele 16.01 o godz.: 9:30
Dziekan WABiSS dr inż. arch. Jakub Świerzawski będzie dostępny  dla studentów w sobotę 22.01 - godz. 10:30 oraz w sobotę 29.01 - godz. 12:00.


WZORNICTWO - SEMESTR 01 I SEMESTR 05 17.12.2021

Zajęcia z przedmiotu Laboratorium sztuki włókna zostają przełożone z dnia 18.12.2021 (sobota) na dzień 23.01.2022 (niedziela). Zmiany zostały wprowadzone w plan zajęć. Prosimy o zapoznanie się.


Architektura, studia magisterskie, praktyki 03.12.2021

Architektura, studia magisterskie, praktyki
Porozumienia dotyczące praktyk należy wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przed Dziekanatem (wyraźna pieczątka wraz z oryginalnym podpisem architekta z uprawnieniami). Inna droga przekazu nie będzie respektowana.
Zaliczenie praktyki po zakończeniu jej trwania po weryfikacji nastąpi poprzez EduPortal, gdzie Państwo w zakładce "Zadanie" wgracie wszystkie wymagane dokumenty.
Proszę zapoznać się także z wytycznymi zawartymi na stronach WST odnośnie realizacji praktyk.

Kinga Palus


mgr inż. Barbara Rubińska- Jonczy 17.11.2021

Do dnia 25.11.2021r.wszystkie zajęcia z mgr inż. Barbarą Rubińska- Jonczy zostają odwołane


Praktyka - kierunek Architektura, studia magisterskie 29.09.2021


UWAGA:
Dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk - kierunek architektura, mgr, które nie zostały zweryfikowane i zatwierdzone przeze mnie własnoręcznym podpisem, czyli opiekuna praktyk: dr inż. arch. Kingę Palus, a wysłane do Dziekanatu, nie podlegają rozpatrzeniu i zaliczeniu.
Pozdrawiam
Kinga Palus


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie