Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Uniwersytet dziecięco-młodzieżowy WST

uniwersytet dziecięco-młodzieżowy

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia dla dzieci i młodzieży, prowadzone w ramach Projektu „Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Zabrza w wieku od 7-17 lat oraz do rodziców, którzy są chętni uczestniczyć w interesujących warsztatach i włączyć się w proces rozwoju kompetencji u ich dzieci.

Na Uczestników Projektu czekają dwa semestry odkrywania tajników nauki, niesamowitych emocji i dobrej zabawy. Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST zaprasza do wzięcia udziału w ciekawych zajęciach, podczas których dzieci będą mogły poczuć się jak prawdziwi studenci. W atrakcyjnej formie, bez szkolnego przymusu, będą wprowadzać w świat nauk ścisłych i artystycznych, podnosić kompetencje językowe, a młodzieży pomogą przygotować się do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych:

Grupa S (7 – 10 lat)

 • 30 godz. warsztatów z robotyki,
 • 30 godz. warsztatów komputerowych,
 • 30 godz. warsztatów artystycznych,
 • 30 godz. zajęć z j. angielskiego,

Grupa M (11 – 14 lat)

 • 30 godz. warsztatów z robotyki,
 • 30 godz. warsztatów komputerowych,
 • 30 godz. warsztatów artystycznych,
 • 30 godz. zajęć z j. angielskiego,

Grupa L (15 -17 lat)

 • 40 godz. kursu przygotowującego do matury z j. polskiego,
 • 40 godz. kursu przygotowującego do matury z j. angielskiego,
 • 40 godz. kursu przygotowującego do matury z matematyki.

Grupa Rodziców - warsztaty obejmować będą m.in.: kształtowanie nawyków uczenia się; stawianie i spełnianie wymagań; wychowanie do samodzielności; wprowadzenie do analizy transakcyjnej.

Zjazdy odbywać się będą w soboty. Rok akademicki trwa 2 semestry. W przerwie wakacyjnej Uczestnicy Projektu wezmą udział w tygodniowym obozie językowo-sportowym.

Rekrutację prowadzi Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pokój 214. Kontakt: tel. 32 37 33 525, mail: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Startujemy już 23 marca 2019!

Nasz Uniwersytet gwarantuje:

 • wspaniałą atmosferę;
 • naukę przez zabawę;
 • kreatywne warsztaty;
 • przygotowanie do matury.

Zajęcia na Uniwersytecie Dziecięco-Młodzieżowym WST oraz obóz językowo-sportowy są bezpłatne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.uniwersytet dziecięco-młodzieżowy

Punkt rekrutacyjny

Urząd miejski w Zabrzu

Ul. Powstańców Śląskich 5-7

pok.214


Siedziba

Wyższa Szkoła Techniczna

Zabrze, ul. Park Hutniczy 3-5

Siedziba Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie