Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Władze Uczelni

Założyciel-Kanclerz:
mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda

Rektor:
dr inż. Piotr Litwa

Prorektor:
mgr Magdalena Wierzbik-Strońska

Prorektor ds. medycznych:
Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych:
prof. WST dr Aleksander Ostenda

Prodziekan:
mgr inż. arch. Sylwia Pawlikowska-Musiewicz

Prodziekan:
mgr Aldona Kania

Prodziekan ds. jakości kształcenia:
dr inż. Katarzyna Łuczak


Słowo Rektora.

Szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest uczelnią niepubliczną prowadzącą studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia podyplomowe już od ponad 15 lat. Kształcimy studentów na kilkunastu kierunkach, w tym na architekturze, architekturze wnętrz, budownictwie, wzornictwie, gospodarce przestrzennej, mechatronice, informatyce i grafice. Misją Uczelni jest kształcenie licencjatów, inżynierów oraz magistrów, według systemu odpowiadającemu współczesnym europejskim standardom. Od roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Nauk Medycznych został uruchomiony kierunek lekarski. Wyższa Szkoła Techniczna otrzymała również zgodę na kształcenie na kierunku pielęgniarskim. Podejmujemy również zadania naukowo-badawcze i rozwojowe.

Atutem naszej Uczelni są wykładowcy, którzy zapewniają wysoki poziom nauczania oraz budowanie pozytywnych relacji ze studentami. Infrastruktura uczelni, w tym dobrze wyposażone pracownie i laboratoria, pozwalają zachować wysokie standardy nauczania i dają ogromną satysfakcję studentom. Absolwenci naszej Uczelni zawsze znajdą pracę w swojej specjalności.

Wyższa Szkoła Techniczna współpracuje w obszarze naukowym i dydaktycznym z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi w oparciu o podpisane porozumienia. Możliwość wspólnego dyplomowania na niektórych kierunkach kształcenia jest jednym z wielu owoców współpracy międzynarodowej. Nasza Uczelnia bierze udział w sektorze Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, który jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Naszymi partnerami są uczelnie działające w Unii Europejskiej i poza, w tym: TECHNISCHE HOCHSCHULE NURNBERG GEORG SIMON OHM NIEMCY, NORYMBERGA i ALTINBAS UNIVERISTESI, TURCJA, STAMBUŁ dla kierunku architektura.

Nasza Uczelnia współpracuje z administracją rządową i samorządową, środowiskiem kultury i przemysłem. Przy Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych działa Rada pracodawców, której głównym zadaniem jest weryfikacja programów kształcenia pod kątem potrzeb partnerów reprezentujących przemysł.

Interesy studentów przed władzami Uczelni jak i poza jej murami reprezentuje Samorząd Studencki, który współtworzą wszyscy studenci Wyższej Szkoły Technicznej, a organem sprawczym jest Zarząd Samorządu. Samorząd Studencki ma realny wpływ na funkcjonowanie naszej Uczelni między innymi poprzez uczestnictwo w Senacie, gdzie poruszana jest tematyka ogólnouczelniana. Klub Uczelniany AZS WST umożliwia studentom oraz pracownikom uczelni aktywne spędzania czasu, rozwijanie swoich zdolności, dobrą zabawę i niezapomniane chwile. Klub prowadzi sekcję siatkówki, koszykówki, futsalu i narciarstwa.

W ramach Wyższej Szkoły Technicznej funkcjonuje Centrum Szkoleniowo – Edukacyjne, które posiada bogatą ofertę kursów z tematyki dotyczącej bezpieczeństwa, biznesu, medycyny estetycznej, mody, sztuki i projektowania, techniki, urody i zdrowia www.wst.com.pl/kursy. Trenerami są osoby posiadające odpowiednie przygotowanie i doświadczenie zawodowe.

Od 2019 r. realizujemy również usługi edukacyjne polegające na realizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projektach dotyczących rozwoju kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zachęcam wszystkich do studiowania w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, uczestniczenia w kursach oraz do nawiązania bliskiej współpracy w obszarze dydaktyki i nauki.

Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach dr inż. Piotr Litwa

Kanclerz - mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda
Kanclerz
mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda


Prorektor ds. Szkoleń
Rektor
dr inż. Piotr Litwa


Prorektor - mgr Magdalena Wierzbik-Strońska
Prorektor
mgr Magdalena Wierzbik-Strońska


Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwo i Sztuk Stosowanych - prof WST dr Aleksander Ostenda
Dziekan Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych
prof. WST dr Aleksander Ostenda


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie