Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Informacje dla Pracowników

Warsztaty szkoleniowe z Panem Profesorem Skibniewskim z USA planowane na wtorek 15/01/2019 na godz. 12:00 zostały przełożone

11.01.2019

Uwaga! Szanowni Państwo, pracownicy WST,
Warsztaty szkoleniowe z Panem Profesorem Skibniewskim z USA planowane na wtorek 15/01/2019 na godz. 12:00 zostały przełożone na czerwiec. Nowy termin warsztatów zostanie podany w możliwie najszybszym czasie.

  ZARZĄDZENIE DZIEKANA Nr 56/WST/2018/WABISS z dnia 24.04.2018 r. w sprawie obowiązku uwzględniania w programie przedmiotu literatury obcojęzycznej

  19.09.2018

  Zarządzenie Rektora nr 157/WST/2016 z dnia 11.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na kierunkach prowadzonych w danym roku akademickim w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

  19.09.2018

  Zarządzenie Rektora nr 186/WST/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wzoru karty opisu przedmiotu

  19.09.2018

  ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 53/WST/2018/WABISS Z DNIA 16.04.2018 R. W SPRAWIE WPROWADZANIA INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ SPOSOBU DOKUMENTOWANIA OCEY PRAC STANOWIĄCEJ ELEMENT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

  11.05.2018

  ZARZĄDZENIE REKTORA NR 184/WST/2018/A Z DNIA 08.01.2018 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS. NAUKI WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

  08.01.2018

  Zarządzenie Rektora nr 146/WST/2016 z dnia 18.01.2016 w sprawie ujednolicenia sposobu podawania afiliacji w publikacjach pracowników Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

  12.04.2016

  §1

  Ustala się następującą, jednolitą nazwę podawaną przez autorów w afiliacji:
  nazwa Uczelni, nazwa jednostki będącej częścią składową Uczelni, adres jednostki

  §2

  1. wzór w wersji polskojęzycznej:
  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wydział Architektury, Budownictwa i sztuk Stosowanych, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

  2. wzór w wersji anglojęzycznej:
  Katowice School of Technology, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Rolna 43, 40-555 Katowice, Poland

  Zarządzenie Rektora nr 147/WST/2016 z dnia 18.01.2016 w sprawie obowiązku dokumentowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników, studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

  12.04.2016

  W związku z obowiązkiem Uczelni w zakresie sprawozdawczości dla organów państwowych z rozwoju badań naukowych i dydaktyki, prosimy o bieżące zgłaszanie do Biblioteki WST, informacji o opublikowanym dorobku piśmienniczym przez pracowników i studentów,a także innych Autorów, których prace posiadają afiliację Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

  Informacja Prodziekana

  15.10.2015

  W imieniu władz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, zachęcam Państwa do publikowania własnych dokonań naukowych z afiliacją naszej Uczelni w czasopismach znajdujących się na listach A, B lub C stanowiących załączniki do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach). Część A wykazu to czasopisma naukowe znajdujące się w bazie JCR (Lista Filadelfijska) i posiadające tzw. współczynnik Impact Factor (IF).

  © 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie