Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Zebrania Katedry Gospodarki Przestrzennej.

W roku 2018 w ostatnie wtorki miesiąca o godzinie 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43, odbywać się będą otwarte zebrania Katedry Gospodarki Przestrzennej.

Tematyką obrad i dyskusji będą aktualne problemy i zagadnienia badawcze. Pracownicy Katedry dokonywać będą wprowadzenia merytorycznego, a następnie przeprowadzona będzie dyskusja z udziałem wszystkich uczestników zebrania. Wyniki dyskusji zostaną w końcowej części podsumowane, z wyodrębnieniem wniosków dotyczących sfery badawczej i wdrożeniowej.

Po trwającej ok. 1,5 godziny części otwartej nastąpi część zamknięta zebrania, dostępna tylko dla pracowników Katedry i jej doktorantów.
Zapraszamy do udziału w części otwartej zebrań, która ma charakter publiczny - mogą w niej uczestniczyć wszyscy zainteresowani pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub mailowego w sekretariacie Rektora p. Dominika Kalita, tel. 32 60 72 400, e-mail: sekretariat@wst.com.pl
Przy rejestracji należy podać imię i nazwisko, reprezentowaną instytucję lub organizację oraz sposób bezpośredniego kontaktu – adres e-mail lub numer telefonu komórkowego (odbiór sms).


Tematyka najbliższych zebrań:

  • 27 lutego 2018r. - przyszłość geoportali - niegdyś będące wizytówką instytucji czy samorządu, dziś budzą wątpliwości użytkowe i techniczne; czy w dobie potrzeby powszechnego udostępniania danych przestrzennych można określić ich przyszłość lub potencjalną ewolucję?
  • 27 marca 2018r. - dane osobowe w informacji przestrzennej - swobodny dostęp do danych przestrzennych coraz częściej napotyka na barierę poufności danych osobowych; ochrona w tym zakresie jest coraz bardziej zdecydowana; jak wygląda problem z punktu widzenia informacji przestrzennej?
  • 24 kwietnia 2018r. - od rewitalizacji po smart-city - w ostatnich latach w Polsce pojawiły się nowe, znacząco odmienne modele podejścia do problematyki rozwoju miast; czy można uznać je za zapowiedź czegoś zupełnie nowego, co pozwoli zintegrować różne cele i metody działania?
 

Kolejne zebrania odbędą się 29 maja i 26 czerwca. Informacja o ich tematyce oraz o terminach kolejnych zebrań przekazana będzie w terminie późniejszym.

powrót

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie